„Lamatos žemė“ pakeitė savo vadovą

LAMATOS ZEM  KAMARAUSKASAsociacijos „Lamatos žemė“ visuotiniame rinkiminiame susirinkime pasibaigus kadencijos laikui iš pareigų atsistatydino asociacijos vadovas, rajono meras Vytautas Laurinaitis.

Naujojo asociacijos vadovo rinkimuose buvo pasiūlytas tik vienas kandidatas – Vygantas Kamarauskas. Šį pretendentą vadovauti rajono bendruomenių asociacijai pasiūlė pats rajono meras.

V.Kamarauskas yra dirbęs „Lamatos žemės“ administracijoje, atstovauja UAB „Europos projektų centras“, yra UAB „Šilutės šilumos tinklai“ direktoriaus pavaduotojas daugiabučių namų renovacijai.

Visuotiniame susirinkime balandžio 29 dieną dalyvavo 33 asociacijos nariai (t.y. 72 proc. visų asociacijos narių).

V.Laurinaitis susirinkimui pranešė, kad apsisprendė nekandidatuoti į asociacijos vadovus naujai kadencijai, nes jam sudėtinga suderinti darbą asociacijoje su rajono mero pareigomis. Pasak mero, asociacija pradeda naują strategijos rengimo ir įgyvendinimo etapą. Naujojoje strategijoje iki 80 proc. finansavimas bus skirtas kaimo bendruomenių verslumo projektams. Likusi suma bus padalinta bendruomenių būstinių atnaujinimo bei mokymo projektams. Naujos strategijos įgyvendinimui tikimasi gauti 2,5 mln. eurų.

Naujasis asociacijos pirmininkas V.Kamarauskas buvo išrinktas absoliučia balsų dauguma. Jis oficialiai pareigas pradės eiti nuo gegužės 16 dienos.

Visuotinis susirinkimas patvirtino iš 11 asmenų sudarytos asociacijos valdybos įgaliojimus. Valdybai vadovauja Juzefa Tamavičienė, jos pavaduotojas – Antanas Kližentis. Valdybos nariai: Arūnas Uselis, Agnė Baublytė, Birutė Pocevičienė, Lina Balčiauskienė, Vytautas Valiukevičius, Vygantas Vilkius, Laima Rimkienė, Vaidas Pavilonis, Virgilijus Pozingis.

Valdybos sudėtis buvo atnaujinta prieš metus, vos tik pradėjus organizuoti naują kaimo bendruomenių verslumo skatinimo strategiją. Todėl šis asociacijos susirinkimas valdybos narių nekeitė.