Muziejaus pastatas – bendruomenėms, ir taškas

MUZIEJUS 1 copyPirmadienį asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“, vienijančios septynias miesto nevyriausybines organizacijas, nariai, asociacijai nepriklausančios pensininkų bendrijos „Bočiai“ pirmininkas bei vokiečių kilmės žmonių bendrijos „Heide“ pirmininkė Gerlinda Stungurienė susitiko su rajono vadovybe aptarti senojo Šilutės muziejaus pastatų naudojimo klausimus.

Kaip žinia, šis pastatas Savivaldybės tarybos sprendimu  pagaliau išbrauktas iš privatizuojamų objektų sąrašo. To siekė „Šilutės bendruomenės namai“, kurie surinko daugiau kaip 2000 šilutiškių parašų, kad pastatas išliktų visų Šilutės bendruomenių visuomeniniams poreikiams.Asociaciją steigti padėjusi „Heide“ pirmininkė G.Stungurienė dabar valdžiai turi kitokį pasiūlymą nei „Šilutės bendruomenės namai“: rajono merui V.Laurinaičiui ji siūlo senąjį muziejų panaudos sutartimi perleisti administruoti jos vadovaujami draugijai „Heide“, o ne asociacijai „Šilutės bendruomenės namai“. Ji argumentuoja, kad du dešimtmečius veikianti organizacija „Heide“ vienija kelis šimtus narių ir žada gauti lėšų, kurias galėtų investuoti į muziejaus pastatų renovavimą.

Meras gundomas pažadais, jog ši draugija pajėgi pastatą prižiūrėti, administruoti komunalinius reikalus ir koordinuoti, kaip muziejaus patalpomis naudosis kitos miesto bendruomenės.

Reikia vieno atsakingo šeimininko

Asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ steigėjai buvo tik trijų visuomeninių organizacijų atstovai – O.Lidžius, G.Stungurienė bei Adolfas Nausėda, nes įregistruoti įstatus fiziniams steigėjams yra keliskart pigiau nei visuomeninėms organizacijoms. Apie 10 nevyriausybinių organizacijų iš anksto buvo sutarę, kad įregistravus asociaciją „Šilutės bendruomenės namai“ į ją įstos  mieste veikiančios draugijos ir bendruomeninės organizacijos ir fizinių asmenų narystė bus panaikinta. Visų šių pastangų tikslas tuomet buvo kuo skubiau vienytis, kad bendromis pastangomis apsaugoti senojo muziejaus pastatus nuo privatizacijos plaktuko, nes tuo metu mero Šarūno Laužiko vadovaujama valdančioji koalicija norėjo muziejų parduoti.

„Šilutės bendruomenės namų“ entuziastai surinko daugiau kaip 2000 miestelėnų parašų, kurie reikalavo valdžios, kad muziejaus pastatai būtų palikti miesto bendruomenių veiklai. Beje, „Heide“ parašų rinkime nedalyvavo.

Kai naujoji rajono valdžia priėmė sprendimą išbraukti muziejų iš privatizavimo sąrašų, meras V.Laurinaitis gavo „Heide“ pirmininkės G.Stungurienės pasiūlymą, jog jos vadovaujama organizacija mielai imtųsi tvarkyti senojo muziejaus pastatus ir leistų juose savo renginius rengti kitoms organizacijoms.

V.Laurinaitis patvirtino, kad Savivaldybei patinka siūlymas vienai organizacijai prisiimti atsakomybę už pastato išlaikymą. Jis tik susirinkimo dalyviams siūlė diskutuoti, kokia organizacija galėtų tai daryti: ar „Heide“, ar „Šilutės bendruomenės namai“, ar dar kokia nors institucija?

Pasak V.Laurinaičio, Savivaldybės Taryba lygiai taip pat svarstytų ir kitų tokią atsakomybę galinčių prisiimti organizacijų siūlymus. Jis priminė, kad yra politikų, manančių, jog muziejaus pastatus administruoti ir nevyriausybinių organizacijų poreikius koordinuoti galėtų ir Savivaldybės VŠĮ Šilutės turizmo informacijos centras.

Tokį pasiūlymą palankiai vertina ir „Šilutės bendruomenės namai“.

Nustebino individuali iniciatyva

„Šilutės bendruomenių namų“ pirmininkas O.Lidžius bei šios asociacijos narys A.Nausėda stebėjosi, kad „Heide“ pirmininkė G.Stungurienė teikia siūlymus merui apie tai nė žodžiu neužsimindama asociacijos „Šilutės bendruomenės namai“ nariams, nederina su jos pačios įsteigta asociacija savo veiksmų dėl muziejaus pastatų panaudos.

O.Lidžiaus nuomone, kai reikėjo gelbėti pastatus nuo privatizacijos, buvo reikalingos visos miesto bendruomenės, tačiau dabar, kai tikslas pasiektas, prasidėjo užnugariniai žaidimai, „Heide“ siekia pastatus priglausti tik po savo vėliava.

G.Stungurienė aiškino, kad ji tokį pasiūlymą valdžiai davė tik dėl to, jog rajono Taryboje yra politikų, norinčių įsitikinti, jog pastatus valdys organizacija, turinti finansinių išteklių jį remontuoti ir vėliau prižiūrėti. Ji teigė esanti įsitikinusi, jog bendruomeninės organizacijos, susibūrusios į asociaciją, nesugebės tapti šeimininku, galinčiu pasirūpinti pastato išlaikymu. O priekaištą dėl noro tapti vienintele pastatų valdytoja G.Stungurienė atrėmė tuo, jog vienintelė „Heide“ gali pritraukti daugiau lėšų muziejaus pastatams sutvarkyti.

„Šilutės bendruomenės namų“ pirmininkas O.Lidžius ir su juo atvykę atstovai susitikime neigiamai įvertino „Heide“ vadovės iniciatyvą užvaldyti muziejaus pastatus – ar galima pasitikėti tokia bendrija, kuri jau proceso pradžioje užsiima užkulisiniais žaidimais? Jie rajono vadovams suformulavo draugijos narių aptartą nuomonę, kad muziejaus pastatus panaudos sutartimi norėtų gauti miesto bendruomenių asociacija arba pastato administravimu užsiimtų Šilutės turizmo ir informacijos centras ar kita panaši viešųjų paslaugų Savivaldybės įstaiga.

Meras V.Laurinaitis ir Savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis patikino, kad visus pasiūlymus dėl muziejaus pastatų perdavimo svarstys Savivaldybės taryba, tačiau šis procesas nebus skubus. Rajono vadovai užtikrino, kad kalba apie pastatų panaudą bus pradėta tik tuomet, kai bus baigtas renovuoti H.Šojaus dvaras ir kai Šilutės muziejus iškraustys visą savo turtą.