Macikų socialinės globos namų modernizuotame pastate efektyviai vartojama energija

IMG 3244Šilutės rajone, Macikų gyvenvietėje įsikūrusio Macikų socialinės globos namų gyventojai ir administracija džiaugiasi, jog ateinančias žiemas galės pasitikti apšiltintuose pastatuose su rekonstruotomis šildymo, karšto vandentiekio, vėdinimo ir apšvietimo sistemomis.

Macikų socialinės globos namų administracija sėkmingai baigė įgyvendinti dar vieną projektą „Macikų socialinės globos namų korpuso išorės aitvarų ir energetinių sistemų rekonstrukcija“ (sutarties Nr. S-VP3-3.4-ŪM-03-V-03-013), kuris bendrai finansuotas iš 2007-2013 m. Europos Sąjungos fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ įgyvendinimo priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

Pagrindinis įgyvendinto projekto tikslas – efektyviai vartoti šilumos ir elektros energiją pastate ir vidaus inžinerinėse sistemose, pasitelkiant alternatyvius energijos šaltinius.

Iki įgyvendinant projektą, globos namų pastato vidaus mikroklimatas ir vidaus inžinerinės sistemos neatitiko šiuo metu galiojančių statybos normų reikalavimų. Prastos būklės sienos, stogai, pasenę langai ir durys buvo nepakankamos šiluminės varžos. Neefektyviai veikė pasenusios pastatų apšvietimo, vėdinimo, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemos. Kasmet susidarydavo dideli energijos nuostoliai ir buvo patiriamos didelės išlaidos.
IMG 3853
Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuoto projekto metu rekonstravus Macikų socialinės globos namų pastatą, šiuo metu patalpų mikroklimatas žymiai pagerėjo ir atitinka komfortines gyvenimo bei darbo sąlygas.

Įdiegtos modernios technologijos kaip aukšto efektyvumo rekuperatorinės vėdinimo sistemos, modernizuota apšvietimo, karšto vandentiekio ir šildymo sistema. Rekonstruotas šilumos punktas įrengiant vakuuminius, dvipusio absorbuojančio sluoksnio saulės kolektorius ir oras – vanduo šilumos siurblius, kurie gamins šiluminę energiją šildymui ir karštam vandeniui ištisus metus.

Globos namų administracija gali nesirūpinti nuolatiniu aplinkos oro kokybės gerinimu, gaivaus oro pritekėjimu dažnai varstant langus ar duris, už juos tai atlieka pastatų automatizuoto valdymo sistema (angl. BMS), valdoma nuotoliniu būdu. Visa pastate sumontuota įranga ir prietaisai energiją vartoja taupiai, procesų valdymas atitinka „protingo namo“ principus.

Temperatūra patalpose reguliuojama automatizuotai modernizavus šilumos punktą ir sumontavus temperatūros daviklius patalpose. Pagal klimatines išorės ir vidaus patalpų oro sąlygas, šilumos punkte automatizuotai reguliuojama patalpoms šildyti tiekiamo šilumnešio temperatūra. Dalį šilumos energijos šilumos punkte ruošiama oras – vanduo šilumos siurbliais ir vakuuminiais saulės kolektoriais.

Iš pastarųjų šilumos energija net ir žiemos metu bus gaunama mažiausiomis sąnaudomis, kolektoriuose absorbuojant (panaudojant) spinduliuojamą nemokamą saulės energiją.

Tokiu būdu bus efektyviai panaudojama nemokama saulės energija ir po rekuperatorių šalinamas atliekinis oras. Iš alternatyvių šilumos šaltinių gauta šilumos energija akumuliacinėse talpyklose gali būti panaudojama šildymui ar karštam vandeniui ruošti.

Rekonstravus statinio šildymo sistemą, daugumoje patalpų įrengus grindinio šildymo sistemą, pastaroji dirba žemesniais šilumnešio parametrais. Šis sprendimas taip pat leidžia sutaupyti dalį šilumos energijos.

Pagerinus pastatų atitvarų ir inžinerinių sistemų energetines charakteristikas, pagerėjo globos namų pastatų estetinė išvaizda, jų eksploatavimas, patalpų mikroklimatas, gyventojų užimtumo ir socialinės integracijos bei darbuotojų darbo sąlygos, teikiamų paslaugų kokybė. Gyventojai ir darbuotojai džiaugiasi rekonstruotu pastatu, ir modernizuotomis šildymo, vėdinimo, karšto vandentiekio bei vidaus apšvietimo sistemomis.

Rekonstravus pastatą globos namų vykdoma veikla nepasikeis, todėl teikiamos paslaugos bus atviros ir prieinamos visiems asmenims, nekreipiant dėmesio į asmens lytį, amžių, socialinę padėtį.