Lietuvos jūrų muziejus nori bendradarbiauti su šilutiškiais

Lietuvos jūrų muziejus nori bendradarbiauti su šilutiškiais. / Šilutės savivaldybės nuotr.Šilutės rajono savivaldybės meras Virgilijus Pozingis priėmė Lietuvos jūrų muziejaus delegaciją, vadovaujamą direktorės Olgos Žalienės.

Svečiai pristatė Lietuvos jūrų muziejaus šiandieną ir ateities gaires bei išreiškė pageidavimą bendradarbiauti su Savivaldybėje esančiomis ugdymo įstaigomis, praneša Šilutės savivaldybės Komunikacijos skyrius.

 

Įgyvendindamas šiuolaikiniam muziejui deleguojamas funkcijas – vykdyti kultūros, švietimo bei informacijos sklaidą – Lietuvos jūrų muziejus (LJM) nuolat ieško aktyvių komunikavimo su visuomene formų, stengiasi plėtoti veiklą šiuolaikinei visuomenei aktualiomis temomis.

 

Todėl atsiliepdamas į kvietimą organizuoti kultūros sklaidą Lietuvos regionuose, kuria siekiama mažinti kultūrinę, socialinę atskirtį bei didinti kultūros prieinamumą, Lietuvos jūrų muziejus inicijuoja projektą „Mano jūra – tolima ir artima“.

 

Lietuvos jūrų muziejus nori bendradarbiauti su šilutiškiais. / Šilutės savivaldybės nuotr.Projekto metu ketinama aplankyti vakarų Lietuvos regiono mokyklas, bendruomenes (Šilutės ir Šilalės raj.) bei senelių globos įstaigas su Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijų temomis parengtomis edukacinėmis programomis: „Įdomioji profesija – delfinų treneris“, „Kaip atsiranda perlas“, „Žvejyba Lietuvos vidaus vandenyse: Kuršių mariose ir upėse“, „Vakarų Lietuvos regiono ryšiai su jūra“, „SOS. Nelaimė jūroje“ bei kitomis Baltijos jūros ekologijos, bioįvairovės, laivybos istorijos temomis.

 

Taip pat ketinama pristatyti Lietuvos muziejuose diegiamą integralią informacinę sistemą LIMIS, jos bei kitų elektroninės erdvės priemonių teikiamas galimybes kultūros sklaidai.

 

Siekiant stiprinti kultūrinius ir socialinius ryšius tarp įvairiausių visuomenės sluoksnių, numatoma rengti ne tik edukacinius užsiėmimus vaikams mokyklose, bet ir kultūrines-edukacines vakarones kartu su vietos bendruomenių nariais, kuriose dalyvautų žymūs jūrininkai, meno atlikėjai.

 

Muziejus, siekdamas aukštos kultūrinių programų kokybės, į vakarones planuoja kviesti profesionalius meno atlikėjus, videoprojekcijų pagalba parengti scenografiją jūros tema. Užsiėmimų, vakaronių metu būtų organizuojami žinių konkursai, viktorinos, o prizų fondas suformuotas iš pastarojo laikotarpio Lietuvos jūrų muziejaus leidinių.

 

Išvažiuojamuosius užsiėmimus Lietuvos jūrų muziejus rengia Klaipėdos miesto bei rajono mokyklose. Tokių renginių metu skirtingose klasėse ir skirtingo amžiaus moksleiviams organizuojami 3–4 edukaciniai užsiėmimai skirtingomis temomis.

 

Užsiėmimų metu informacijai perteikti naudojamos šiuolaikinės priemonės: videoprojekcijos, maketai, eksponatai ir kitos vaizdinės priemonės. Šią praktiką ketinama taikyti ir projekto „Mano jūra – tolima ir artima“ metu.

 

Be to, projekto metu ketinama įsigyti papildomų edukacinių priemonių: interaktyvų žaidimą, perluotės maketą ir kitas vaizdines priemones, kurios sustiprintų perteikiamos informacijos įtaigumą bei aktualumą.

 

Naudodamiesi proga Jūrų muziejaus direktorė O. Žalienė ir Viešųjų ryšių skyriaus vedėja N. Puteikienė pakvietė Šilutės bendruomenę spalio 21 d. dalyvauti Žemaičių krašto etnokultūros centre (Žemaičių Naumiestyje, Pergalės a. 30) vyksiančioje vakaronėje „Mano jūra – tolima ir artima“.