Mūru stoja prieš „Šilutės polderių“ privatizaciją

polderio avarijaŠilutės savivaldybės administracijos vadovybė yra tvirtai nusistačiusi prieš UAB „Šilutės polderiai“ privatizaciją. Tokia nuomonė ir žodžiu, ir raštu pateikta LR Ūkio ministerijai.

Savivaldybės vadovų birželio mėnesio spaudos konferencijoje apie kovą dėl UAB „Šilutės polderiai“ išsaugojimo Valstybės rankose pasakojo administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis.

 Riebaus kąsnelio norėjo „darbiečiai“

Pasak V.Pozingio, iniciatyvą privatizuoti „Šilutės polderius“ pradėjo prieš trejus metus Vyriausybės valdančiojoje koalicijoje buvusios Darbo partijos politikai.

Dabar Ūkio ir Žemės ūkio ministerijų valdininkai ir naujiesiems ministrams siūlo tęsti anksčiau sumanytus privatizacijos užmojus.

V.Pozingis mano, kad lobistų tikslas ir yra privatizuoti gerai veikiančias, gerus specialistus išugdžiusias ir išsaugojusias bendroves. Juolab kad tokioms bendrovėms atitenka užtikrinti valstybės ir savivaldybės užsakymai eksploatuoti polderių ir melioracijos sistemas.

Valstybė per Žemės ūkio ministeriją valdo 81 proc. „Šilutės polderių“ akcijų. Likusios akcijos priklauso buvusiems ir esamiems bendrovės darbuotojams.

„Šilutės polderių“ direktorius Arūnas Jagminas „Šilutės naujienoms“ pasakojo, kad bendrovėje dirba apie 70 nuolatinių darbuotojų, dar 30-40 žmonių įdarbinami vasaros sezono metu. Bendrovė atlieka sudėtingus hidrotechninių įrenginių statybos ir remonto darbus Lietuvoje ir pas kaimynus latvius, o svarbiausia „Šilutės polderių“ funkcija – prižiūrėti Pamario krašto polderių ir melioracijos sistemas.

Be efektyviai veikiančių polderių sistemų, pasak V.Pozingio, rajono žemdirbių darbas būtų žymiai sunkesnis ir mažiau produktyvus, dideli žemės plotai ilgiau mirktų potvynių vandenyse.

Šias sistemas valstybės patikėjimo teise valdanti Šilutės savivaldybė per metus iš Vyriausybės gauna apie 800 tūkst. eurų tų sistemų eksploatacijai, priežiūrai ir remontui. Šiuos specializuotus darbus atlieka „Šilutės polderiai“. Įmonės direktoriaus A.Jagmino nuomone, jeigu Lietuvos ekonomika ir jos finansai pagerėtų, minėtų sistemų priežiūrai reikėtų skirti bent triskart daugiau lėšų.

Savivaldybė paimtų sau

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V.Pozingis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad jis, dirbdamas savivaldos sistemoje, jau 12 metų bendrauja su UAB „Šilutės polderiai“ vadovais, specialistais ir džiaugiasi jų profesionalumu, gebėjimu ir noru spręsti problemines situacijas. Per tą laiką polderių sistemose buvo daug avarijų, stichijos įvykių, neprognozuotų darbų, ir „Šilutės polderiai“ niekada nedelsė atlikti gelbėjimo, nelaimių padarinių tvarkymo darbų, nors niekada nebuvo užtikrinti, jog iš valstybės gaus apmokėjimą už tuos darbus. Dirbo atsakingai saugodami visos valstybės turtą, pačios bendrovės sukurtą ir išpuoselėtą.
POLDERIAI _PRIVATIZACIJA_1
Jeigu ministerijoms būtų uždrausta valdyti verslo paslaugų įmones ir joms grėstų privatizacija, V.Pozingis mano, kad „Šilutės polderiai“ galėtų tapti Savivaldybės valdoma įmone. Juk Savivaldybė ir dabar turi šilumos, vandentiekio, keleivių transporto bendroves. Jeigu Savivaldybei būtų deleguota pasirūpinti polderių ir jose esančių melioracijos sistemų eksploatacija, ir tam valstybė nuolat skirtų lėšų, tai nėra jokios kliūties Savivaldybei iš valstybės perimti tas sistemas tvarkančią bendrovę.

Kitaip, V.Pozingio nuomone, Savivaldybė niekaip nepajėgtų užtikrinti polderiuose gyvenantiems ir ūkininkaujantiems žmonėms palankių sąlygų.

Galima tik įsivaizduoti, koks kiltų chaosas, jei polderių sistemų eksploatacijos ir remonto darbai būtų patikėti ne vienai specializuotai įmonei, o kasmet Savivaldybei tektų skelbti konkursus tiems darbams atlikti. Į juos galėtų pretenduoti įvairios statybos bendrovės, neturinčios patirties ir specialistų. O kas polderius eksploatuotų, jei konkursai įstrigtų teisminiuose ginčuose? Ar nesustotų polderių siurblinių darbas, jei valstybė uždelstų privatininkams sumokėti už tuos darbus?

V.Pozingis sakė, kad Savivaldybė dar negavo atsakymo į jos pateiktus argumentus, dėl ko prieštarauja UAB „Šilutės polderiai“ privatizacijai. Tačiau jis neabejoja, kad nugalės sveikas protas.