Lietuvos kultūros taryba finansuos 9 projektus

P1060657Pirmajame Lietuvos kultūros tarybos projektų konkurse paramą projektams gavo 7 Šilutės rajono kultūros įstaigos ir organizacijos. Parama skirta 9 projektams.

Šilutės muziejus gavo paramą šiems projektams įgyvendinti: „Tęstinis muziejinių vertybių restauravimo projektas „Eksponatai – laikmečio liudininkai“ – 6000 Lt, renginys „Prūsijos dvaras vakar ir šiandien“ – 5000 Lt, „Šeštadieninė lietuvininkų tarmės mokyklėlė“ – 10 000 Lt.

Šilutės kultūros ir pramogų centro projektui „Kultūrinio turizmo kelias „Vėtrungių kelias“ gavo 15 000 Lt.

F.Bajoraičio viešosios bibliotekos projektui „Jaunieji genijai – menininkai“ skirta 13 000 Lt.

Kintų Vydūno kultūros centro projektui „Kūrybinė edukacija „Gamtos rato ženklai“ skirta 7000 Lt.

Salos etnokultūros ir informacijos centras projektui „Klojimo teatrų šventė „Nendrynų raganėlė“ gavo 8000 Lt.

Žemaičių krašto etnokultūros centras projektui „Lietuvininkų ir žydų kultūros pėdsakai Žemaitijos pasienyje“ gavo 10 000 Lt.

Šilutės rajono bendruomenių sąjungos projektui „Šarlotė Kaizer sugrįžta į gimtinę“ skirta 10 000 Lt.