Maro aukų kapinaites Skiržemėje žymės naujas kryžius

skirszemes kapines visiPenktadienį Vainuto seniūnijos Skiržemės kaime gyvenantys ir jau išvykę kraštiečiai rinkosi šio kaimo kapinaitėse – čia vyko neseniai pastatyto kryžiaus šventinimo ceremonija.

Iniciatyvos sutvarkyti šias kapinaites autorius – šiame kaime augęs, šiuo metu rajono Savivaldybėje dirbantis Dominikas Bučinskas. Tai jam bene prieš pusmetį kilo mintis sutvarkyti čia esančias maro aukų kapinaites. Su tokiu pasiūlymu jis kreipėsi į Vainuto seniūną Vitalijų Mockų.

Kapinaitėse dirbę seniūnijos darbininkai iškirto menkaverčius medžius ir krūmus, nušienavo žolę. Tada pradėta galvoti, kas galėtų įgyvendinti kitą idėją – padaryti kryžių vietoje jau sutręšusio senojo.skirszemes kapines sventina

Beje, pirmasis kryžius šiose kapinaitėse buvo pastatytas dar 1822 metais, bet šio jau nebelikę nė ženklo. Kapinaitėse stovi dar keli kryžiai ir apgriuvęs koplytstulpis, ant jo išlikusi 1882 metų data.

Iš ąžuolo išdrožti naują kryžių ėmėsi seniūnijos darbininkai, broliai Arūnas ir Juozas Skurdeliai, D.Bučinskas atvežė nukryžiuoto Kristaus figūrėlę.

Į kapinaites susirinko kelios dešimtys iš šio kaimo kilusių ir dabar čia dar gyvenančių žmonių. Kryžių pašventino Vainuto klebonas Dainoras Židackas, birbyne grojo gorainiškis Kazys Budrius. Seniūnas V.Mockus įteikė padėkos raštą D.Bučinskui už tai, kad rūpinasi savojo krašto paveldo išsaugojimu, dėkojo ir kapinėse dirbusiems žmonėms.

Susirinkusieji prisiminė paprotį, kai prieškario laikotarpiu sodžiaus moterys vesdavosi vaikus į kapinaites, kur būdavo giedama Švč. Mergelės litanija ir meldžiamasi už mirusiuosius. Seniūnas V.Mockus išreiškė viltį, kad tokia tradicija būtų atgaivinta ir išliktų ateityje.