Mokytojas A.Žibaitis apdovanotas medaliu „Už nuopelnus“

zibaitis apdovanotasLietuvos Valstybės – Karaliaus Mindaugo karūnavimo diena iškilmingai buvo minima Lietuvos Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje.

Civiliams skirtu medaliu „Už nuopelnus“, kuriame įrašyti žodžiai „Laisvė. Garbė. Tėvynė“, krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis apdovanojo ir šilutiškį pedagogą, kraštotyrininką Anatolijų Žibaitį.

A.Žibaitis kartu su bendraminčiais studentais sovietinės okupacijos metais (1957-1958), rizikuodami sulaukti valdžios represijų, tvarkė lietuvių karių kapus Vilniaus Rasų ir kitose kapinėse, rūpinosi tautinių ir krikščioniškų vertybių bei nesuklastotos Lietuvos istorijos sklaida.

Tai neliko sovietinio saugumo nepastebėta – jaunuoliai buvo tardomi, norint gauti informacijos apie tuos studentus, kurie tai inicijavo, rengdavo kitus antisovietinius renginius. Ne visiems šis kilnus darbas be pasekmių praėjo.

Šiuos įvykius po daugiau kaip pusšimčio metų prisiminė Zigmas Tamakauskas, vienas iš karių kapų tvarkymo iniciatorių. Jis surinko medžiagą bei apie tų laikų studentų darbus priminė Lietuvos Krašto apsaugos ministerijai.

Ministras R.Karoblis A.Žibaičiui ir kitiems buvusiems lituanistinių studijų studentams už tai įteikė garbingą apdovanojimą.

Atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, šie žmonės savo darbine ir visuomenine veikla aktyviai įsijungę į Sąjūdžio veiklą, stengėsi aktyviai prisidėti  prie jaunimo patriotinio pilietinio ugdymo, mūsų tautos dvasinių vertybių išsaugojimo, jų plėtros, prie atgimusios valstybės pamatų stiprinimo.  Adolfas Gurskis buvo ELTOS generalinis direktorius, Zigmas Tamakauskas buvo Kauno savivaldybės tarybos narys ir Pilietybės komisijos pirmininkas,  Seimo nario padėjėjas, kandidatas į LR Seimą, Lietuvos istorijos mokytojas. Elena Skaudvilaitė ir Anatolijus Žibaitis mokyklose mokiniams dėstė lietuvių kalbą, žadino jų domėjimąsi literatūra. Jie ir dabar, jau sulaukę garbingo amžiaus, nenuleidžia rankų dirbdami visuomeninį darbą.

A.Žibaitis, domėdamasis Žemaitijos paribio ir Klaipėdos krašto praeitimi, parašė ne vieną kraštotyrinę knygą. Paskutinė – apybraižų knyga apie Žemaitijos miestelio Gardamo ir aplinkinių kaimų istorinę praeitį.

Pažymėtina, kad A.Žibaičio žmona Dalia – taip pat žinoma regiono poetė ir įvairių miniatiūrų autorė, galėjusi savo kūrybą skelbti tik Nepriklausomoje  Lietuvoje. Prieš kurį laiką išėjo dešimtoji jos eilėraščių ir tikrų žmonių gyvenimo istorijų knyga „Tarp dienos ir nakties“.

Prieš savaitę Gardamo seniūnijos šventėje Dalia ir Anatolijus Žibaičiai buvo pagerbti už nuopelnus šiam kraštui, jo istorijos ir išskirtinumo garsinimą.