Naujajame Kintų daugiafunkciame centre gyvenimas virte verda

kintu daugiafunkcis sokejos guzauskieneĮvairioms visuomenės reikmėms pritaikyti seną, dar prieškariu statytą pastatą – uždavinys nelengvas, bet jį įgyvendinę jau džiaugiasi Kintų apylinkės gyventojai.

Nors oficialaus atidarymo dar nebuvo, kintiškiai, jo nelaukdami, savo senajame, bet jau renovuotame kultūros namų pastate vysto tokią aktyvią veiklą, kad tik stebėtis lieka, kiek visokiausių jų grupių ir būrelių čia sutelpa.

Paskutinysis visai plačiai bendruomenei skirtas renginys buvo skirtas Motinos dienai, o jo metu šiuose namuose koncertavo net 11 šokių kolektyvų.

Tai tapo įmanoma po to, kai Šilutės r. savivaldybės administracija parengė projektą „Universalių daugiafunkcių centrų steigimas Šilutės rajono savivaldybėje“ ir gavo finansavimą iš 2007-2013 m. finansinės paramos laikotarpio Europos Sąjungos Sanglaudos skatinimo veiksmų programos.

Padės spręsti daug kaimo problemų

Projekto rengėjai nutarė, kad didžiausios problemos, su kuriomis šiandien susiduria Šilutės rajono kaimo vietovių gyventojai – vaikų ir suaugusiųjų užimtumas, nedarbas, nepakankama viešųjų paslaugų kokybė ir jų pasiūla.

„Prisidedant prie šių problemų sprendimo, tikslinga Kintuose rekonstruoti kultūros namų pastatą, Inkakliuose suremontuoti buvusios ūkio kontoros pastato antrą aukštą ir įsteigti universalius daugiafunkcius centrus (toliau – UDC)“, – teigia projekto iniciatoriai.

Jie numatė, kad UDC Šilutės rajone sudarys galimybes diegti liberalią modernią švietimo sistemą, apimančią įvairiaus amžiaus gyventojų grupes ir jų poreikius. Todėl pasikeis vaikų, jaunimo ir bendruomenės laisvalaikio praleidimo sąlygos ir galimybės, išsispręs užimtumo, kintu daugiafunkcis sokejainusikalstamumo mažinimo ir panašios problemos.

UDC įsteigimas rajone taip pat sumažins vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų socialinę atskirtį, padės įgyvendinti naujų ugdymo metodų ir formų neformaliame ugdyme galimybę, sudarys sąlygas meninei, kultūrinei kaimo bendruomenių veiklai, jų sveikatingumui. Kartu bus sukurtos sąlygos bendruomenės nariams bendrauti vieniems su kitais, užsiimti mėgstama veikla, saviraiška, kūryba, puoselėti etnokultūrą.

Įgyvendinant projektą taip pat buvo numatyta atlikti apleistų pastatų rekonstrukcijos darbus, UDC veiklų vykdymui įsigyti būtinus baldus ir įrangą.

Bendra dviejų universalių daugiafunkcių centrų Šilutės rajono savivaldybėje – Kintuose ir Inkakliuose – įsteigimo projekto vertė – 2 521 400 litų, iš jų Europos Sąjungos struktūrinių fondų dalis – 2 143 190 Lt. Didžioji sumos dalis atiteko Kintams, nes čia reikėjo didesnių investicijų.

Pastatas neremontuotas daugiau nei 30 metų

Kintai – didelė seniūnija, daug metų turėjusi (šiemet – paskutinius metus) vidurinę mokyklą. Tik ta mokykla turėjo vieną bėdą – joje nebuvo (ir nėra) aktų salės.

Todėl kintiškiams pedagogams įvairius mokyklos renginius ir šventes daug metų tekdavo organizuoti miestelio kultūros namuose. Aišku, tuose namuose vykdavo ir įvairi suaugusiųjų meno kolektyvų, kurių Kintuose ypač gausu, veikla.

„Mūsų kultūros namai daug metų buvo tarsi prijungti prie mokyklos. Juose veikė biblioteka, dieną vykdavo mokyklos renginiai, vakarais repetavo seniūnijos meno kolektyvai“, – sako Kintų seniūnas Antanas Kližentis.

Tiesa, bibliotekos lankytojams, ypač – vyresnio amžiaus žmonėms, tame pastate irgi nebuvo patogu, mat knygos namai buvo sutalpinti trijuose kambariuose antrajame pastato aukšte.

Bet ir tai buvo ne didžiausios bėdos. Kur kas blogiau buvo tai, kad senasis kultūros namų pastatas daugiau nei 30 metų nebuvo matęs remonto.

kintu daugiafunkcis seniunasSuplanavo sujungti vyresniųjų ir jaunimo veiklas

Kintiškiai rankų sudėję nesėdėjo – lėšų savųjų kultūros namų remontui jie ieškojo visais įmanomais kanalais. Tiesa, pradžioje – kaip atskirai institucijai – kultūros namams.

Ypač aktyviai dirbta pastarąjį dešimtmetį, kai visoje šalyje pradėta mažinti vaikų darželių ir mokyklų tinklą, o kartu ir ieškoti kelių sujungti švietimo įstaigų ir kaimo bendruomenių poreikius po vienu stogu. Tada patobulintas ir tokių įstaigų steigimo reglamentas, tad atsirado galimybė tokį centrą turėti kaip vietos mokyklos dalį.

Daugiafunkcių centrų sumanytoja Švietimo ir mokslo ministerija nutarė, kad viename pastate gali būti vaikų darželiai ir mokyklos, bendruomenių centrai, bibliotekos, muziejai, ambulatorijos ir kitos bendruomenės poreikiams reikalingos įstaigos. Kitaip sakant, tokie centrai – tai tikri kaimo kultūros ir švietimo židiniai, kurie po vienu stogu sutelkia ir vaikus, ir jų tėvus bei senelius.

Kartu numatyta, kad daugiafunkcių centrų ypatumus turi nulemti vietos bendruomenių poreikiai, todėl nėra vieno jų modelio.
Užtat yra visiems numatytas bendras uždavinys: gerinti kaimo žmonių gyvenimo kokybę ir stiprinti jų bendruomeniškumo ryšius, užtikrinant ekonominę, kultūrinę, aplinkos ir socialinę plėtrą.

Kintiškiai irgi nutarė, kad būtų gerai, jei viename pastate pavyktų sujungti ir vyresniųjų, ir augančios kartos veiklas. Jie suplanavo, kad centre galėtų būti ugdomi ir ikimokyklinukai bei priešmokyklinukai, veiktų popamokinės veiklos būreliai, čia vyktų ir seniūnijos kultūrinė bei visuomeninė veikla.

Jau sportuoja ir repetuoja

Projekto vykdymo metu pastato patalpos renovuotos iš pagrindų: sutvarkytas vidus, moderniomis pakeistos apšildymo ir elektros instaliacijos sistemos, kapitalinis remontas atliktas buvusioje kino salėje. Ji buvo nebenaudojama jau daug metų, o pastaruoju metu virsta modernia biblioteka.

„Laukiame tik baldų“, – sako po rekonstruotą pastatą vedžiojantis seniūnas A.Kližentis.

Tik baldų laukiama ir II aukšte numatytoje kurti virtuvėlėje, kurioje suksis ir kulinarinius užsiėmimus moterims ves gerai žinoma vietos gaspadinė, sūrių gamintoja ir žolelių žinovė Angelė Barauskienė.

Vaizdo ir garso aparatūra jau montuojama ir pagrindinėje salėje, nors realiai ta sale kintiškiai naudojasi jau beveik metus – nuo praėjusių metų gegužės. Kaip jiems tai pavyksta? „Čia ir repetuojame, ir mokyklos renginiai vyksta, o kėdes tiems renginiams susinešėme ir iš Vydūno kultūros centro, ir iš bendruomenės salės bei mokyklos“, – sako A.Kližentis.kintu daugiafunkcis sportas

Jau baigiama įrengti, o šiuo metu jau ir naudojama ir nedidukė sporto salė. Čia stovi treniruokliai, kuriais naudojasi visi, kas nori padailinti savo kūną, o pratimus demonstruoja Eglė Papievytė – Kelpšienė.

Centre 2 kartus per savaitę jau vyksta ypač kintiškių moterų pamėgtos aerobikos studijos treniruotės, kurioms pasikeisdamos vadovauja bendruomenės pirmininkė Sigita Kasparavičienė ir Simona Ubartienė. Gera dešimtis moterų jau renkasi ir į solo latino šokių užsiėmimus, o šokti jas moko Eglė Mačėnaitė – Endrijaitienė.

Antrajame aukšte, kur bus numatytoji laisvalaikio salė su žaisloteka, jau renkasi Mamyčių klubo narės. Jų – 7 moterys, o jų veiklai vadovauti ėmėsi Vaida Andrijauskienė.

Savo laisvalaikį jau paįvairina ir dainos bei teatro mėgėjai, susibūrę į tokias grupes. Dainos mylėtojus vienija Rasa Kaknevičienė, o teatro mylėtojų trupei vadovauja Viktorija Kaminskytė ir Elma Petniūnienė.
Visi būreliai sutelpa todėl, kad dirba pagal sudarytą repeticijų grafiką.

Ir tai dar ne visos numatytos veiklos, mat būrin jau buriasi saviugdos klubas, kurio narių savivertę pakelti pažadėjo specialiai to mokęsis Bronius Kaknevičius. 

Atidarymo ceremonija – dar ateityje

Kintuose dirbo Klaipėdos statybos įmonė „Viremida“, visi statybos darbai jau beveik baigti.

Tad šiandien Kintuose  veikia vidurinė mokykla, turinti skyrių – daugiafunkcį centrą, o pats kultūros namų pastatas – vėl gyvas.
Tiesa, oficialaus centro atidarymo dar nebuvo ir kada jis bus, kol kas niekas negali pasakyti dėl labai paprastos priežasties – užsitęsė baldų pirkimo konkursai.

Šiandien dar nėra ir to centro darbuotojo etato, tad iki šiol centre dirbo tik valytoja ir veiklos kuratorė, kuri padėjo organizuoti įvairias veiklas. Kuratorės darbo pradžioje pusei metų ėmėsi vietiniams gerai pažįstama šokių kolektyvų vadovė Asta Gužauskienė.ES logo su trim fondais spalvotas copy
„Žmonių šiuose namuose daug, vakarais čia šviečia visi langai, o aplink pastatą būna tiek automobilių, kad ir pėsčiam sunku praeiti. Visi labai džiaugiamės savo naujuoju centru“, – sako A.Gužauskienė.