Meno terapijos pamokoje gyvenimo akmenys virto gėlėmis

gyvenimo akmenysIdėjų nestokojanti Saugų bibliotekininkė Regina Juškienė savo skaitytojas pakvietė į susitikimą su Lietuvos meno terapijos asociacijos nare, saugiške Irena Rimkuviene ir edukacinį užsiėmimą „Gyvenimo akmenys ir gėlės“. Moterys meno terapijos užsiėmime mokėsi pasidaryti originalų kaklo papuošalą, o savo „gyvenimo akmenis“ paversti gėlėmis.

Tris dešimtmečius Saugų vaikų darželyje dirbanti I.Rimkuvienė vien pedagogine veikla neapsiriboja, ji jau keletą metų gilinasi į psichologijos subtilybes, domisi dailės, pasakų, keramikos, tekstų rašymo terapija, dalyvauja seminaruose, pati veda užsiėmimus, o įgytas žinias bando taikyti praktikoje.konsultuojams

Pasak Irenos, meno terapija – žvilgsnis į savo vidinį pasaulį ieškant to, ko dažnai negali išreikšti žodžiais, o kūrybos džiaugsmas – pagalba atkuriant emocinę pusiausvyrą – kūno ir sielos darną.

Meno terapija pagrįsta supratimu, kad mūsų kūriniai gali padėti išreikšti jausmus ir mintis, kurių kartais negalime išsakyti žodžiais. Ji ne tik teikia mums didelį malonumą bei estetinį pasitenkinimą, bet ir skatina savęs pažinimą, ugdo mus kaip asmenybes, lavina jautrumą, gydo kūną bei sielą.

Pacitavusi V.Hugo: „Pakelti žmogaus sielą, pažadinti jo savigarbą yra daug daugiau, negu sušelpti kūną rūbu ar duona“, Irena pasiūlė atlikti praktinę užduotį. Kiekviena gavome lapą su labirinto piešiniu, į kurį turėjome „perkelti“ savo gyvenimą nuo vaikystės iki šių dienų, o nuoskaudas, nesėkmes, nusivylimus labirinte pažymėti akmenėliais. Daugybę metų slėptas emocines nuoskaudas nėra paprasta ir malonu prisiminti, dar kartą pajausti, bet akmenėlių dėliojimas gyvenimo labirinte leido tai padaryti lengviau. Kai žmogus apsivalo, išgyvena savo jausmus, tai ir vyksta terapija.

Menas – vienintelė universali kalba, kurią sukūrė žmonija, o šių dienų moderniajame pasaulyje meno terapijos pėdsakus užčiuopiame buvus net Senovės Graikijoje.

Kiekvieno žmogaus prigimtis meniška ir kūrybiška. Nepataisomą klaidą daro suaugusieji, kurie vaikams bando įteigti, kad pastarieji nemokės, nesugebės, nepadarys.

laukiamas rezultatasAnt stalo pastačiusi pintinę vyriškų kaklaraiščių, Irena pakvietė renginio dalyves iš jų pasidaryti kaklo papuošalų, kūrybiniame procese atsipalaiduoti, pasinerti į savo savasties gelmes, į viduje slypinčius vidinius rezervus.

Tad neturėdamos išankstinių nuostatų, moterys ėmė ardyti, karpyti, lankstyti, sukti ir siūti medžiagines gėles iš vyriškų kaklaraiščių. Patyrusios saviraiškos ir bendravimo džiaugsmą, užauginusios savyje emocinio intelekto koeficientą, įvairiaspalvėje kaklajuostėje kiekviena, Irenos pamokoma ir padedama, įdėjo savo paslaptis – savo gyvenimo akmenis paversdamos gėlėmis…

Poros valandų kūrybinė veikla pažadino gyvybinę energiją, padėjo atsikratyti pasyvumu, sukėlė teigiamas emocijas, skatino pasitikėjimą savimi.

Svarbu nepamiršti, kad nepajėgdamas išgyventi gilių jausmų, gali susirgti depresija, o to išvengti padeda pozityvus mąstymas ir meno terapija. Per kūrybinį procesą išgyvendamas savo jausmus ir mintis – atsiveri naujovėms ir teigiamiems pokyčiams.