Literatūros ir dailės popietė Usėnuose

Literatūros popietė Usėnų bibliotekoje buvo skirta Usėnų literatės, bibliotekininkės Vladislavos Biliūnienės 91-osioms gimimo metinėms paminėti.

Renginyje dalyvavo ne tik būrelis usėniškių, bet ir V. Biliūnienės dukra Daina.

V. Biliūnienė gyveno Žemaitkiemio kaime, bibliotekoje išdirbo 17 metų, išleido 3 knygas suaugusiems ir vieną vaikams. Rašytojos kūryba neįmantri, pasižyminti paprastu eiliavimo stiliumi. Jos tekstuose dažniausi motyvai – gimtoji žemė, pirmoji mokytoja, artimas žmogus, artojas, dingusio kaimo laukai ir kloniai. Eilėmis suguldyti didieji rūpesčiai, jaudinantys kiekvieną žmogų.

Bibliotekininkė pristatė surinktus atsiminimų albumus apie V. Biliūnienės gyvenimą ir kūrybą. Prie arbatos puodelio skambėjo literatės eilės, prisiminimais apie Vladą dalijosi bibliotekininkė, marti Tatjana, tie, kurie ją pažinojo.

Renginio metu savo dailės darbus pristatė V. Biliūnienės dukra Daina Biliūnaitė-Ščiukienė. Ji papasakojo apie savo kūrybą, mamos ir gimtojo Žemaitkiemio kaimo ilgesį, pasidžiaugė, kad vis gali sugrįžti į tėvų namus, skaitė mamos eiles.

„Be didelių pretenzijų į profesionalumą knygelės prašosi į platesnį skaitytojų ratą. Tai didelis džiaugsmas ir pasididžiavimas visai Usėnų bendruomenei, nes autorė savo eilėraščius skyrė vaikams, anūkams ir savo buvusiems skaitytojams“, – sakė buvusi ilgametė Usėnų pagrindinės mokyklos direktorė Sofija Bagvilienė.