Mokyklų vadovų pjūtis – atleidžiami 5 direktoriai

mokyklu piketasPrasidėjus mokslo metams, Savivaldybės iniciatyva atleidžiami keturių reorganizuotų mokyklų – Traksėdžių, Gardamo, Pašyšių bei Inkaklių – vadovai. Jiems bus išmokėtos kelių mėnesių vidutinio atlyginimo dydžių išeitinės kompensacijos – iš viso beveik 24,65 tūkstančio eurų.

O Rusnės pagrindinės mokyklos direktorė iš pareigų pasiprašė atleidžiama savo noru, todėl negaus papildomų kompensacijų.

Kodėl nepasiūlytas kitas darbas?

Savivaldybės Tarybai apie keturių mokyklų direktorių atleidimą jau buvo pranešta prieš 4 mėnesius, kai politikai Tarybos sprendimu patvirtino pranešimus apie būsimą vadovų atleidimą iš pareigų.

Dabar Savivaldybės Tarybai parengti sprendimo projektai, įgaliojantys merą Vytautą Laurinaitį nutraukti darbo sutartis su minėtais švietimo įstaigų vadovais ir išmokėti jiems išeitines kompensacijas.

Ekonomikos ir finansų komiteto narys, Kontrolės komiteto pirmininkas, konservatorius Zigmantas Jaunius stebėjosi, kodėl reorganizuotų įstaigų vadovams nebuvo pasiūlytos kitos jų kompetenciją ir patirtį atitinkančios pareigos. Juk iš atleidžiamų direktorių tik viena yra pensinio amžiaus, ir nė vienas vadovas iki mokyklų reorganizacijos priekaištų dėl darbo neturėjo.

Z.Jaunius mano, kad Savivaldybės administracija švaisto pinigus išeitinėms kompensacijoms, nors galėjo pasiūlyti vadovų pareigas. Pavyzdžiui, galėjo pasiūlyti vadovauti Suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centrui, nes jo direktorė Žibutė Daukantienė irgi savivaldybės vadovo iniciatyva buvo atleista iš pareigų su 6 mėnesių vidutinio atlyginimo dydžio kompensacija (15 980 Eur – redakcijos pastaba). Tačiau kažkodėl Savivaldybė paskelbė konkursą šio centro direktoriaus pareigoms eiti, bet atleidžiamiems direktoriams nepasiūlė šios darbo vietos.

Kai kurie Ekonomikos ir finansų komiteto nariai posėdyje prasitarė, kad atleidžiamiems direktoriams žymiai naudingiau gauti išeitines kompensacijas, o paskui ieškotis kito darbo.

Savivaldybės administracijos Personalo ir teisės skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Bernotienė sakė, kad Savivaldybės įstaigų vadovai į darbą gali būti priimami tik laimėję viešąjį konkursą. Jos nuomone, visi atleisti vadovai gali dalyvauti skelbiamuose konkursuose.

Atleidimai kainuos beveik 24,65 tūkst. eurų

Savivaldybės Tarybos sprendimu rugsėjo 15 dieną bus nutraukta darbo sutartis su Gardamo pagrindinės mokyklos direktore Regina Tamošauskiene. Mokykla reorganizuota ir kaip skyrius prijungta prie Žemaičių Naumiesčio gimnazijos. Gimnazija įpareigota atsiskaityti su R.Tamošauskiene jos atleidimo dieną ir išmokėti jai priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei 5 mėnesių jos vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 5133,45 Eur. Taip pat turės sumokėti mokesčius „Sodrai“ – 1590,34 Eur. Iš viso direktorės atleidimas Savivaldybei kainuos 6723,79 Eur.

R.Tamošauskienė „Šilutės naujienoms“ sakė iš Savivaldybės administracijos negavusi jokio darbo pasiūlymo. Įsidarbinti pedagoge jai bus sunku, nes yra rusų kalbos specialistė – šio dalyko mokytojų beveik nebereikia. O persikvalifikuoti reikėtų nemažai laiko ir pinigų. Iki pensijos direktorei liko 5 metai, tad bedarbystė stipriai pablogins jos tolimesnį gyvenimą.
Bet R.Tamošauskienė pasitiki likimu. „Kai užveriamos durys, Dievas praveria langą“, – optimistiškai svarstė 35 metų stažą turinti ir darbo netenkanti įstaigos vadovė.

Rugsėjo 15 dieną iš pareigų bus atleista ir Pašyšių pagrindinės mokyklos direktorė Liudmila Kazlauskienė. Jai išmokėti darbo užmokestį ir kompensaciją dėl nepanaudotų atostogų įpareigota Juknaičių pagrindinė mokykla, kuriai atiteko Pašyšių pagrindinės mokyklos moksleiviai. Už tai, kad direktorei nebuvo pasiūlyta kita darbo vieta, Savivaldybė jai numatė 5 mėnesių vidutinio atlyginimo dydžio išeitinę kompensaciją – 5171,25 Eur, „Sodros“ mokesčiai sieks 1602,05 Eur, iš viso – 6773,30 Eur.

Savivaldybės administracija mano, kad susirasti išsilavinimą atitinkantį darbą lietuvių kalbos mokytojai L.Kazlauskienei bus nesudėtinga.   Rugsėjo 15 dieną taip pat bus nutraukta darbo sutartis su Inkaklių mokyklos – daugiafunkcio centro direktoriumi Algimantu Jokšu. Jam tik 3 metus teko vadovauti pirmajam Šilutės rajone švietimo sistemos naujadarui – daugiafunkciam centrui. Dabar šis centras bus pavaldus Švėkšnos „Saulės“ gimnazijai. Šiai įstaigai pavesta atsiskaityti su A.Jokšu: išmokėti jam priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei 2 mėnesių jo vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 2279,10 Eur, sumokėti „Sodros“ mokesčius – 706,07 Eur. Iš viso – 2985,17 Eur.

A.Jokšas „Šilutės naujienoms“ sakė, kad taip pat negavo iš Savivaldybės administracijos jokio darbo pasiūlymo. Pensinis amžius jam dar toli.

A.Jokšą stebina Šilutės savivaldybės politika – naikinti švietimo ir kultūros židinius kaimo gyvenvietėse. Jis žino, kad visai kitoks požiūris yra gretimose savivaldybėse.

Rugsėjo 15 d. darbo neteks ir Traksėdžių pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Morkevičienė. Su ja atsiskaityti pavesta Šilutės Martyno Jankaus pagrindinei mokyklai: išmokėti jai priklausantį darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas bei 6 mėnesių jos vidutinio mėnesinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką – 6233,22 Eur. Pridėjus 1931,05 Eur „Sodros“ mokesčius, Savivaldybės administracijai šios direktorės atleidimas atsieis net 8164,27 Eur.

„Šilutės naujienoms“ lituanistė B.Morkevičienė sakė, kad Savivaldybės administracija po mokyklos reorganizacijos jai kito darbo nepasiūlė. Jos tai nenustebino, nes pedagogė prieš metus pasiekė pensinį amžių. Be to, ji iki galo gynė traksėdiškių vaikų teisę turėti mokyklą arčiau namų, – Savivaldybės vadovams tai nepatiko.

Mokytoja dar galėjo pasilikti kelias savaitines pamokas, tačiau pasvarsčiusi nusprendė palikti vietą jaunesniems. B.Morkevičienė sakė, kad nesitrauks iš visuomeninio gyvenimo. Bendradarbiaus su biblioteka, fotografuos ir t.t.

Rusniškė išeina pati

Rusnės pagrindinės mokyklos direktorė Giliara Peteraitienė nutraukti darbo sutartį pasiprašė pati. Todėl rugsėjo 15 dieną ji bus atleista iš darbo išmokant tik uždirbtą atlyginimą ir kompensaciją už nepanaudotas 5 dienų atostogas.

Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Steponas Kazlauskas stebėjosi tokiu G.Peteraitienės sprendimu. „Atrodo, jog laivo kapitonas pats pirmasis palieka skęstantį laivą“, – komentavo S.Kazlauskas.

Visi žino, kad Rusnės pagrindinėje mokykloje kartu su pradinukais liko tik 64 moksleiviai. Savivaldybės vadovai Rusnės bendruomenei jau rekomendavo svarstyti apie moksleivių perkėlimą į Rusnės specialiosios mokyklos arba į vaikų darželio patalpas.

Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėja Birutė Tekorienė yra prasitarusi, kad Rusnės pagrindinė mokykla gali būti reorganizuota į daugiafunkcį centrą, kuris apjungs bibliotekos, vaikų darželio ir mokyklos veiklą.