Mažėja vietinė rinkliava už įvažiavimą į Neringą

Nuo rugpjūčio 21-osios kelis kartus mažesnis vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą dydis pradedamas taikyti lengviesiems automobiliams. Rinkliava šiai mechaninių transporto priemonių grupei mažėja nuo 30 iki 5 eurų už įvažiavimą.

Neringa

Didesnė rinkliava šiai transporto priemonių grupei yra taikoma tik du mėnesius – intensyviausiu vasaros sezono piko metu, kuomet Neringa tampa labiausiai apkrauta automobiliais ir susiduria su šių ir kitų transporto priemonių statymo problemomis.

„Rinkliavos tikslas – sumažinti atvykstančiųjų asmeninėmis transporto priemonėmis skaičių, paskatinant rinktis alternatyvius atvykimo būdus, kurių šią vasarą tikrai netrūko ir kaip stebėjome, kurorto svečiai noriai rinkosi tiek atvykimą laivais, tiek viešuoju transportu. Tai ypatingai aktualu, kuomet kalbame apie vienadienius lankytojus“, – teigia Neringos savivaldybės meras Darius Jasaitis.

Kaip pastebi meras, dėl koronaviruso pandemijos šie metai Neringai, kaip ir kitiems šalies ar pasaulio kurortams, yra išskirtiniai, tad daryti išvadas dėl į Neringą įvažiavusių mechaninių transporto priemonių srautų reguliavimo būtų sudėtinga.

Akivaizdžiai mažiau šiais metais Neringa sulaukė autobusų, kuriais į kurortą vyksta turistinės grupės – 2019-aisiais šių, vietinę rinkliavą mokančių, transporto priemonių įvažiavo daugiau nei 2200, o šiais 2020-aisiais sulaukta vos 351.

Šalyje įvedus karantiną iki šių dienų sustabdytas sienos kirtimas per Nidos kontrolės pasienio punktą, dėl to visiškai neliko įvažiuojančiųjų iš Kaliningrado srities.

Vietinės rinkliavos didėjimo metu – nuo šių metų birželio 20-osios iki rugpjūčio 20-osios į Neringą įvažiavo daugiau nei 48 tūkst. lengvųjų automobilių, kuriems taikyta įvažiavimo rinkliava, o praėjusiais 2019-aisiais tuo pačiu laikotarpiu daugiau nei 69 tūkst. Šios transporto priemonių grupės sumažėjimą Neringos savivaldybė labiau sieja su sustabdyta Nidos kontrolės pasienio punkto veikla.

Nuo rugpjūčio 21-osios taip pat mažėja rinkliavos dydis, taikomas automobiliams-gyvenamiesiems namams – šiai transporto priemonių grupei bus taikoma 20 eurų siekianti rinkliava (vietoje 30 eurų), o nuo rugsėjo 1-osios – 15 eurų.

Nuo rugsėjo 1-osios mažesni vietinės rinkliavos už įvažiavimą į Neringą dydžiai pradedami taikyti ir kitoms transporto priemonių grupėms. Daugiau nei per pus mažesni dydžiai bus taikomi autobusams virš 30 vietų, t. y. nuo 70 iki 30 eurų. Mažesniems autobusams nuo rudens vietinė rinkliava už įvažiavimą mažės nuo 20 iki 15 eurų.

Galios įvažiavimo lengvatos

Rudens mėnesiais galios ir įvažiavimo lengvatos. Nuo vietinės rinkliavos už įvažiavimą bus atleidžiami asmenys, vykstantys lengvaisiais automobiliais į Pasaulinės turizmo dienos minėjimo renginius – rugsėjo paskutinio savaitgalio penktadienį nuo 10 valandos iki kitos dienos, šeštadienio, 10 valandos.

Tarybos sprendimu nuo spalio 21-osios iki spalio 31-osios įvesta lengvata visos šalies mokykliniams „Geltoniesiems autobusams“, paženklintiems užrašu „MOKYKLINIS“ (lengvata mokykliniams autobusams taip pat taikoma nuo birželio 1-osios iki birželio 19-osios). Šia lengvata norima paskatinti visos Lietuvos moksleivių apsilankymą Neringoje ir palengvinti ugdymo įstaigų finansines išlaidas, organizuojant edukacines veiklas, ekskursijas kurorte.

Atsižvelgiant į tai, kad Seimas nuo 2020 metų paskelbė nedarbo dieną lapkričio 2-ąją (Vėlines), nustatyta, kad nuo vietinės rinkliavos atleidžiami ne tik lapkričio 1-ąją, bet ir lapkričio 2-ąją lengvaisiais automobiliais į Neringą vykstantys asmenys.

Nuo vietinės rinkliavos taip pat atleidžiami asmenys, vykstantys lengvaisiais automobiliais į tradicinius žiemos ir pavasario renginius – vasario mėnesį vykstančią „Stintapūkio“ šventę bei balandžio mėnesį – „Žiobrines“.