„Mokykla tėvams“ – Juknaičių pagrindinėje mokykloje

0Kiekviena ugdymo įstaiga ieško įvairių formų, kaip įtraukti mokinių tėvus į mokyklos gyvenimą ir padėti jiems išmokti geriau bendrauti su vaikais, kurti šeimoje šiltus tarpusavio santykius. Nuo to priklauso ir vaiko sėkmė mokykloje. Juknaičių pagrindinėje mokykloje, šalia kitų tėvų švietimo formų buvo pasirinkta programa „Mokykla tėvams“.

Tarptautinė tėvų ir auklėtojų ugdymo įgūdžių mokymo programa „Mokykla tėvams ir auklėtojams“ skatina mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo formų plėtrą, diegiama ir įgyvendinama Lietuvos švietimo institucijose. Projektą inicijavo VO „Gelbėkit vaikus“. Programos pagrindinis tikslas – mokyti tėvus ir auklėtojus konstruktyviai bendrauti su vaikais, kurti pagarbius tarpusavio santykius, siekiama ugdyti vaikų psichologinį atsparumą.

Programa Juknaičių mokykloje buvo vykdoma kovo – gegužės mėnesiais. 10 Juknaičių pagrindinės mokyklos ir Pašyšių skyriaus mokinių mamų kartą per savaitę rinkdavosi į užsiėmimus, kuriuos vedė Šilutės rajono švietimo pagalbos tarnybos psichologė Ilona Norgėlienė. Iš viso įvyko 10 pirmos pakopos „Kaip kalbėti su vaikais, kad jie klausytų?“ užsiėmimų.

Pasibaigus užsiėmimams ir pakalbinus juose dalyvavusias moteris pastebėta, kad iš pradžių jos kiek skeptiškai vertino šios programos naudą, nes tėvams dažnai atrodo, kad jie turi pakankamai vaikų auklėjimo žinių. Tačiau vėliau mamos suprato, kad daug dalykų tėvams reikia žinoti ir naujai išmokti, ypač auklėjant dabartinę naująją  kartą.

Išklausiusios paskaitų ciklą ir kai kuriuos auklėjimo metodus jau išbandžiusios praktiškai, mamos pasidalino įspūdžiais.

„Aš turiu tris vaikus ir džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šiuose kursuose. Nesame tobuli tėvai, visi darome klaidų auklėdami vaikus, bet ne visi tai pripažįstame. Po šių užsiėmimų pagerėjo ne tik mano ir vaikų, bet ir jų tarpusavio santykiai, tapome draugiškesni, atviresni ir paslaugesni vieni kitiems.“

„Tos valandos nebuvo veltui praleistas laikas. Pirmi susitikimai sukėlė tikras audras viduje, nes, atrodė, normalūs tėvai esame, o, pasirodo, daug dalykų darome ne taip. Kursai padėjo surasti būdus, kaip šeimoje visiems gerai jaustis. Panaudodama suteiktas teorines žinias, norėčiau padovanoti savo vaikui dovaną – būdą, kaip pozityviai bendrauti su šeimos nariais, mokytojais, draugais, vėliau –  bendradarbiais, ir, galbūt, ateityje  su savo paties vaikais.“

Tėvai džiaugiasi dalyvavę paskaitose ir nekantriai laukia, kada galės dalyvauti antrajame užsiėmimų cikle „Kaip gerinti santykius tarp brolių ir seserų?“

O Juknaičių pagrindinės mokyklos mokytojų rudenį laukia susitikimai „Mokykloje auklėtojams“, kurie taip pat yra šios tarptautinės programos dalis.

Tokie mokymai skatina bendradarbiavimą tarp mokyklos bendruomenės narių, moko pažinti savo ir kitų jausmus, apmąstyti išmoktas elgesio strategijas ir į jas pažvelgti kitu kampu. Tikimės, kad įgytos žinios ir įgūdžiai prisidės prie dar sėkmingesnio ugdymo  proceso organizavimo ir įgyvendinimo mokykloje.