Lenkai paminėjo Nepriklausomybės dieną

lenku sakungaŠilutės kraštas yra savitas savo gamtos grožiu, etnine kultūra bei tradicijomis, čia gyvena įvairių tautybių žmonės, tarp jų – ir lenkai. Susibūrę į bendriją lenkai neseniai paminėjo Lenkijos Nepriklausomybės dieną, pagerbdami mūsų rajone karo ir pokario metu žuvusius savo tautiečius.

Bendrijos pirmininkė Alina Judžentienė sako, kad kiekvieno lenko atvykimo istorija į šį rajoną yra verta jei ne knygos, tai keliolikos lapų apysakos. Jie įsiliejo į šišioniškių gyvenimą, tačiau kiekvieno širdyje išliko meilė gimtajai kalbai, gimtiems namams, kurie nutolę apie kelis šimtus kilometrų.

„Tų jausmų vedami prieš daug metų pradėjome ieškoti vieni kitų tam, kad galėtume pakalbėti gimtąja kalba, pasidalinti lenku sajunga paminklasnostalgija apie savo tolimus namus, prisiminti vaikystėje dainuotas dainas, neleisti užmiršti savo papročių. Būnant kartu vienoje bendrijoje, lengviau perteikti kultūrinius papročius savo vaikams, anūkams.

Gyvendami Lietuvoje, jaučiame begalinę meilę savo Tėvynei, bet širdyje telpa pagarba ir Lenkijos valstybei, nes iš tos šalies kyla mūsų šaknys. Todėl kiekvieną lapkritį susirenkame paminėti Lenkijos Nepriklausomybės dieną“, – pasakojo bendrijos nariai.

Šiemet renginys prasidėjo Macikų lagerio kapinėse, kur palaidoti II pasaulinio karo lenkų belaisviai bei GULAGo aukos. Vokalinis ansamblis iš Vilniaus rajono sugiedojo keletą giesmių pagerbiant žuvusiuosius.

Po to bendrijos nariai ir svečiai susirinko vienoje iš miesto konferencijų salių, kur prie arbatos puodelio  klausėsi svečių profesionalaus koncerto, bendravo.