Mingės medžių pjovimo skandale tašką padės Aukščiausiasis teismas

SG104372Šilutės rajono savivaldybė ir UAB „Šilutės polderiai“ turi vilčių, kad neteks mokėti baudų už Minijos kaime iškirstus medžius.

Klaipėdos apygardos teismas jau pernai vasario 13 dieną yra nuteisęs solidariai iš Šilutės rajono savivaldybės ir UAB „Šilutės polderiai“ valstybės naudai 561,5 tūkst. Lt žalos, padarytos iškirtus medžius, augusius Minijos upės pakrantėje, Minijos kaime.

Be to, abiems atsakovams dar priteista bemaž po 5 tūkst. litų žyminio mokesčio bei už procesinių dokumentų įteikimo išlaidų kompensavimą.

Žinoma, toks teismo sprendimas netenkino nei Savivaldybės, nei UAB „Šilutės polderiai“. Abu atsakovai jiems nepalankų Apygardos teismo sprendimą yra apskundę Lietuvos apeliaciniam teismui.

Pasak Savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vedėjo Arvydo Bielskio, nors Apeliacinis teismas ir įpareigojo Klaipėdos apygardos teismo sprendimą peržiūrėti, tiksliau nustatant padarytos žalos dydį, jau yra viltis, kad bylos baigtis pasikeis iš esmės.

A.Bielskis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad UAB „Šilutės polderiai“ sugebėjo parengti labai solidų ir kvalifikuotai argumentuotą kasacinį skundą Aukščiausiajam teismui. Skundas buvo priimtas nagrinėti šiemet spalio 16 dieną. A.Bielskio nuomone, faktas, kad Aukščiausiasis teismas ėmėsi nagrinėti bylą, jau yra didelis pasiekimas, teikiantis vilčių, kad byla pasikeis iš esmės.

Pasak A.Bielskio, Aukščiausiasis teismas yra paprašytas išspręsti kelių įstatymų nesuderinamumus, kurie ir privedė prie iškilusio konflikto ir teisminio ginčo.

UAB „Šilutės polderiai“ vadovaujasi ūkinės veiklos įstatymais, kurie įpareigoja šalinti savaiminius želdinius ir medžius, kurie ardo hidrotechninius statinius, o Saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos bei Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Nemuno deltos regioninio parko direkcija gina viešąjį interesą, vadovaudamiesi minėtą įmonės veiklą ribojančiais įstatymais.

Tiek Šilutės savivaldybė, tiek „Šilutės polderiai“ turi daug vilčių, kad Aukščiausiajame teisme bus išpainioti įstatymų nesuderinamumai ir Klaipėdos apygardos teismo sprendimas dėl žalos atlyginimo bus panaikintas.