Nauja pradžia Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre

JAUNIMO 1Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre šiemetinė Rugsėjo 1-oji prasidėjo didesniu nei kitur jauduliu, nes šiai mokyklai šiemet daug kas yra nauja pradžia. Mokykla persikėlė į naujas patalpas Žibų pradinės mokyklos pastate, įsigijo naujų baldų; dalis pedagogų ir moksleivių pirmą kartą peržengė šios mokyklos slenkstį. Galiausiai – mokyklai vadovauti paskirtas naujas direktorius Marius Surplys.
Šilutės jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro įkurtuvių juostelę perkirpti direktoriui M.Surpliui padėjo Šilutės r. savivaldybės administracijos direktorius Sigitas Šeputis bei Šilutės katalikų parapijos klebonas kanauninkas Remigijus Saunorius.

Susirinkusiems jaunuoliams bei pedagogams S.Šeputis sakė, kad Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro kontingentas yra kitoks nei įprastų mokyklų. Jis pasidžiaugė, kad į šią mokyklą atėjo žmonės, kurie jau suprato, jog mokytis niekada nėra per vėlu. Pedagogams ir moksleiviams jis palinkėjo kantrybės ir ryžto perduodant ir įsisavinant žinias.

Klebonas kanauninkas R.Saunorius moksleiviams linkėjo su džiaugsmu priimti pedagogų teikiamus mokslo grūdus.

Jo teigimu, kiekvienas toks grūdas yra perduodamas su pedagogo širdies dalelele ir turi būti vertinamas.

R.Saunorius pašventino naująsias Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centro patalpas.JAUNIMO 2

Centro direktorius M. Surplys dėkojo Savivaldybei už suteiktus naujuosius namus ir prašė moksleivių tausoti ir branginti gautą turtą. Pasak direktoriaus, visiems skaudės širdį matant  būkštelėjimą ant sienos ar sulaužytą baldą.

Pasak M.Surplio, į mokymo centrą tiek pedagogai, tiek moksleiviai ateina dirbti. Tam, kad jie pasiektų norimą rezultatą, svarbu ne kiek laiko praleis klasėse, bet ką jose visi veiks.

Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre mokslo metus šiemet pradeda 250 moksleivių, su kuriais dirbs 21 pedagogas. Jaunimas mokysis trijose klasėse: jungtinė 6-8 klasė, 9 klasė ir 10 klasė. Jose mokysis 30 moksleivių. Dar 220 suaugusių mokinių pagrindinės ir vidurinės mokyklos kurso mokslus krims laisvu grafiku: du kartus per savaitę susitiks su pedagogais klasėse pasitikrinti, ką išmoko, ir gaus naujas užduotis. Pasak M.Surplio, tarp suaugusiųjų yra ir tokių mokinių, kurie mokysis nuotoliniu būdu – su pedagogais bendraus elektroniniu paštu.

Jaunimo klasių moksleiviai turės savo klases, į kurias ateis pedagogai. Yra ir ikiprofesinio mokymo klasės, kuriose moksleiviai mokysis dailės, metalo apdirbimo, siuvimo.

Direktorius M.Surplys ir jo pavaduotoja ugdymui Daiva Budvytienė moksleiviams pristatė pedagogus ir klasių auklėtojus. Jie ypač dėkojo ūkvedžiui Dariui Razantai ir visiems kitiems darbuotojams, kurie net savo atostogų metu dirbo centre – kabino stendus, rinko baldus ir t.t.

Rugsėjo 1 -osios šventę Jaunimo ir suaugusiųjų mokymo centre papuošė sportinių šokių kolektyvo “Lūgnė” šokėjai, kuriems vadovauja Asta Maigienė.