Manoma, kad masinėje kapavietėje rasti palaikai – karo belaisvių, mirusių nuo šiltinės

Armalėnuose kasant vandentiekio griovį rasti žmonių kaulai. / Rolando Žalgevičiaus nuotr.Šilutės rajone, Armalėnų kaime lapkričio 11 d. kasant kelią aptikta kapavietė, iškasti keleto žmonių palaikai, rasti daiktai.

Kultūros paveldo specialistų nuomone, kadangi netoli nuo Armalėnų yra buvusi Macikų koncentracijos stovykla, turimi įrodymai, informacija leidžia teigti, kad aptiktoje kapavietėje palaidoti karo belaisviai. Pirminiais palaikų tyrimo duomenimis, žmonės mirę nuo dėmėtosios šiltinės, praneša Šilutės r. Kultūros skyrius.

Mero potvarkiu sudaryta tarpžinybinė komisija, į kvietimą bendradarbiauti jau atsiliepė Krašto apsaugos ministerija. Raštai, kviečiantys spręsti problemą kartu, numatyti tolimesnes veiklas, išsiųsti LR Seimo Pirmininkei, Ministrui Pirmininkui, Užsienio reikalų ministrui, Kultūros ministrui, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro generalinei direktorei.

Šilutės muziejus renka archyvuose turimą informaciją. Dėl archyvinės medžiagos duomenų kreiptasi ir į Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrą.

Susipažinęs su situacija dėl Armalėnuose atrastų nužudytųjų palaikų perlaidojimo ir projektų įgyvendinimo, gruodžio 1 d. Šilutės r. savivaldybės meras, tarpžinybinės komisijos pirmininkas Virgilijus Pozingis inicijavo susitikimą su Kultūros paveldo departamento direktore Diana Varnaite bei specialistais, aptarė tolimesnių veiksmų seką. Susitikime dalyvavo ir Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė.

Susitikime buvo aptarta ir iš Europos Sąjungos lėšų finansuojamo bei vykdomo vandentvarkos projekto Armalėnuose situacija.