Meras viešai išpeikė gerai dirbusios Šilutės PSPC vadovą L.Indriušką

INDRIUSKOS ATASKAITA AUT 1Savivaldybės Tarybos posėdyje nebuvo patvirtinta Šilutės pirminės sveikatos priežiūros centro (PSPC) vadovo Liutauro Indriuškos 2015 metų veiklos ataskaita. Negana to, savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis viešai išpeikė L.Indriuškos veiklą, nors pernai jo vadovaujama įstaiga dirbo pelningai ir netgi padidino prie įstaigos prisirašiusių gyventojų skaičių.

Pažymėtina, kad savivaldybės Tarybos komitetuose svarstant Šilutės PSPC vadovo ataskaitą nė vienam politikui nekilo jokių klausimų, vadovui nebuvo pareikšta jokių priekaištų.

Nepaisant to, ketvirtadienį vykusiame savivaldybės Tarybos posėdyje L.Indriuškos veiklos ataskaitą teigiamai vertino tik opozicijos politikai, o valdančiosios koalicijos politikai, kaip susitarę iš anksto, balsavo prieš arba nebalsavo.

Mero priekaištai

Savivaldybės Tarybos narys, Kontrolės komiteto pirmininkas Zigmantas Jaunius, svarstant klausimą dėl Šilutės PSPC vadovo ataskaitos, norėjo sužinoti asmenišką mero V.Laurinaičio nuomonę. Jis paklausė mero, kaip šis vertina Šilutės PSPC vadovo ataskaitą dabar, kai akivaizdu, kad įstaigos veiklos rezultatai yra geri: metai baigti pelningai, o prisirašiusių gyventojų pas PSPC šeimos gydytojus per 2015 metus pagausėjo.

Toks tiesus klausimas, tikriausiai, nepatiko merui V.Laurinaičiui. Jis griežtoku tonu rėžė, kad PSPC vadovo veiklą vertina neigiamai.

Toliau meras aiškino, kad teigiamą finansinį balansą įstaiga turi tik dėl greitosios medicininės pagalbos padalinio gerų darbo rezultatų. Meras kaltino L.Indriušką, kad jis nepalaiko ryšių su Savivaldybe, nereaguoja į pastabas ir netgi vyko į Vilnių, apie tai nepranešęs savivaldybės vadovui!

Merui nepatinka, kad V.Indriuška nesiskaito su savo įstaigos kolektyvo nuomone, netolygiai paskirsto priedus prie atlyginimų (vargu ar tai privalu – redakcijos pastaba) ir netgi neleidžia darbuotojams keistis pamainomis!

Valdančiųjų kerštas

Šilutės PSPC ir Savivaldybės valdžios santykių istorijoje tai ne pirmas kartas, kai savivaldybės Taryba nepatvirtina vadovo veiklos ataskaitos, nors jokių teisinių pažeidimų nenurodo. Ir ankstesnių įstaigos vadovių – Vidos Giedrikienės bei Jadvygos Ažukaitienės – veiklos ataskaitos buvo nepatvirtintos, nes jos buvo neparankios tuometiniams savivaldybės vadovams. Abi vyriausiosios gydytojos po to neteko darbo.

L.Indriuška „Šilutės naujienoms“ sakė, kad panašaus valdančiųjų sprendimo tikėjosi. Jis įsitikinęs, kad mero ir jo koalicijos partnerių rūstybę užsitraukė vien dėl to, kad gynė savo įstaigos interesus. L.Indriuška nori, kad Šilutės PSPC išliktų savarankiška įstaiga, todėl nepakluso savivaldybės politikų sumanytam Šilutės PSPC prijungimui prie Šilutės ligoninės. Jis teigia, kad toks sujungimas prieštarauja Sveikatos apsaugos ministerijos numatytai strategijai (tai patvirtino ir Šilutėje lankiusis sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė) ir, galimai, įstatymams.

Tarybos sprendimą prijungti Šilutės PSPC prie Šilutės ligoninės L.Indriuška apskundė teismui, kad būtų galutinai išaiškinti teisiniai klausimai ir savivaldybės politikai nepadarytų klaidos.

L.Indriuškos nuomone, mero vieši kaltinimai yra tik emocijomis paremti žodžiai. Kuo gali būti pagrįstas kaltinimas, jog įstaigos vadovas privalo atsiklausti mero, norėdamas įstaigos reikalais vykti į Vilnių? Nėra jokio dokumento, kuris nurodytų tokią prievolę. Kas gi būtų, jei visų Savivaldybės švietimo, sveikatos ir kitų įstaigų ir įmonių vadovai savo darbines keliones turėtų derinti su meru?

Savivaldybei pavaldžios vienos bendrovės direktorius, „Šilutės naujienų“ paklaustas, ar informuoja rajono vadovus, kai kur nors tolėliau išvyksta, sakė, jog tokio Savivaldybės vadovų nurodymo nėra, bet jis kai kada iš mandagumo praneša apie ilgesnes išvykas. Bet apskritai, ilgesnes komandiruotes ar atostogas jis privalo derintis su įmonės stebėtojų taryba.

L.Indriuška „Šilutės naujienoms“ sakė esąs pasirengęs atlaikyti supykusių politikų spaudimą. Jis įsitikinęs, kad jeigu būtų pažeidęs kokius nors įstatymus, politikai jau seniai būtų pasirūpinę jį atleisti iš pareigų. „Bet vis dar gyvename teisinėje valstybėje“, – įsitikinęs L.Indriuška.