Laikmečio iššūkis Savivaldybei – Kultūros pramogų centro rekonstrukcija

INESA murauskieneSavivaldybės vadovybė džiūgauja – ankstesnės iniciatyvos po privatizacijos plaktuku pakišti Šilutės seniūnijos, muziejaus ir netgi Kultūros ir pramogų centro pastatus grimzta į praeitį.

Dabartinės valdančiosios koalicijos komandai, kurios lyderiai yra meras Vytautas Laurinaitis ir Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis, pavyko pasiekti, kad būtų baigtos ne tik kalbos apie minėtų pastatų privatizaciją, bet jau ir gautas LR Vyriausybės pritarimas finansuoti projektą „Šilutės kultūros ir pramogų centro rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės kultūriniams, edukaciniams ir socialiniams poreikiams“. Šiam projektui įgyvendinti paskirta 3,8 mln. litų.


Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Inesa Murauskienė kartu su Kultūros ir pramogų centro (KPC) direktore Jūrate Pancerova ir Savivaldybės vyriausiuoju architektu Edmundu Benečiu jau derina programą ir technines užduotis KPC rekonstrukcijos projektui parengti.

Imtasi miesto tvarkymo darbų

Pasak I.Murauskienės, Kultūros ir pramogų centro (KPC) rekonstrukcija – laikmečio iššūkis Savivaldybei. Šilutės kultūros ir pramogų centras yra šalia svarbaus ir gausiai lankomo istorinio paveldo objekto – unikalaus Hugo Šojaus dvaro. Dvaras jau baigiamas restauruoti. Todėl siekiant kompleksiškai sutvarkyti visą Šilokarčemos kvartalą taip, kad jis būtų patrauklus miestiečiams ir svečiams, būtina taip sutvarkyti ir šalia esantį sovietinės statybos reliktą Šilutės KPSC pastatą, kad jis irgi taptų reprezentaciniu statiniu.

Modernizavus Šilutės KPC bei jo aplinkos infrastruktūrą bus sudarytos sąlygos plėtoti naujas veiklas jaunimui, suaugusių žmonių užimtumą bei smulkaus verslo paslaugas.

Rajono politinės valdžios apsisprendimą išsaugoti ir rekonstruoti Šilutės KPC pastatą ypač palankiai vertina Savivaldybės vyriausiasis architektas E.Benetis. Jis planuojamus darbus pavadino „kruvinai reikalingais Šilutės visuomenei“ ir sveikina politinį apsisprendimą atkurti Šilokarčemos kvartalo funkcionalumą, integruoti į kvartalo architektūrą ir KPC pastatą.

Pasak E.Benečio, tokių miesto tvarkymo sprendimų ir konkrečių valdžios veiksmų jis laukė penkerius metus – nuo tada, kai tapo Savivaldybės vyriausiuoju architektu.   E.Benetis mano, kad Šilutės savivaldybė, organizavusi miesto Šilokarčemos kvartalo architektūrinės idėjos konkursą, tapo tokios iniciatyvos Lietuvoje pioniere. Dabar randasi daugiau savivaldybių, organizuojančių panašius konkursus. Net keturi konkurso autoriai, tarp jų – ir visi trys laureatai, pateikė konkrečius pasiūlymus, kaip sutvarkyti Šilutės KPC pastatą ir jo aplinką.

I.Murauskienė palaiko E.Benečio siūlymą, kad rengiant KPC rekonstrukcijos programą ir technines užduotis, būtina suprojektuoti ne tik tuos darbus, kuriuos bus galima įvykdyti už dabar paskirtus 3,8 mln. litų, bet ir suprojektuoti visas pastato ir šalia esančias erdves.

Naujos veiklos – naujose erdvėse

Administracijos direktoriaus pavaduotoja I.Murauskienė nuo paraiškos projektui „Šilutės kultūros ir pramogų centro rekonstrukcija ir pritaikymas bendruomenės kultūriniams, edukaciniams ir socialiniams poreikiams“ rengimo pradžios su Šilutės KPC vadove J.Pancerova ne kartą aptarė centro vidaus erdvių panaudojimo naujas galimybes. Pasak I.Murauskienės, Šilutės kultūros žmonės ir visuomenė nori, kad pastato rekonstrukcija būtų atlikta taip, kad atsirastų naujų patalpų kolektyvams repetuoti ar kitai veiklai. Naujų patalpų galėtų atsirasti ir pristačius prie KPC papildomus priestatus, derančius prie naujos architektūrinės KPC išvaizdos.

J.Pancerova jau turi subrandintą programą apie būsimas veiklas renovuotame centre. Pakeitus neracionalių erdvių pertvaras ir pristačius priestatus, atsiras naujos 28 patalpos (1327 kv. m). Šilutės KPC įsikurs Jaunimo edukacinis centras, veiks nevyriausybinių organizacijų centras, bus vykdoma profesionalaus meno ir teatro veikla. Siekiant patenkinti bendruomenės kultūrinius, socialinius poreikius bus įrengtos 7 patalpos kūrybinėms dirbtuvėms: teatro kūrybinė studija (50 vietų patalpa); muzikos studija; dailės (tautodailės) studija; technikos ir technologijų studija; choro studija (50 vietų); choreografijos salės (2 patalpos).

Be to, rekonstruotame pastate atsiras vietos ir smulkiesiems verslininkams, kuriems bus sudarytos sąlygos teikti paslaugas, kavinės, meno ir suvenyrų dirbinių gamybai.

I.Murauskienė neabejoja, kad 2015 m. pradžioje bus parengtas Šilutės KPC pastato rekonstrukcijos projektas, o kitos kadencijos Savivaldybės taryba bei administracija užtikrins rekonstrukcijos darbų tęstinumą.