Naftos žvalgybai ir gavybai šalia Kintų leidimo nebus

Aplinkos ministerija atmetė Lietuvos ir Danijos įmonės „Minijos nafta“ prašymą išduoti leidimą be konkurso naudoti angliavandenilių išteklius Šilutės rajone.

Sprendimas priimtas vadovaujantis Žaliojo kurso tikslais, Lietuvos bendruoju planu, vietinės Šilutės krašto bendruomenės susirūpinimu ir aplinkybėmis, kad beveik visą prašomą naftai naudoti plotą sudaro saugomos ir turizmui skirtos teritorijos. Be to, tame plote dar registruotos kultūros paveldo vertybės.

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas atkreipia dėmesį, kad angliavandenilių gavybos skatinimas nedera su dabartinėje Vyriausybės programoje įvardytu Žaliojo kurso prioritetu ir siekiu gaminti energiją iš atsinaujinančių išteklių. „Naftos gavyba saugomų teritorijų prieigose sukelia gerokai daugiau rizikos nei potencialios naudos valstybei. Be to, tai natūraliai nykstantis sektorius, todėl judėdami Žaliuoju kursu turėtume visas jėgas nukreipti atsinaujinančiai energetikai vystyti“, – sako S. Gentvilas.

Net 95 proc. „Minijos naftos“ interesų ploto sudaro saugomos teritorijos: Nemuno deltos regioninis parkas (NDRP), Kuršių marių biosferos poligonas, Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ paukščių ir buveinių apsaugai svarbios teritorijos. Praktiškai visą naftos gavybai prašomą sausumos plotą (išskyrus Kintų miestelį) sudaro NDRP, kur įsteigti Ventės kraštovaizdžio ir Kniaupo botaninis draustiniai. Valstybė saugo šias buveines ir teritorijas.

Be to, bendrovės prašyme nurodytas plotas patenka į NDRP ir Kuršių marių biosferos poligono teritoriją.

Gavybos leidimui numatytame plote yra registruotos kultūros vertybės, o rugsėjo pabaigoje priimtas LR teritorijos bendrasis planas šioje teritorijoje numato vystyti turizmą. Galiausiai plėsti naftos gavybą ypač priešinosi Kintų bendruomenė, nematė perspektyvos ir Šilutės rajono savivaldybė.

Lietuvoje eksploatuojama apie 36 naftos gręžiniai 13-oje telkinių: daugiausia Gargždų, Šilutės rajonuose, Girkaliuose šalia Palangos. Lietuvoje naftos gavybos apimtys kasmet mažėja: 2020 m. išgauta 38 tūkst. kub. m naftos – 21 proc. mažiau nei 2019 metais, tai sudaro apie 1000 naftovežių.