Menininkų ir pradinukų „apgyvendinimo“ problema neblėsta

MENO XSavivaldybės tarybos Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariai, kuriems gal ir mažiausiai priklausytų rūpintis Pamario pagrindinės mokyklos pradinukų ir Meno mokyklos perkraustymo reikalais, vieninteliai iš politikų nusprendė akivaizdžiai ištirti situaciją.

Komiteto pirmininkas Darijus Pundžius savo komiteto narius apvedžiojo po renovuojamus Žibų pradinės mokyklos viršutinius (trečią ir ketvirtą) aukštus, kuriuose kategoriškai nenori įsikurti Meno mokykla.

Politikai aplankė Pamario pagrindinės mokyklos pradinukus, kurie mokosi buvusiame Šilutės pradinės mokyklos pastate. Juos užsimota perkelti į Žibų pradinę mokyklą, o į atlaisvintas patalpas norėtų atsikelti Meno mokykla.

Tokiai „okupacijai“ priešinasi pradinukų pedagogai ir  tėvai.

Aplankyta ir M.Jankaus pagrindinė mokykla. Kraštutiniu atveju, pradinukai galėtų būti perkelti į ją.

Žibų mokykloje – nebaigti remontai

Meno mokyklos Dailės skyriui jau birželio 1 dieną teks atlaisvinti patalpas, nes, politikų sprendimu, pastatas Liepų gatvėje parduotas net nepasirūpinus, kur iškelti jaunuosius dailininkus.

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariai kartu su Švietimo skyriaus vedėja Birute Tekoriene bei Meno mokyklos ir Pamario mokyklos pradinukų atstovais pasižvalgymą pradėjo nuo Žibų pradinės pastato, kurio 3 ir 4 aukštus prieš kelerius metus buvo numatyta pritaikyti Meno mokyklai.

Atvykę į Žibų pradinę išvažiuojamojo posėdžio dalyviai įsitikino, kad iki tų aukštų rekonstrukcijos pabaigos – toli gražu, nors tvirtinama, jog remontui jau išleista 5 mln. litų ir liko nebaigti tik apie 10 proc. darbų. Politikai pamatė, kad nė viena patalpa nebaigta remontuoti, vidaus apdaila net nepradėta.

Meno mokyklos tarybos pirmininkas Vigilijus Šveikauskas, apžiūrėjęs siūlomas tuščias patalpas, komentavo: „Čia kol kas tėra sienos. Ką mes čia galime daryti? Koncertuoti, edukacines programas rengti, vaikus šviesti? Nėra čia tokių galimybių. Jei būsime įgrūsti į 3 ir 4 aukštus, būsime arčiau dangaus, bet toliau nuo žmonių“.

Žibų pradinės direktorė Elena Šarkienė politikams aiškino, kad čia atkėlus Meno mokyklą, skirtingų mokyklų mokiniai patalpose lankytųsi vienu metu. Po pamokų pradinukams maždaug iki 16 valandos vyksta neformalusis ugdymas, o Meno mokyklos mokiniai į pamokas pradeda rinktis nuo 13 valandos. Taigi tais pačiais laiptais kartu turėtų vaikščioti ir pradinukai, ir Meno mokyklos mokiniai.

Pasak V.Šveikausko, Meno mokyklai reikia normalios salės koncertams rengti. Iki šiol koncertai vykdavo visur, kur priimdavo: bažnyčiose, Vydūno ir Pirmojoje gimnazijose, Kultūros ir pramogų centre. Bet siūlomoje Žibų pradinėje mokykloje salės irgi nėra.

MENO X 2Neracionalu?

Pamario pagrindinės mokyklos Pradinių klasių skyriuje išvažiuojamojo posėdžio dalyvius pasitiko mokyklos direktorius Jonas Bendžius ir nusivedė į aktų salę. Jo nuomone, Meno mokyklos kolektyvas be reikalo tikisi, kad čia ras idealią vietą koncertams: salė netinka koncertams dėl prastos akustikos, jai sutvarkyti reikia papildomų lėšų.

J.Bendžiaus nuomone, jei pastatas atitektų Meno mokyklai, jis būtų neracionaliai išnaudotas, nes šaltuoju metų laiku jį tektų šildyti vos ne apskritą parą, nors čia mokiniai rinktųsi tik popiet. Dabar pradinukai mokykloje laiką leidžia maždaug iki 16 valandos.

J.Bendžius kalbėjo ir apie senas salės grindis, kurios po metų intensyvių šokėjų repeticijų visiškai sudiltų, o dailės moksleivių kabinetuose reikėtų pastatyti praustuvus, kurių šiuo metu nėra.

Taigi, J.Bendžiaus nuomone, Meno mokyklai įsikurti pradinės mokyklos pastate prireiktų dar vienos renovacijos ir, tikriausiai, Savivaldybės biudžeto lėšų.

Šiuo metu pradinės mokyklos pastate mokosi apie 250 mokinių, iš viso – 12 klasių. Geriausiu laikotarpiu šioje mokykloje yra buvę ir 20 klasių. Tačiau ir sumažėjus mokinių, laisvų kabinetų nėra, nes įrengtos užklasinio neformaliojo ugdymo patalpos, socialinio darbuotojo, psichologo kabinetai, kompiuterių klasė.

Turi laisvas tris klases

Ekonomikos ir finansų komiteto posėdyje pradinukų atstovės buvo sakiusios, kad svarstytų kompromisą keltis į M.Jankaus pagrindinę mokyklą. Todėl išvažiuojamojo posėdžio dalyviai nuvyko ir į šią mokyklą.

Mintį, kad galbūt pradinukus vėl būtų galima įkurti M.Jankaus pagrindinėje mokykloje, šios mokyklos direktorius Audrius Astasevičius vertino su abejone. „Ar tai nebus laikinas dalykas, nes pastaruoju metu pradinukų daugėja, o šioje mokykloje yra tik trys laisvi kabinetai“, – svarstė direktorius.

Pasak A.Astasevičiaus, M.Jankaus pagrindinėje mokykloje mokosi tik apie 500 moksleivių – 20 klasių, o mokykloje yra 50 kabinetų. Tačiau dauguma kabinetų naudojami, nes dažnai klasėms vedamos pamokos pogrupiais. Pedagogai turi atskirus savo kabinetus, taigi dirba komfortabiliai. Tačiau priėmus pradinukus po savo stogu, reikės galvoti, kur suspausti vyresnes klases – taip jau yra buvę 1993 m.

M.Jankaus pagrindinėje mokykloje iš seniau yra per 3 aukštus suprojektuotas pradinių klasių korpusas, kuris galėtų turėti net savo atskirą įėjimą. Korpuse yra apie 15 kabinetų, tačiau nėra sporto salės. Jos jau dabar trūksta vyresnių klasių moksleiviams – vienu metu salėje vyksta kūno kultūros pamokos kelioms klasėms.

Verdikto dar nėra, bet…

Apibendrindamas ekskursijos po mokyklas rezultatus, komiteto pirmininkas D.Pundžius taip ir negalėjo pasakyti, kokį sprendimą siūlytų Savivaldybės tarybai.

Iš politikų pokalbių galima buvo susidaryti nuomonę, kad jie linksta palikti viską taip, kaip suplanuota iš pradžių: Meno mokyklą perkelti į jai suprojektuotas patalpas Žibų pradinės mokyklos 3 ir 4 aukštuose.

Kompromisas – perkelti į statybininkų mokyklą?

Pirmadienį Meno mokyklos vadovybė kartu su mokyklos bendruomenės tarybos pirmininku V.Šveikausku bei rajono politiku Arvydu Jaku organizavo apskrito stalo diskusiją, kurioje buvo iškelta dar viena versija, kaip išspręsti Meno mokyklos įkurtuvių klausimą.

A.Jakas sakė, kad prieš kelias dienas kilo idėja, jog Meno mokyklos problema galėtų būti išspręsta, neiškraustant Pamario pagrindinės mokyklos pradinukų. Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokykla Savivaldybei siūlo perimti šios mokyklos Statybos skyrių, esantį Lietuvininkų g. 11 ir 13 pastatuose. A.Jakas ir Meno mokyklos atstovai mano, kad minėtose patalpose gali būti įkurdinta Meno mokykla.

Diskusijos metu tiek politikai, tiek Meno mokyklos atstovai svarstė, kad galbūt šis pastatas ir tiktų gražiai idėjai įgyvendinti, juolab kad rekonstravus patalpas galima padaryti labai erdvią ir gražią aktų salę. Be to, šis pastatas yra miesto centre, turi didelį kiemą.

Nors opozicijos lyderis A.Jakas stengėsi diskusiją vesti taip, jog ji būtų be politikavimo atspalvio, tačiau valdančiosios koalicijos atstovus tiesiog erzino tai, jog diskusijos iniciatorius yra opozicijos lyderis.

Savivaldybės tarybos sekretorius Jonas Jaunius, vicemeras Virgilijus Pozingis ir „tvarkietis“ Vaidas Pavilonis sakė, kad jie iš anksto nežinojo apie šią diskusiją ir negalėjo jai pasiruošti, juo labiau pritarti ar nepritarti naujam siūlymui dėl Meno mokyklos perkėlimo.

„Sakote, nereikia įvelti politikos, o politika jau yra įkišta. Kodėl į diskusiją nebuvo pakviesti ir kiti Tarybos nariai? Dabar taip atrodo, kad tik pusė galvos sprendžia Meno mokyklos likimą“, – diskusijos organizatoriams priekaištavo V.Pavilonis.
Pasak opozicijos lyderio A.Jako, čia susirinkta tik pasikalbėti, jokių sprendimų niekas nesirengia priimti, o kitų Tarybos narių pakviesti nespėta.

V.Šveikauskas dar kartą patikino, kad Meno mokykla nenori kraustytis į jiems paskirtas patalpas Žibų pradinėje mokykloje, nes sąlygos muzikantus mokyti 3 ir 4 aukštuose yra netinkamos. Mokyklos bendruomenė nori neatidėliotino valdžios sprendimo, kaip išspręsti mokyklos perkėlimo klausimą.