Meras saugus – jo nuversti nepavyko

INTERPELIACIJA 3Trečiadienį neeiliniame Šilutės savivaldybės tarybos posėdyje svarstytas vienintelis klausimas – atleisti iš pareigų rajono merą Vytautą Laurinaitį ar ne?

„Darbiečių“ lyderio Sauliaus Stankevičiaus „išprususiu kaimo mokytoju“ pavadintas meras V.Laurinaitis rajono vadovo pareigas išsaugojo.

Pretenzijų dėl mero darbo nėra gavęs

Interpeliacijos iniciatoriai – Savivaldybės tarybos opozicija – Darbo partijos, Žaliųjų – valstiečių bei „Šilutės krašto“ frakcijų nariai – tikėjosi, kad prie jų iniciatyvos nuversti merą prisidės valdančiojoje koalicijoje esantys politikai, kuriems nepatinka partijos
Tvarka ir teisingumas vadovavimo ir įtakos savivaldybėje stiprinimo metodai. Juolab kad nepasitikėjimo meru patvirtinimui tereikėjo tik dar trijų ar keturių politikų balsų.

V.Laurinaitis 6-osios kadencijos rajono Taryboje yra jau ketvirtasis meras, ir jeigu būtų pavykę jį nuversti, Šilutės savivaldybė būtų dar labiau šokiravusi Lietuvą, kaip per vieną kadenciją karūnavusi jau penktąjį rajono merą.
Savivaldybės posėdžiui pirmininkauti buvo pavesta mero pavaduotojui Algirdui Gečui.

Diskusijų pradžioje gavęs žodį, V.Laurinaitis sakė, kad išskirtinės kalbos nėra paruošęs, nes jokių pretenzijų dėl jo darbo nėra gavęs. Jis sakė, kad niekas nėra nustatęs jokių jo darbo klaidų – joks Savivaldybės tarybos sprendimas nebuvo apskųstas ar atšauktas.

Žaliųjų – valstiečių lyderis Virgilijus Pozingis tokius V.Laurinaičio aiškinimus sukritikavo paprastu klausimu: tuomet gal ir buvęs meras Šarūnas Laužikas iš pareigų atleistas neteisingai – juk jam tuometinė opozicija taip pat jokių priekaištų nepateikė.

Pasak V.Laurinaičio, Š.Laužikui teko prisiimti politinę atsakomybę, nes jis niekaip neįvertino Darbo partijos atstovų ir ypač tuometinio Savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Budrikio elgesio po incidento Šilutės uoste. Merą Š.Laužiką įvairių partijų nariai ragino atsisakyti valdančiojoje koalicijoje Darbo partijos narių, kurie pakenkė Šilutės savivaldybės įvaizdžiui.INTERPELIACIJA 1

Ar Šilutė tampa Pagėgių priemiesčiu?

Tik frakcijos „Šilutės kraštas“ lyderis Š.Laužikas aiškiausiai suformulavo priekaištą merui. Jis sakė, kad Pagėgių politikas, dabartinis Seimo pirmininko pavaduotojas Kęstas Komskis seniai ieško atramos, kad Šilutės savivaldybėje galėtų tvarkytis taip kaip Pagėgiuose. Š.Laužiko nuomone, rajono politikai Steponas Kazlauskas ir dabar pareigas einantis rajono meras V.Laurinaitis tapo puikiausiais K.Komskio pagalbininkais.

Š.Laužikas teigė turintis žinių, kad Savivaldybės įmonių vadovai spaudžiami tapti partijos Tvarka ir teisingumas nariais. Pasak Š.Laužiko, iki šiol rajone turėjome demokratiją, tačiau po naujų savivaldos rinkimų situacija gali pasikeisti.

Vėliau Š.Laužikas „Šilutės naujienoms“ patikslino savo mintis apie pavojų demokratijai Šilutės savivaldoje. Jo nuomone, jeigu V.Laurinaičio veikla nebus sukontroliuota, neilgai trukus Šilutė taps Pagėgių priemiesčiu.

V.Laurinaitis kategoriškai atmetė jam mestus kaltinimus. Jis sakė laukiantis faktų, patvirtinančių, jog partija Tvarka ir teisingumas skyrė vadovais savo partiečius, ir ar yra tokių vadovų, kurie verčiami tapti partijos nariais. Pasak V.Laurinaičio, kiekvieną kartą, kai tik prasideda rinkimai, partijos skelbia priešiškumą partijai Tvarka ir teisingumas, o po rinkimų ši partija visuomet kviečiama į valdančiąsias koalicijas.

V.Laurinaičio kompanjonas S.Kazlauskas ragino baigti gąsdinti visus Pagėgių baubu. Labiau vertėtų susirūpinti, ką kiekvienas rajono vadovas ar politikas konkrečiai nuveikė, kad Šilutės savivaldybėje būtų geriau.

Juodindamas merą sumenkino kaimo mokytojus

Darbo frakcijos pirmininkas S.Stankevičius merui V.Laurinaičiui pažėrė keletą „komplimentų“. Jis pareiškė, kad V.Laurinaitis mero pareigas gavo avansu, kad yra niekuo neišsiskiriantis, eilinis rajono politikas, kaimo mokytojas (po pauzės pridėjo – išprusęs) ir nieko svarbaus dar nesukūręs.

S.Stankevičiaus kalbą, galima sakyti, pertraukė S.Kazlauskas, sakydamas, kad ne S.Stankevičius turėtų būti kitų žmonių nuopelnų vertintojas.

O posėdžio pirmininkas A.Gečas ėmė dailinti nemalonią situaciją: sakė tikintis, kad S.Stankevičius, merą pavadinęs kaimo mokytoju, mintyje turėjo teigiamąją šio kilnaus darbo prasmę.

INTERPELIACIJABalsai – į kišenę

Intriga dėl rajono mero atleidimo iš pareigų išliko iki paskutinės posėdžio minutės – kol buvo paskelbti balsavimo rezultatai.

Laisvoji politikė Stasė Skutulienė pareiškė, kad apskritai nedalyvaus balsavime ir išėjo iš posėdžių salės. Spręsti mero likimą liko 26 politikai.

Valdančiosios koalicijos politikai tikriausiai buvo sutarę, kad paėmę balsavimo biuletenius juos mes ne į balsavimo dėžę, bet dės į kišenę. Toks valdančiųjų balsavimas tik patvirtino prielaidas, kad rajono meras pasitiki ne visais savo koalicijos nariais, todėl taip apsidraudė, norėdamas išvengti nesusipratimų.

Tik du valdančiosios koalicijos nariai nepakluso tokiam vienybės demonstravimui. Laisvės sąjungos Šilutės skyriaus pirmininkas Arvydas Jakas ir socialdemokratas Algirdas Balčytis balsavo taip, kaip ir dera Tarybos nariams – įmetė biuletenius į balsadėžę.

Paskelbus balsavimo rezultatus paaiškėjo, kad už tai, jog meras V.Laurinaitis būtų atleistas iš pareigų, balsavo 11 politikų; du politikai balsavo „prieš“. Kitų balsavimo biuletenių balsadėžėje nerasta. Taigi nuversti rajono mero V.Laurinaičio nepavyko, nes iš 26 posėdyje dalyvavusių politikų tik 11 pareiškė nepasitikėjimą meru.