Mokyklų reitingai: Vydūno gimnazija ir toliau lyderiauja

vyduno gimnazija4Praėjusią savaitę pasirodė naujausias žurnalo „Reitingai“ numeris, kuriame pristatyti gimnazijų, pradinių bei pagrindinių mokyklų, universitetų reitingai. Analizė rodo, kurios mokyklos stipriausios, kurios prasčiausios, kurios bėgant metams daro pažangą, o kurios ne.

Įdomu, kad gimnazijų reitinge pirmą kartą pateikti duomenys, kiek valstybė skiria lėšų mokinio ugdymui per metus. Paradoksalu, tačiau geresnius pasiekimus pademonstravo gimnazijos, gaunančios mažiau pinigų. Tokia tendencija ne tik Lietuvoje, bet ir Šilutės rajone.

Tarp Šilutės rajono gimnazijų lyderio pozicijų neužleidžia Vydūno gimnazija, kuri pateko į geriausių Lietuvos mokyklų šimtuką, yra 71-oje vietoje iš 356 mokyklų.

Pateikė duomenis apie pinigus

Šiais metais „Reitingai“ visas gimnazijas vertino taip pat, kaip ankstesniais metais: skaičiavo visų abiturientų, 2019 m. baigusių konkrečią gimnaziją, kiekvieno valstybinio brandos egzamino (lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų, fizikos, chemijos, biologijos, geografijos) balų vidurkius.

Taip pat reitingų sudarytojai vertino ir kiek dvyliktokų konkretų valstybinį brandos egzaminą išlaikė vienu šimtuku, kiek dviem, kiek trimis, keturiais ir penkiais.

Remiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacijos bendrajam priėmimui organizuoti (LAMA BPO) duomenimis, „Reitingai“ vertino ir kiek kiekvienos gimnazijos absolventų įstojo į Lietuvos aukštųjų mokyklų valstybės finansuojamas studijų vietas.

Taip pat vertinta kiek mokinių išvyko studijuoti į užsienio universitetus. Atkreiptinas dėmesys, kad iš visų 2019 m. laidos abiturientų studijas užsienyje rinkosi 1273. 2018 m. studijas užsienyje rinkosi 1481 abiturientas, 2017 m. – 1253. Iš viso pernai gimnazijas baigė 20 988 abiturientai, 2018 m. – 22 540, 2017 m. – 23 303, 2016 m. – 24 094 jaunuoliai.

Šiemet antrą kartą vertintas ir mokinių „nubyrėjimas“, tai yra kiek jų buvo priimta mokytis į vienuoliktą klasę ir kiek baigė dvyliktą klasę. Pažymėtina, kad „balsavimas kojomis“ vyksta ne tik devintoje ir dešimtoje klasėse, bet ir paskutinius dvejus metus.

Šiame gimnazijų reitinge pirmą kartą pateikiami duomenys, kiek valstybė skiria lėšų mokinių ugdymui kiekvienoje gimnazijoje. Šis kriterijus nebuvo vertinamas taškais, ir įtakos gimnazijos vietai reitinge neturėjo.

Primenama, kad valstybinės mokyklos finansuojamos iš dviejų šaltinių: per Švietimo, mokslo ir sporto ministeriją gauna vadinamąsias mokymo lėšas, o per savivaldybes – vadinamąsias lėšas aplinkai. Privačios mokyklos vadinamųjų aplinkos lėšų negauna (išskyrus katalikiškas mokyklas), bet susirenka įmokas iš mokinių tėvų. Mokymasis privačioje mokykloje kainuoja nuo 5 iki daugiau nei 1500 eurų per mėnesį.

Geriausiųjų šimtuke – Vydūno gimnazija

Šiemet „Reitingų“ vertinime gimnazijos išskirtos į dvi grupes: organizuojančias mokinių atrankas ir neorganizuojančias.
pirmoki gimnazija_
Tarp mokinių pagal pažangumą nesirenkančių gimnazijų lyderiauja Klaipėdos licėjus, iš viso surinkęs 81,54 taškų. Prasčiausius rezultatus parodė Vilniaus Menachemo gimnazija, surinkusi vos 3,08 taško.

Kokioje reitingų vietoje Šilutės rajono gimnazijos?

Geriausiai iš visų Šilutės krašto gimnazijų įvertinta, kaip ir keletą paskutinių metų, Vydūno gimnazija. Ji yra 71-oje vietoje, surinkusi 45,01 taško. Pernai gimnazija buvo aukštesnėje – 50-oje pozicijoje. Bendros išlaidos per metus vienam mokiniui čia yra 2074 Eur – mažiausiai iš visų rajono gimnazijų.

2019 metais Vydūno gimnaziją baigė 117 abiturientų, iš jų 39 įstojo į valstybės finansuojamas vietas universitetuose. Keturi vydūniečiai už brandos egzaminus surinko po šimtuką, 2 po du šimtukus ir vienas surinko net 3 šimtukus. Aukščiausius įvertinimus gimnazistai gavo už informacinių technologijų (IT) ir anglų kalbos egzaminus.

164-oje reitingų vietoje atsidūrė Šilutės pirmoji gimnazija, surinkusi 35,76 taško. Pernai ši mokykla buvo 157 reitingo vietoje. Iš 87 gimnaziją baigusių abiturientų 21 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, 3 į užsienio aukštąsias mokyklas. Du gimnazistai už egzaminus gavo po šimtuką. Geriausius rezultatus abiturientai demonstravo laikydami IT ir anglų kalbos egzaminus. Vienam mokiniui tenkančios išlaidos per metus yra 2106 Eur.

195-oje reitingų vietoje – Vainuto gimnazija, surinkusi 33,43 taško (pernai buvo 215-oje vietoje). Iš 15 šią gimnaziją baigusių abiturientų 6 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, nė vienas nesirinko studijų užsienyje. Geriausiai vainutiškiams sekėsi laikyti lietuvių kalbos ir fizikos valstybinius egzaminus. Vienam mokiniui tenkančios išlaidos per metus čia siekia 2870 Eur.

253-oje vietoje – Žemaičių Naumiesčio gimnazija su 27,94 taško. Pernai iš 16 ją baigusių abiturientų 5 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose, nė vienas nesirinko studijų užsienyje. Pernai ši gimnazija buvo 179-oje vietoje. Vienam mokiniui tenkančios išlaidos per metus yra 2777 Eur.

282-oje vietoje – Švėkšnos „Saulės“ gimnazija – 24,82 taško. 2019 m. iš 40 gimnaziją baigusių abiturientų 12 įstojo į valstybės finansuojamas vietas aukštosiose mokyklose. Gimnazija neteikė duomenų, kiek mokinių pasirinko studijas užsienyje. Geriausiai švėkšniškiams sekėsi laikyti anglų ir istorijos valstybinius brandos egzaminus. Pernai ši gimnazija buvo 294-ojoje vietoje. Vienam mokiniui tenkančios išlaidos per metus čia siekia 2366 Eur.

Apie rajono pagrindinių mokyklų reitingus skaitykite artimiausiuose „Šilutės naujienų“ numeriuose.