Masinei kapavietei – valstybinis dėmesys

Armalėnuose kasant vandentiekio griovį rasti žmonių kaulai. / Rolando Žalgevičiaus nuotr.

Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymui bei Armalėnuose rastos ištyrimui – valstybinis dėmesys, praneša Šilutės r. savivaldybės Kultūros skyrius. Vyriausybė nutarė skirti finansavimą kapavietės tyrimams.

Sausio mėnesį vyko pasitarimas pas Ministro Pirmininko kanclerį dėl Macikų  koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo bei Armalėnuose rastos kapavietės ištyrimo.

Pasitarime dalyvavo Virgilijus Pozingis, Šilutės rajono savivaldybės meras, Vilma Griškevičienė, Šilutės rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėja, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai.

Kanclerio kvietimu į pasitarimą atvyko ir Užsienio, Kultūros, Vidaus reikalų, Finansų, Krašto apsaugos ministerijų, Kultūros paveldo departamento bei Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro atstovai.

Išklausyta informacija dėl Macikų koncentracijos stovyklos vietos ir kapų sutvarkymo bei Armalėnuose rastų palaikų vietos ištyrimo situacijos, aptarti skubiausi darbai, svarstytas reikalingų lėšų klausimas.

Pritarta Šilutės rajono savivaldybės siūlymui šiuos darbus organizuoti ir problemas spręsti valstybiniu lygmeniu.

Šiuo metu formuojama valstybinė tarpžinybinė darbo grupė, kuri spręs tolimesnį Macikų koncentracijos stovyklos ir kapų sutvarkymo bei Armalėnų kaime rastos kapavietės ištyrimo klausimą. Darbo grupei vadovaus ir darbus koordinuos Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras bendradarbiaudamas su Šilutės rajono savivaldybe.

2012 m. kovo 7 dieną Vyriausybės nutarimu patvirtintas Istorinės atminties puoselėjimo 2012 m. priemonių planas, kuriame Armalėnų kaime rastos kapavietės ištyrimui skirta 20 000 litų.