LESTO įspėja: itin suaktyvėjo elektrikais apsimetę sukčiai

1298305984 elektrikas kauneElektros skirstomųjų tinklų operatorius AB LESTO įspėja, kad padažnėjo atvejų, kuomet LESTO inžinieriais ar elektrikais apsimetę sukčiai iš gyventojų stengiasi išvilioti pinigų. LESTO primena – apskaitos prietaisus tikrinantys bendrovės specialistai gyventojų niekuomet neprašo pinigų, netikrina gyventojų namų vidaus elektros tinklų ir jų neremontuoja – jie tikrina ir keičia tik apskaitos prietaisus. Bendrovės darbuotojai ar įgalioti asmenys privalo parodyti tarnybinius pažymėjimus.

LESTO pasiekė pranešimai apie tai, kad sukčiai, apsimesdami elektrikais, per pastarąjį mėnesį įsibrovė į keturių moteriškių namus Kėdainiuose, taip pat pinigų išviliojo iš vieno ukmergiškio. Šiuos įvykius tiria policija.

LESTO gyventojus kviečia būti budrius, ir iš bet kokių į namus atvykusių specialistų reikalauti parodyti tarnybinį pažymėjimą, peržiūrėti, ar transportas paženklintas specialia atributika.
 
LESTO darbuotojai ar bendrovės įgalioti rangovų darbuotojai, atvykę pas klientus, prisistato klientui, nurodo darbovietę, pareigas, vardą, pavardę, visais atvejais (prašo to klientas ar ne) parodo tarnybinį pažymėjimą. Prieš įsileisdami į vidų gyventojai gali paprašyti apžiūrėti pažymėjimą – pažymėjime yra nurodytas darbuotojo vardas, pavardė, pareigos, jame yra atstovaujamos bendrovės logotipas ir anspaudas bei pažymėjimo numeris. LESTO darbuotojas klientui pasako savo atvykimo tikslą ir apibūdina darbus, kuriuos atliks.
 
„LESTO darbuotojai niekuomet neatlieka elektros tinklo remonto darbų klientų būste ar namo vidiniame tinkle. Tais atvejais, kuomet elektros apskaitos prietaisai yra įrengti kliento patalpų viduje, LESTO darbuotojai tik patikrina elektros apskaitos prietaiso veikimą, pakeičia elektros apskaitos prietaisą arba nurašo jo rodmenis.

Už skaitiklio patikrinimą, keitimą, ar bet kokius kitus darbus LESTO darbuotojai niekuomet neprašo atsiskaityti – šie darbai yra nemokami. LESTO darbuotojai gali pasiūlyti LESTO tiesioginio debeto paslaugą, tačiau ji taip pat yra nemokama“, – teigia Robertas Globys, AB LESTO Elektros apskaitų valdymo departamento direktorius.
 
Jei įprastiniai LESTO elektros apskaitos prietaisų eksploatavimo darbai atliekami būsto savininkui nedalyvaujant, ir paaiškėja, kad toliau darbų tęsti be kliento negalima (esant el. energijos skaitiklio pažeidimams ar skaitiklio gedimo atvejais), LESTO darbuotojas turi susisiekti su klientu ir suderinti atskiro susitikimo laiką.
 
Atlikus elektros apskaitos prietaiso patikrinimo ar pakeitimo darbus kliento namuose, LESTO darbuotojas užpildo ir palieka gyventojui specialios formos pranešimo blanką, kuriame surašo apsilankymo metu atliktą užduotį, elektros apskaitos prietaiso rodmenis.
 
Būna atvejų, kuomet LESTO darbuotojai, atvykę patikrinti ar pakeisti elektros apskaitos prietaisą, kuris įrengtas kliento bute ar namuose, neranda gyventojo ir negali atlikti suplanuotų darbų. Tuomet pašto dėžutėje paliekamas bendrovės atributika paženklintas pranešimas apie darbuotojo apsilankymą su nurodytais bendrovės kontaktais.
 
Pranešime yra nurodyta, kada ir kokiu tikslu LESTO darbuotojas buvo atvykęs. Taip pat prašoma nurodytais telefonais informuoti bendrovę, kada gyventojui būtų patogu priimti LESTO darbuotoją, kad šis galėtų atlikti elektros apskaitos eksploatavimo darbus.
 
Jei gyventojui kyla įtarimas, jog atvykęs asmuo nėra LESTO darbuotojas, prieš jį įsileidžiant į gyvenamąsias patalpas gyventojui patariame paklausti atvykusio asmens vardo, pavardės, kokiu tikslu atvyko bei paprašyti parodyti darbo pažymėjimą. Gyventojas gali paprašyti atvykusio asmens nurodyti telefono numerį, kuriuo paskambinęs galėtų patikrinti, ar atvykėlis tikrai yra LESTO darbuotojas ir kokiu tikslu lankosi.
 
Vieniši, pagyvenę žmonės, bijantys nepažįstamus asmenis įsileisti į savo gyvenamąsias patalpas, gali  pasikviesti kaimynų, kurie dalyvautų kartu, kol bus  patikrintas elektros apskaitos prietaisas, ar tartis su atvykusiu asmeniu, kad apskaitos prietaisas būtų tikrinamas tuo metu, kada lankosi giminaičiai bei artimieji ir esant galimybei nurodyti jam datą ir laiką. Įsileidžiant bet kokį svetimą asmenį patartina nelaikyti atviroje ir lengvai prieinamoje vietoje vertingų daiktų (pinigų, papuošalų, mobilių telefonų…), bute nepalikti atvykėlių be priežiūros.
 
Jei kyla įtarimų, kad atvykęs asmuo yra apsimetėlis, gyventojai nedelsdami turėtų kreiptis bendruoju pagalbos telefonu 112, taip pat apie tokius atvejus jie gali pranešti LESTO telefonu 1802.