Narpliojama V.Pozingio viešųjų ir privačių interesų derinimo pražanga

POZINGIOSavivaldybės Tarybos opozicijos politikai suabejojo Kaimo reikalų skyriaus melioracijos įrenginių eksploatacijai skiriamų lėšų panaudojimo skaidrumu. Juolab kad valdančiosios daugumos balsų persvara nulėmė, jog Švėkšnos seniūnijoje susibūrusių ūkininkų asociacijos vienam melioracijos darbų projektui Savivaldybė įsipareigojo pridėti 10 proc. savo lėšų.

Ar gerai, kad vienas iš melioruotinų žemės sklypų savininkų yra Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Virgilijus Pozingis, kuris taip pat buvo ir vienas iš sprendimo projekto derintojų?

Opozicijai kilo abejonės

Savivaldybės Tarybos posėdyje opozicijos politikams užkliuvo tai, kad Savivaldybės biudžete esančios lėšos, skirtos melioracijos įrenginiams tvarkyti, yra išdalinamos ūkininkų asociacijų parengtų melioracijos projektų daliniam finansavimui. Pasak liberalo Raimundo Ambrozaičio, yra apie 200 ūkininkų prašymų tvarkyti melioracijos įrenginių gedimus, tačiau ūkininkų prašomų lėšų Savivaldybės biudžete vis pritrūksta.

Opozicijos politikai tuomet suabejojo, ar Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas V.Pozingis nepainioja viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, nes yra ne tik vienas iš ūkininkų asociacijos narių, kurie parengė projektą melioruoti savo sklypus, bet yra ir valdininkas, savo parašu suderinęs sprendimo projektą.       
       
Klaidino ir trukdė susirinkusiems

Savivaldybės Tarybos posėdžio metu niekas neatsižvelgė į opozicijos politikų priekaištus, todėl jie surengė susitikimą su Savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus vedėju Povilu Budvyčiu, kad išsiaiškintų melioracijai skirtų lėšų panaudojimo tvarką, POZINGIS Vremontuotinų melioracijos įrenginių projektų prioritetus ir t.t.

Susitikime su politikais nekviestas dalyvavo ir administracijos direktoriaus pavaduotojas V.Pozingis. Susitikimo moderatoriui, opozicijos lyderiui Algirdui Gečui ir kitiems opozicijos politikams ne kartą teko prašyti V.Pozingio, kad jis netrukdytų susirinkusiesiems, nes direktoriaus pavaduotojas savo replikomis pertraukinėjo politikų diskusiją su į susitikimą pakviestu Kaimo reikalų skyriaus vedėju P.Budvyčiu.

V.Pozingis kaltino politikus, neva jie nesupranta, neva savo prielaidomis klaidina žiniasklaidininkus, dėstė, kad jis iš to projekto negauna jokios naudos, kad savivaldybės Taryba jokių pinigų asociacijos projektui finansuoti neskiria.

Be to, V.Pozingis nevengė ir demagogikos: aiškino, kad jis yra Lietuvos pilietis, kaip ir visi kiti, kad moka mokesčius ir kad turi teisę, jog ir jo žemė būtų tvarkoma.

Opozicijos politikai kantriai kartojo V.Pozingiui, kad jie nėra prieš tai, jog bus gerinama ir jam priklausanti žemė. Tačiau pasak Etikos komisijos pirmininko liberalo J.Jatauto, V.Pozingiui, taip pat kaip ir kitiems savivaldybės politikams ir administracijos darbuotojams, privalu laikytis Etikos taisyklių ir nekurti situacijų, leidžiančių visuomenei abejoti sprendimų skaidrumu.

V.Pozingis tiesiog turėjo nedalyvauti derinant jam palankų sprendimą dėl jo žemių melioracijos sistemos tvarkymo.

V.Pozingis vis tiek primygtinai visus įtikinėjo, jog sprendimo projektą peržiūrėjęs ir patikrinęs (kitaip tariant – derinęs), jis nieko nepažeidė.

Linkėjo informacijos sklaidos

Per porą metų Šilutės savivaldybėje melioracijos įrenginiams gerinti privačiose žemėse buvo suburta 15 asociacijų, iš kurių 12 jau gavo valstybės ir Savivaldybės paramą.

Pasak konservatoriaus Zigmanto Jauniaus, jam, jau ne vienerius metus stebinčiam Savivaldybėje įgyvendinamus melioracijos projektus, susidaro įspūdis, kad paramą dažniausiai gauna tos ūkininkų asociacijos, kuriose yra savivaldybės valdžiai palankių žmonių. O apie paramos galimybes, Z.Jauniaus nuomone, Kaimo reikalų skyrius per mažai informuoja rajono ūkininkus.

Tokias prielaidas paneigė skyriaus vedėjas P.Budvytis. Jis sakė, kad ūkininkai apie paramos skyrimą melioracijos sistemų gerinimui yra daug informuojami per televiziją, stebėdami kaimui skirtus reportažus. Be to, Kaimo reikalų skyriuje yra parengti tipiniai asociacijų steigimui reikalingi dokumentai.

Tačiau, pasak P.Budvyčio, nemažai interesantų nuleidžia rankas, nes yra sudėtinga susitarti su savo žemių kaimynais ir imtis bendrų veiksmų.