„Muzikinis šerkšnas“ sušildė širdis

Kiekvieną dieną Šilutės meno mokykloje skamba muzika, tačiau gruodžio 15-oji buvo išskirtinė - lauke karaliaujant šalčiui visų širdis sušildė muzika.  

Šilutės meno mokyklos bendruomenė visus tėvelius, svečius ir rėmėjus sukvietė į tradiciniu tapusį „Muzikinio šerkšno“ koncertą, kartu pasidžiaugti muzikantų pasiekimais ir padėkoti rėmėjams už jų gerumą.

Meno mokyklos kolektyvą sveikino rajono savivaldybės ir Švietimo skyriaus vadovai. Šventiškai papuoštoje mokyklos salėje koncertavo įvairūs jaunųjų muzikantų ansambliai, jungtinis choras, šokėjos. Mokytojai muzikavo kartu su savo mokiniais bei džiugino visų susirinkusiųjų širdis. Šventę moderavo kanklininkų mokytoja Greta Dudnikė, jai talkino Maja Orentaitė.

Mokyklos direktorė Daiva Pielikienė dėkojo atlikėjams ir jų mokytojams, įteikė padėkas ir atminimo dovanėles rėmėjams Rimai ir Modestui Vilkams, Sandrai Jokubauskienei, Vilijai Liatukienei, Joranai Ruzgytei ir Laurai Eizienei, taip pat šių eilučių autorei už mokyklos veiklos sklaidą spaudoje. Palinkėjusi visiems gražių švenčių bei sveikatos, direktorė pakvietė visus koncerto dalyvius sustoti bendrai dainai.