Meras nekaltas, kalti neįžvalgūs politikai!

Nr. 2 V.LAURINAITISTrečiadienį, balandžio 1 dieną Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (VTEK) nusprendė: Vytautas Laurinaitis Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų nepažeidė.

Nepatenkinti rajono mero veiksmais politikai, perskaitę VTEK sprendimą, gali kaltinti tik patys save, kad paskirdami į mero fondą lėšas neapribojo, kaip jos gali būti naudojamos.

„Šilutės naujienos“ praėjusių metų gruodžio 30 dieną publikavo straipsnį „Ačiū – esame pasveikinti už pačių mūsų pinigus“ apie mero V.Laurinaičio išskirtinį dėmesį rajono gyventojams: į kiekvieną trobą išsiuntinėtus kalėdinių sveikinimų atvirukus su savo portretu bei organizuotus kalėdinius padėkos vakarėlius ūkininkams, savivaldybės įstaigų, įmonių vadovams.

Opozicija ir jos lyderis, frakcijos „Šilutės kraštas“ vadovas Šarūnas Laužikas straipsnyje paminėtuose faktuose įžvelgė, kad savivaldybės vadovas pasinaudojo mero fondo lėšomis savo rinkimų reklaminei akcijai ir galimai supainiojo viešuosius ir privačius interesus – atvirukų su mero atvaizdu ir kalendorių su jo linkėjimais gyventojams leidybai iš rajono biudžeto buvo išleista apie 15 tūkst. Lt (4,344 tūkst. Eur).

Politikas paprašė situaciją ištirti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos.

VTEK nekvescionuoja mero teisių

VTEK, aiškindama savo sprendimą apie mero nekaltumą, teigia, kad negali kvescionuoti savivaldybės mero teisės tinkamai reprezentuoti jo vadovaujamą instituciją ir šiam tikslui naudoti specialiai tam įsteigto fondo lėšas. Už tokių išlaidų tikslingumą meras kasmet atsiskaito savivaldybės tarybai.

Todėl nagrinėjamu atveju VTEK neturi pagrindo tvirtinti, kad šilutiškius su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais Metais pasveikinęs V.Laurinaitis taip elgėsi siekdamas siaurų asmeninių tikslų. Komisija, nesiimdama vertinti galimų prielaidų dėl savivaldybės mero elgesio atitikties kitų teisės aktų nuostatoms, tačiau siekdama tokioms abejonėms ir galimo piktnaudžiavimo atvejams užkirsti kelią ateityje, siūlo Šilutės rajono savivaldybės tarybai peržiūrėti jos pačios sprendimu patvirtintas mero fondo naudojimo taisykles.

VTEK siūlo savivaldybės politikams mero fondo naudojimo taisykles papildyti aiškiomis, institucijos vadovo sveikinimų tvarką ir mastą detaliai reglamentuojančiomis nuostatomis.

Vakarėlio fundatorius – „Šilutės INFO – TEC“

Opozicijos politikams iš skundo VTEK dėl rajono mero galimai supainiotų viešų ir privačių interesų liko tik viena nauda: paaiškėjo, kas apmokėjo savivaldybės vadovų – administracijos direktoriaus ir mero – rūpesčiu surengto vakarėlio sąskaitą.

Tuomet sklandė gandai, kad kalėdinio vakarėlio, kuris buvo surengtas nusipelniusiems savivaldybės darbuotojams bei verslo įmonių vadovams 2014 m. gruodžio 18 d. miesto kavinėje „Gilija“, sąskaitą apmokėjo su rajono mero artima aplinka susieta statybos organizacija.

Rajono vadovai gandų neišsklaidė – nepasakė, kas finansavo vakarėlį.

Tačiau Vyriausiojoje tarnybinės etikos komisijoje tiriant bylą savivaldybės vadovybė buvo priversta atskleisti paslaptį. Paaiškėjo, kad iškilmingą padėkos ir vaišių vakarą apmokėjo UAB „Šilutės INFO – TEC“, su savivaldybe turinti ne vieną galiojančią paslaugų teikimo ir prekių pirkimo sutartį.

VTEK nenustatė, kad meras V.Laurinaitis būtų asmeniškai dalyvavęs rengiant, svarstant, pasirašant, ar vykdęs kokius nors kitus tarnybinius veiksmus bent vienos iš sutarčių su minėtąja verslo bendrove atžvilgiu. Jų vykdymo priežiūra pavesta savivaldybės administracijai. Todėl šioje situacijoje vertindama individualaus V.Laurinaičio elgesio atitiktį įstatymo nuostatoms, draudžiančioms priimti interesų konfliktą galinčias sukelti dovanas bei pasaugas, VTE komisija konstatuoja neturinti pagrindo teigti, kad būtent merui UAB „Šilutės INFO – TEC“ lėšomis finansuotas padėkos vakaras būtų sukėlęs tiesioginį ir akivaizdų interesų konfliktą, moralinę skolą (įsipareigojimą), ar kitokio pobūdžio šališkumą, trukdantį tinkamai vykdyti jam pavestas tarnybines pareigas.

Tačiau komisija, atsižvelgdama į aukščiau nurodytas aplinkybes, Šilutės rajono savivaldybės administracijai rekomenduoja vidiniais teisės aktais nusistatyti tvarką, draudžiančią priimti siūlomas dovanas, nemokamas paslaugas, svetingumą bei naudotis kitokiomis individualiomis lengvatomis, kurias teikia asmenys, turintys su savivaldybe sutartinių santykių, ar jai pavaldūs ir kontroliuojami.

Teismui apskundė rinkimų rezultatų panaikinimą

Trečiadienį įvyko Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo administracinių bylų posėdis, kuriame svarstytas klausimas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRM) sprendimo panaikinti Savivaldos rinkimų Šilutėje rezultatus. Kaip ir buvo žadėję, VRK sprendimą minėtam teismui apskundė partijos Tvarka ir teisingumas Šilutės skyrius.

Trečiadienį teismas išklausė suinteresuotas puses ir savo sprendimą planavo skelbti balandžio 3 dieną.