Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai pradžią švėkšniškiai stebėjo Strasbūre

Lietuviu grupe PrahojeLiepos 1 dieną Lietuva pirmą kartą pradėjo pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai. Minint šį istorinį įvykį, kai Lietuva, pirmoji iš postsovietinio bloko valstybių, pirmininkauja ES Tarybai, į Europos Parlamentą iš Lietuvos, europarla-mentarės  dr. Laimos Andrikienės kvietimu, vyko dvi keliautojų grupės. Vienoje grupėje, kurią šių metų žiemą ir pavasarį keliaudama po Lietuvos vietoves, turinčias šv. Jokūbo bažnyčias, subūrė dr. L.Andrikienė, keliavo ir 5 atstovai iš Švėkšnos.

Į Europos Parlamentą keliautojų iš Lietuvos grupė išvyko ankstų liepos 1-osios rytą. Pirmiausia jie aplankė Prahą, kur susipažino su Čekijos sostinės istorinėmis ir architektūrinėmis įžymybėmis.

Iš Prahos lietuviai pasuko Strasbūro link, kur liepos 3 d., dalyvaujant Prezidentei Daliai Grybauskaitei, prasidėjo oficialus Lietuvos pirmininkavimas ES Tarybai.

Europos Parlamente keliautojų grupė išklausė plenarinę sesiją, kurioje buvo pateikta Lietuvos pirmininkavimo programa bei išsakyti europarlamentarų klausimai Lietuvai. EP narė L.Andrikienė, pasisakydama posėdyje, pripažino, kad „prioritetai, veiksmų programa, kurių įgyvendinimui Lietuva skirs didžiausią dėmesį, yra ambicingi, daug žadantys, bet įgyvendinami“.

Svečiai iš Lietuvos stebėjo Europos Parlamento darbą, buvo supažindinti su Europos Parlamento istorija, struktūra. Strasbūre svečiais rūpinosi ir L.Andrikienės padėjėjai Europos Parlamente – Jaime De Azua Solano ir Airida Dapkutė.
Sveksniskiai Europos Parlamente
Keliaudami pėsčiomis ir laivu, lietuvių grupė susipažino su prancūziškai romantišku ir vokiškai tvarkingu Strasbūru. O šiltame vakariniame susitikime su dr. L.Andrikiene „Brasserie au Dauphin“ restorane grupėje buvę Švėkšnos atstovai išsakė lietuviškus džiaugsmus ir rūpesčius, perdavė Šilutės krašto linkėjimus.

Po Strasbūro per Paryžių, Magdeburgą, Berlyną lietuvių grupė keliavo Tėvynės link. Liepos 6 d., kai viso pasaulio lietuviai giedojo Tautinę giesmę, keliautojų grupė įsijungė į Himno giedojimą Berlyne, prie Kaizerio Vilhelmo memorialinės bažnyčios apgriuvusio bokšto, kuris vienintelis likęs kaip II pasaulinio karo atminimas.

Šis vizitas į Europos Parlamentą ir susitikimas su europarlamentare L.Andrikiene paliko šiltus prisiminimus. Kelionėje lydėjo ir nuoširdžiai visais keliautojais rūpinosi L.Andrikienės padėjėjas, TS-LKD Klaipėdos Sueigos pirmininkas Arūnas Barbšys.