Lietuvos žurnalistų ir leidėjų komisija: „Šilutės naujienų“ publikacijos yra geros žurnalistikos pavyzdys“

laikrastis„Šilutės naujienos“ spalio 10 dieną spausdino straipsnį „Karaliukų revanšizmas už kritiką – provincijos kasdienybė“, kuriame, be kita ko, aprašė, kokias Šilutės verslininko ir politiko Sauliaus Stankevičiaus atakas tenka atlaikyti redakcijai, nes ji paviešina ne tik jo gėdingus poelgius, bet ir nuolat siuntinėjamus reikalavimus paneigti įvairias straipsnių frazes.

Šiame straipsnyje minėta, kad dėl S.Stankevičiaus pretenzijų „Šilutės naujienoms“ teko vykti aiškintis į Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos posėdį.

Bet užčiaupti laisvo spaudos žodžio S.Stankevičiui nepavyko: komisija priėmė sprendimą, kad laikraščio redakcija, aprašydama politiko S.Stankevičiaus elgesį, nepažeidė Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso.

Antradienį redakcija gavo Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos sprendimą nagrinėtu klausimu. Jį publikuojame.

LIETUVOS ŽURNALISTŲ IR LEIDĖJŲ ETIKOS KOMISIJA
SPRENDIMAS
2014-10-06, protokolo Nr. 19
Vilnius

Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija š.m. spalio 06 d. posėdyje svarstė Saulių Stankevičių atstovaujančios advokatės Simonos Selelionytės – Drukteinienės skundą dėl 2014-05-04 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijos „Turtuolis „darbietis“ Šilutės uoste skandino futbolo teisėją“ ir 2014-05-04 interneto portalo www.silutesnaujienos publikacijos „Šilutės uoste skandintas futbolo teisėjas“. Teigiama, kad publikacijose pateikta neteisinga informacija, paskelbti faktais neparemti kaltinimai, pažeistas nekaltumo prezumpcijos principas ir žmogaus teisės.

Komisija nevertino atskirai iš konteksto ištrauktų teiginių, publikacijos buvo vertinamos visumoje. Taip pat Komisija nevertino, ar pateikta informacija atitinka tikrovę, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Buvo vertinta tik tai, kaip žurnalistė atliko savo darbą rinkdama ir pateikdama informaciją.

Komisijos nuomone, publikacijos aktualios visuomenei, informacija pateikta remiantis oficialių šaltinių medžiaga. S.Stankevičius yra viešas asmuo, jo kritikos ribos yra daug platesnės nei privataus asmens. Tai, kad S.Stankevičiui pateikti įtarimai dėl galimo pasikėsinimo į žmogaus gyvybę, teigė policijos pareigūnas, žurnalistė šios informacijos neišgalvojo. Akivaizdu, kad nei viena šalis neneigia paties įvykio, tik jis interpretuojamas skirtingai.

Komisijos nuomone, žurnalistė savo darbą atliko sąžiningai, buvo pateikta nukentėjusių žmonių įvykio versija, pateikta ir kritikuojamos pusės nuomonė. Publikacijų antraštės yra logiškos, atspindinčios publikacijų turinį. Komisijos nuomone, šios publikacijos yra geros žurnalistikos pavyzdys, kai, nepaisant autoritetų, informacija buvo pateikta skaitytojams profesionaliai ir objektyviai. Politikų ir vadovaujančių asmenų elgesio standartas turėtų būti aukštesnio lygio. Šilutės rajono gyventojai turi teisę žinoti, kas vadovauja jų rajonui. Žurnalistė atliko savo pareigą informuoti visuomenę.

Komisija nusprendė, kad:
2014-05-04 interneto portalo www.lrytas.lt publikacijoje „Turtuolis „darbietis“ Šilutės uoste skandino futbolo teisėją“ ir 2014-05-04 interneto portalo www.silutesnaujienos publikacijoje „Šilutės uoste skandintas futbolo teisėjas“ nebuvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.

Pirmininkas Linas SLUŠNYS

Ir vėl išsitepė garbė ir orumas?

Deja, apskundimas Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijai nebuvo paskutinis S.Stankevičiaus bandymas nutildyti „Šilutės naujienas“.
Tą patį antradienį redakcija gavo dar vieną verslininko advokatės Simonos Selelionytės – Druktienienės surašytą reikalavimą paneigti keletą straipsnio „Karaliukų revanšizmas už kritiką – provincijos kasdienybė“ frazių.

Teigiama, kad neva tikrovės neatitinka ir S.Stankevičiaus garbę ir orumą žemina straipsnio antraštės dalis „Karaliukų revanšizmas…“, sakiniai „Šilutės politikas ir verslininkas S.Stankevičius skundais nepailstamai stengiasi apriboti „Šilutės naujienų“ ir skaitytojų teisę į laisvą žodį“; „Šilutės naujienų“ redakcija irgi jau nuo 2011 metų rugjūčio mėnesio patiria įžūlius puolimus apriboti laisvo žodžio teisę – tuo nuolat užsiima pagarsėjęs Šilutės politikas ir verslininkas Saulius Stankevičius“; „Naują puolimą prieš „Šilutės naujienas“ S.Stankevičius pradėjo šią vasarą“; „Karaliukų revanšizmo už kritiką tikslai yra aiškūs – priversti žurnalistus ir leidėjus jausti baimę kiekvienąkart, kai tenka rašyti apie ribotos reputacijos asmenis, visuomenėje norinčius rodytis tik šviesiomis spalvomis“; „Norėjo priversti „Šilutės naujienas“ paneigti S.Stankevičiaus indėlį į skandalingus įvykius Šilutės uoste ir politiko „garbingas munduras“ būtų likęs sausas ir švarus“; „Minėtai komisijai buvo pateikti nepaneigiami faktai apie tai, jog po įvykio teisėsaugininkai gavo pareiškimą apie galimą pasikėsinimą nužudyti ir tyrė tokią versiją“; „vos nepaskendo į vandenį įstumtas turistas“.

Ir šį kartą „Šilutės naujienų“ redakcija neturi jokio pagrindo paneigti šias frazes…