Mokytojams ir tėvams nusibodo mokinių atostogų stumdymas

mokiniu atostogosGali būti, jog šiemet moksleivių rudens atostogos nebus savaitę paankstintos, kaip mūsų rajone buvo jau ne vienerius metus anksčiau. Mat rudens atostogų perkėlimui iš spalio pabaigos į spalio vidurį pasipriešino mokinių tėvai.

Ketvirtadienį grupė šilutiškių Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjai Birutei Tekorienei įteikė raštą, kuriame teigia, jog nesutinka su Šilutėje įvesta atostogų perkėlimo tvarka, nes tai sukelia daug nepatogumų atostogas iš anksto planuojančioms šeimoms ir pažeidžia vaikų interesus.

Tėvams pritarė ir kalbinti Šilutės mokyklų vadovai, ir pedagogų profesinių sąjungų atstovai, kurie teigia, kad keičiant atostogų grafikus nukenčia pedagogų savišvieta – jie nebegali dalyvauti atostogų metu organizuojamuose respublikiniuose mokymuose ir iš anksto suplanuotose kelionėse.


Ministerija tokios galimybės nesiūlė

LR Švietimo ir mokslo ministerijos internetiniame tinklapyje jau seniai nurodyta, jog mūsų šalyje mokinių rudens atostogos numatytos nuo šių metų spalio 26 iki spalio 30 dienos. Tačiau mūsų rajono Švietimo skyrius dar liepos 2-ąją priėmė įsakymą, kad mūsų rajone šios atostogos bus visa savaite anksčiau – spalio 19-23 dienomis.

Pasak pretenziją Švietimo skyriui dėl tokios tvarkos pasirašiusių tėvų, ministerijos internetiniame tinklapyje nurodyta, jog „…Mokykla, kurioje mokoma tautinės mažumos kalba, ar vykdanti specializuoto ugdymo krypties programas, suderinusi su savivaldybe ar savininku, gali keisti žiemos (Kalėdų) ir pavasario (Velykų) atostogų datas„. Tokia atnaujinta informacija paskelbta visai neseniai – rugpjūčio 20 d.

„Taigi Švietimo ir mokslo ministerija nėra nurodžiusi, kad yra galimybė keisti mokinių rudens atostogų datą“, – konstatuoja moksleivių tėvai.

Pasak jų, iš anksto žinodami savo vaikų atostogų laiką daugelis jų seniai suplanavo atostogas kartu su vaikais, įsigijo kelionių bilietus, užsisakė viešbučius ir pan. Tie, kas keliaus be vaikų, suderino jų priežiūrą su seneliais ar giminaičiais.

Be to, kaip tik atostogų laiku mokiniams vyksta įvairios respublikinės ar tarptautinėse stovyklos, organizuojami renginiai, į kurias šilutiškių vaikai dėl pakeisto atostogų laiko nuvykti jau nebegalėtų. O jei visgi išvyktų į minėtus renginius, nukentėtų jų mokslai.

Tėvus piktina ir tai, kad jų vaikai nebegalės susitikti ir pabendrauti su savo bendraamžiais giminaičiais, gyvenančiais kituose miestuose, mat pastarieji atostogaus kitu laiku nei šilutiškiai.

Šilutiškiai sako pastebėję ir tai, kad pagal Šilutėje taikomą rudens atostogų grafiką, būtų neproporcingai paskirstomos mokslo dienos tarp rudens, žiemos ir pavasario atostogų, o tai pažeistų vaikų interesus.

Kodėl negalima organizuoti kitaip?

Nerimauja šilutiškiai tėvai ir dėl to, kad būtent ministerijos numatytų moksleivių atostogų metu organizuojami įvairūs respublikiniai seminarai mokytojams, tad Šilutės pedagogai negalės juose dalyvauti. O jei dalyvaus, ir vėl nukentės ugdymo procesas.

Tėvai sako išsiaiškinę, jog kitose savivaldybėse nustatytas atostogų laikas nesiskiria nuo nurodytojo ministerijos, todėl mano, kad Šilutėje nustatant atostogas kitu metu bus pažeisti vaikų, jų tėvų ir pedagogų interesai.

Tėvų neįtikino ir rajono Švietimo skyriaus nurodomas motyvas, esą rudens atostogų laikas keičiamas „atsižvelgiant į mokinių pavėžėjimo, maitinimo organizavimą ir šildymo sezono pradžią“.

„Mums visiškai neaišku, kokios yra kliūtys organizuoti tą maitinimą, pavėžėjimą ir šildymą savaite vėliau, o vaikams atostogauti tuo metu, kuris nurodytas ministerijos ir kuriuo atostogauja visa Lietuva“, – sako tėvai.

Šilutiškiai prašo Švietimo skyriaus vadovų atsižvelgti į nurodytas priežastis ir vaikų interesus, persvarstyti rudens atostogų laiką ir jas numatyti spalio 26-30 dienomis.

Klausimą kelia direktoriai, pyksta mokytojai

Kalbinti mokyklų vadovai sako tą patį: ministerijos suplanuotų atostogų laiku vyksta žymiai daugiau respublikinių mokymų, seminarų ir metodinių dienų. Todėl jau kelinti metai mūsų rajone keičiant rudens atostogų laiką Šilutės mokytojams būna sunku į juos nuvykti.

„Tenka arba keisti pamokų tvarkaraščius, arba palikti mokiniams laisvadienius, arba mokytojams tiesiog nevažiuoti į renginius. Blogas yra bet kuris iš šių variantų“, – sakė keletas mokyklų direktorių.

Todėl šį klausimą jie jau kėlė direktorių pasitarimometu, kuriame dalyvavo ir Švietimo skyriaus vedėja B.Tekorienė, ir meras V.Laurinaitis.

„Norėjome sužinoti, ar yra koks nors ekonominis motyvas taip ankstinti atostogas“, – sakė jie. Vadovams buvo atsakyta, jog yra, ir pažadėta tikslesnius skaičius pateikti vėliau.

„Kam tos atostogos mėnesio viduryje? Jei jos būtų mėnesio gale, tai bent kapines prieš Vėlines spėtume aplankyti. Nes darbo mokykloje ir po pamokų dabar yra tiek, kad sutvarkyti kapų nespėjame nei darbo, nei poilsio dienomis, ypač tie, kuriems tenka toli važiuoti. Nereikia mums tų paankstinimų“, – sakė keletas kalbintų mokytojų.

„Esame labai prieš tą kaitaliojimą“, – aiškiai įvardijo Lietuvos švietimo profesinių sąjungų atstovė, M.Jankaus pagrindinės mokyklos profesinės sąjungos pirmininkė Lijana Šerpytienė.

Pasak ilgametės pedagogės, Šilutės mokytojai kasmet susiduria su tuo pačiu trukdžiu, kai nori dalyvauti respublikiniuose renginiuose ar kelionėse, už kurias net yra iš anksto susimokėję. Jau buvo ne vienas atvejis, kai jie negalėjo išvažiuoti į tokias keliones, kuriose kitų rajonų mokytojai dalyvauja. Būta atvejų, kai mokytojai neišvažiavo ir pas savo užsienyje gyvenančius vaikus, nors iš anksto buvo įsigiję bilietus.

Be to, L.Šerpytienės pastebėjimu, pernai tas atostogų paankstinimas visai nepasiteisino, nes kaip tik atostogų metu buvo labai šilti orai, o po jų orai atvėso. „Orų juk nesuplanuosi“, – sakė mokytoja.

Mokymų vyksta ir rajone

Kad orų nesuplanuosi, sutinka ir Švietimo skyriaus vedėja B.Tekorienė. Tačiau, pasak jos, tokia tvarka mūsų rajone galioja jau bent 7 metai, ir pastebėta, kad rajono biudžetui tai padeda sutaupyti nemažai lėšų, nes visą savaitę nereikia šildyti daugybės mokyklų pastatų.

Kokios tos sutaupytos sumos, vedėja negalėjo pasakyti.

Ugdymo planai, pasak B.Tekorienės, yra tvirtinami iki mokslo metų pradžios, tada numatomos ir atostogos. O mokymų mokytojams pakankamai rengiama ir mūsų rajone. Tai vis tam, kad pedagogai galėtų pataupyti, mažiau išleistų kelionėms. Žinoma, jiems nedraudžiama rinktis ir respublikinius renginius, jei tokių pageidauja.

Ar šįkart bus atsižvelgta į tėvų ir pedagogų nuomonę, B.Tekorienė negalėjo pasakyti. Ji sakė nespręsianti šio klausimo viena, o tarsis su savivaldybės vadovais.