Mirė Šilutės garbės pilietis A.J.Červinskas

 cervinxkas In  memoriam Birželio 28 dieną, eidamas 91-uosius metus, mirė mokytojas, kraštotyrininkas, visuomenės ir politikos veikėjas, Šilutės Garbės pilietis Algirdas Juozas Červinskas.

Velionis pašarvotas laidojimo namuose Verdainėje. Laidotuvės – ketvirtadienį 13 val.

In memoriam Algirdui Juozui Červinskui

1925 metų rugpjūčio 9 dieną Šiauliuose gimusį mokytoją likimas po ilgų klajonių atvedė į Šilutės rajoną, o vėliau į pačią Šilutę. Tai buvo nelengvas kelias, kurį einant teko pereiti nemažą išbandymų: patirti pasaulinio karo baisumus, sovietinio lagerio realybę. Tačiau, kad ir kokie jie buvo – tai nepalaužė jo tikėjimo, kad Tėvynė kada nors vis tik nebus valdoma atėjūnų. Tą tikėjimą ir meilę Lietuvai jis subtiliai skiepijo savo mokiniams.

A.J.Červinskas buvo vienas iš Šilutės kraštotyros draugijos įkūrimo iniciatorių ir aktyviausių jos narių. 1973 m., dirbdamas mokytoju, įkūrė Šilutės pirmojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Šilutės pirmoji gimnazija) kraštotyros muziejų, sukaupė daugybę eksponatų.

Mokytojas A.J.Červinskas 1988 metais aktyviai įsijungė į Lietuvos Sąjūdžio veiklą ir viską darė, kad šalis būtų laisva. Jis labai džiaugėsi 1990 metai atkurta Lietuvos nepriklausomybe ir tikėjo, kad visų mūsų laukia, kad ir nelengvas, tačiau savas ir prasmingas gyvenimo kelias. A.J.Červinskas buvo Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys, 1992-1999 m. – Lietuvos Sąjūdžio Šilutės rajono tarybos pirmininkas.

Iki paskutinių savo gyvenimo dienų jis sekė šalies ir pasaulio politinius ir kultūrinius įvykius ir labai džiaugėsi pasiekimais bei liūdėjo, jei kas nesiekdavo.
 
Už nuopelnus Šilutės miestui, už darbą jo žmonėms, už tikėjimą laisve, šiais metais kovo 11-tąją, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 25-tąsias metines, A.J.Červinskui buvo suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas.

Mokytojas A.J.Červinkas šilutiškių akyse visuomet išliks pavyzdžiu žmogaus, kuris visą gyvenimą tikėjo šviesia ateitimi, to siekė pats ir skatino tuo tikėti ir kitus.