Mokytis šalia namų nenorintys moksleiviai už keliones mokės patys

AUTOBUSAS 1Savivaldybės administracija, pasinaudodama Transporto lengvatų įstatymo naujais pakeitimais, siūlo rajono politikams pataupyti moksleivių pavėžėjimo sąskaita. Įstatyme numatyta, kad jeigu 1-8 klasių mokiniai pasirinks mokytis ne artimiausią mokyklą, jiems nebus kompensuojamos važiavimo išlaidos.

Rajono politikai tokiam siūlymui Savivaldybės tarybos komitetuose jau pritarė ir tai patvirtino vakarykščiame Tarybos posėdyje.
Taigi nuo šių metų rugsėjo 1-osios nemokamai važinėti į tolimesnes mokyklas nebeturės teisės per 100 mokinių, kurie tą daro šiais mokslo metais. Jie pasirinkti tolimesnę mokyklą galės, jei už bilietus mokės patys.

Šiuo metu Savivaldybės administracija transporto įmonėms apmoka už moksleivių pavėžėjimą darbo dienomis važiuojantiems į mokyklą iki 40 km ir atgal mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais,  tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais. Neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniams ši lengvata taikoma ir važiuojant ne darbo dienomis.

Savivaldybės tarybai pritarus minėtam sprendimo projektui, 1-8 klasių moksleiviai, kurie mokosi ne artimiausioje nuo namų mokykloje, o dėl kokių nors priežasčių keliauja į tolimesnes mokyklas, nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos už savo keliones privalės mokėti patys.

Švietimo skyriaus vedėjos Birutės Tekorienės žiniomis, rajone yra 107 moksleiviai, kurie mokosi 1-8 klasėse ir yra pasirinkę tolimesnes mokyklas, nors galėtų mokytis arčiau namų ir neprašyti iš Savivaldybės kompensacijų už pavėžėjimą.

Preliminariais skaičiavimais, kasdienės jų kelionės į pasirinktas mokyklas Savivaldybės administracijai kainuoja apie 150 tūkst. litų per metus.

B.Tekorienė sakė, kad tolimesnes mokyklas pasirenka moksleiviai, kurie ruošiasi tęsti mokslus gimnazijose ar aukštosiose mokyklose. Kartais moksleiviai ir jų tėvai mano, jog kaimo mokyklose yra prastesnis mokymas nei miesto mokyklose. Tačiau tokia nuomonė nėra patvirtinta jokiais tyrimais. Tarp kitų priežasčių, kodėl renkamasi kitas mokyklas, B.Tekorienė paminėjo ir tai, jog vaikai derina pamokas su neformaliuoju ugdymu.

Atsisakiusi mokėti už tų mokinių pavėžėjimą, Savivaldybė pristabdys kasmet vis augančią skolą už lengvatinius pervežimus „Šilutės autobusų parkui“. Savivaldybės skola už moksleivių ir kitų lengvatas turinčių keleivių (pastarųjų yra mažuma) pavėžėjimą jau daug metų svyruoja nuo 600 iki 900 tūkst. litų.

Galima nutuokti, kad dėl sprendimo nebekompensuoti kelionės išlaidų moksleiviams, kurie ieško tolimesnės mokyklos, rankas iš džiaugsmo trina mažiau moksleivių turinčių kaimo mokyklų vadovai ir pedagogai. Juk nemaža dalis iš 107 į tolimesnes mokyklas keliaujančių moksleivių galbūt nebeišgalės susimokėti už kelionę ir pasirinks mokyklą, kuri yra arčiau namų.

Tik Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto nariui, socialdemokratui Sauliui Vytuviui kilo abejonių, ar sprendimo projektas, kuris naudingas Savivaldybės biudžetui ir mažesnėms mokykloms, yra išties teisingas. Jo nuomone, labiausiai nukentės mažas pajamas turinčių šeimų gabūs vaikai.

S.Vytuvis sakė sieks, kad gabiems neturtingų šeimų vaikams būtų suteiktos išlygos ir kelionės iki jų pasirinktų mokyklų būtų kompensuojamos.