Naujakuriškiai pasiekė: valdžia pradės gilinti jų rūsius skandinantį kanalą

NAUJAKURIU KANALAS_2Šilutės Naujakurių kvartalo gyventojai turi bėdą, dėl kurios jau pavargo kariauti: jų namų rūsiuose tyvuliuoja vanduo. Nors ir ne kiaurus metus, nors tik keletą kartų po keletą dienų ar savaičių, bet tai problema, dėl kurios žmonės ne vienerius metus kelia bangas. Tos bangos ramiai gyventi neleidžia ir Šilutės savivaldybės administracijos, ir Savivaldybės Kaimo reikalų skyriaus, ir seniūnijos vadovams.

Naujakuriškiai raštus su parašais į savivaldybę bei seniūniją nešiojo, telefonais atakavo, ir žiniasklaidai guodėsi („Šilutės naujienos“ šią problemą pernai gruodžio viduryje nagrinėjo). Tačiau gyventojų viltys, kad valdžia suras išeitį, vis bliuško, nes rasti išeitį nėra paprasta.

 

Bet iki šiol tik dar niūresnėmis ateities prognozėmis Naujakurių gyventojus gąsdinę valdžios atstovai pagaliau išgirdo žmones: pirmadienį Naujakuriuose vykusio susirinkimo metu gyventojams pažadėjo, kad kanalas pagaliau bus pradėtas gilinti, ir vanduo nebesems rūsių.

Tiki, kad padėtų kanalo gilinimas
Naujakuriu kanalas_grindys
Visi, kam teko buvoti privačių namų kvartale, Naujakuriais vadinamame, žino, jog skersai tą kvartalą eina gilus melioracijos griovys. Vardo jis neturi, bet jo jam ir nereikia – šio hidrotechninio įrenginio paskirtis kur kas buitiškesnė – tik nutraukti vandenį iš aplinkinių teritorijų.

Bet savo paskirties griovys neatlieka. Naujakuriškiai kviečia į savo rūsius ir rodo čia įrengtas patalpas. Net tada, kai vandens rūsiuose nebūna nė lašo, jo padarinius matome ant sienų – čia likusios pelėsių žymės aiškiai rodo, kad vandenėlio čia kartais būna net iki keliasdešimties centimetrų gylio.

Tokia padėtis – ne kurioje nors vienoje sodyboje, bet daugelyje Gluosnių, Ragainės, Sotvaro, Vėtrungių, Jovarų, Ajerų, Rasos gatvių sodybų.

Naujakuriu kanalas_siurblys_2Gyventojai sako, jog per ketvirtį amžiaus, kol jie čia gyvena, panašiai jau buvo prieš keliolika metų – tada irgi vanduo sėmė rūsius. Bet tada valdžia nurodė išvalyti per kvartalą tekantį kanalą, ir naujakuriškių vanduo nebesėmė. Bet šįkart, nors valdžių slenksčius mina jau gerus metus, pagalbos nesulaukia.

Naujakurių kvartalo bendruomenės pirmininkas Stasys Juškevičius dar pernai rugsėjį surašė raštą Savivaldybės administracijos direktoriui Sigitui Šepučiui ir Kaimo reikalų skyriaus vedėjui Povilui Budvyčiui. Po raštu pasirašė kelios dešimtys gyventojų. Tačiau kanalo niekas nesiruošė valyti. Dar daugiau: bendruomenės pirmininkui buvo atsiųstas S.Šepučio pasirašytas atsakymas, jog „… melioracijos griovys prieš dešimtmetį buvo išvalytas, tad gyventojams reikėjo tik gerai jį patiems prižiūrėti“.

Anot S.Šepučio, griovys užžėlė ir uždumblėjo todėl, kad nebuvo prižiūrimas, kad į jį buvo leidžiamos buitinės nuotekos.
Naujakuriu kanalas_Zita
„Artimiausiu metu išvalyti griovį nėra galimybių, kadangi iš Valstybės biudžeto skiriama nepakankamai lėšų, jų užtenka tik avariniams melioracijos gedimams likviduoti“, – pinigų trūkumo problemą nurodė S.Šeputis.

Valdžia žadėjo tik blogėjimą

Šilutės seniūno pavaduotojas Algirdas Ivanauskas pernai darė prielaidą, kad kitaip Naujakurių kvartale vargu ar bus, nes rūsiuose tyvuliuojantis vanduo rodo, kad tie rūsiai yra žemiau nei pats kanalas, t.y., per giliai iškasti.

Jis sakė nemanantis, kad skęstančiuosius išgelbėtų kanalo išvalymas, bet jis inicijuotų ir tą valymą, jei tik būtų įmanoma. O neįmanoma, anot pavaduotojo, yra todėl, kad tokį darbą gali atlikti tik didysis ekskavatorius, kuris nebepravažiuotų užstatytais kanalo krantais per visą jo ilgį.

Tad griovys šiandien neatlieka savo funkcijos – nesurenka vandens pertekliaus ir neišneša jo iš teritorijos.

Šiame kvartale drenažas klotas dar tuomet, kai Naujakurių gyvenvietės nė planuose nebuvo – 1962-aisiais.

Drenažo sistema buvo pritaikyta tik laukams sausinti, o ne gyvenamiesiems kvartalams. Todėl privačių namų statybos ją tik dar labiau gadino. O statybų projektus derinti su melioracijos specialistais Lietuvoje pradėta vos prieš gerą dešimtmetį – 2004-aisiais. Tokius faktus sudėliojo Kaimo reikalų skyriaus vedėjas Povilas Budvytis.

NAUJAKURIU KANALAS_1Pasak P.Budvyčio, čia namus statę šilutiškiai išgilino savo rūsius žemiau drenažo lygio, be to, jie rūpinosi „tik savo kiemo reikalais“ – tingėjo kartkartėmis nušienauti kanalo šlaitus, pakanales.

P.Budvytis priminė, kad dėl suardytų, neprižiūrėtų drenažo sistemų skęsta Usėnai, Pagryniai, kai kurios sodybos Švėkšnoje, Saugose, Vilkyčiuose ir daug kur kitur gyvenantys žmonės, O toliau bus tik blogiau.

Draudikai nuvylė. Žada bylinėtis su Savivaldybe

Pasivaikščioję po naujakuriškių rūsius aiškiai matome juose stovėjusio vandens paliktus pėdsakus. Jie likę ant sienų, baldų, apie juos byloja ore tvyranti drėgmė. Negelbsti ir kai kurių gyventojų rūsiuose įrengti siurbliukai, kurie padeda vandenį išpumpuoti į lauką. Net ir išpumpavus vandenį, šeimininkų džiaugsmas trunka neilgai – jau po nakties kai kurie rūsiuose randa naujus potvynius.

Žinia, taip gadinami rūsiuose sudėti žmonių baldai ir kiti daiktai, drėgmė skverbiasi į visas namų patalpas. O žmonės dėl to susidūrė su dar viena problema.

Naujakuriuose gyvenantys Zita ir Antanas pasakoja, jog ilgus metus buvo apdraudę savo turtą, tad šiemet nutarė kreiptis į draudikus ir paprašyti išmokos už vandens daromą žalą. Juo labiau kad ir draudimo sutartyje yra štai taip skambantis punktas: „… mes atlyginsime apdraustam turtui padarytus nuostolius, atsiradusius staigaus ir netikėto skysčio išsiliejimo ar garų išsiveržimo iš vandens talpų ir rezervuarų, inžinerinių sistemų avarijos pasėkoje, kai vanduo išteka iš vandentiekio ar nuotekų sistemos vamzdžių, iš šildymo karštu vandeniu ar garu įrenginių, kondicionavimo įrangos, iš gesinimo ar drėkinimo sistemų“.   

Bet naujakuriškių šeima patyrė nusivylimą. Draudikai „apgailestaudami pranešė“, kad „įvykis, kurio metu buvo pažeistas turtas, pripažintas nedraudžiamuoju“, nes „staiga ir netikėtai įvykusios inžinerinių sistemų avarijos pastate nėra užfiksuota“, o „apliejimas įvyko dėl jums iš anksto žinomų priežasčių, kurios atsitinka jau ne pirmą kartą“.

„Pagarbiai“ tokį raštą atsiuntę ir, anot jų, „maloniai pateikę informaciją“, draudimo įmonės atstovai šilutiškiams pareiškė „nuoširdžiai tikintys, kad šis įvykis nesutrukdys tolimesniam bendradarbiavimui“.

„Štai ir tikėkis, žmogau, pagalbos sunkią valandą“, – guodžiasi į redakciją atėję Zita ir Antanas.  Ir svarsto, jog vienintelis dabar jiems liekantis kelias yra… bylinėtis su rajono Savivaldybe, neprižiūrinčia savo inžinerinių sistemų. Jiedu suskaičiavo, kad patyrė mažiausiai 3000 eurų žalą, nes vanduo sugadino ne tik visas rūsio grindis, bet ir sienų bei baldų apačią. Tą sumą dar žada tikslinti, pasikvietę specialistą.

Valymas visgi bus įmanomas

Ir kiti naujakuriškiai nesileido nuraminami pagąsdinimais apie dar blogesnę ateitį ir pirmadienį surengė dar vieną susitikimą su valdžios ir atsakingų įmonių atstovais.

Į Naujakurius išskubėjo Šilutės aplinkos apsaugos agentūros, Savivaldybės Architektūros ir Viešųjų paslaugų skyrių, kanalą eksploatuojančios „Šilutės polderių“ bendrovės atstovai. Tiesa, ilgai klausytis pasipiktinusių gyventojų skundų jie nesiruošė – netrukus pasišovė važiuoti prie kanalo ir  apžiūrėti. Apžiūrėję dar kartą konstatavo, kad valyti teks ir netgi… bus įmanoma. Tereikia, kad kai kurie gyventojai, iki šiol nepaisę servituto reikalavimų ir savo sodybų ribas prasiplėtę iki pat kanalo krašto, atlaisvintų užimtą žemę. Todėl vieniems reikės išrauti tujų gyvatvores, kitiems nuimti tvoras ar nusikasti daržus. Bet kokiu atveju visi privalės palikti privalomą 4 metrų atstumą iki kanalo, kuriuo galės pravažiuoti „Šilutės polderių“ technika.

Pasirūpinti, kad visi tokį reikalavimą išgirstų, pažadėjo Šilutės seniūnas Raimondas Steponkus. Jis sakė apeisiąs visas palei kanalą gyvenančias šeimas ir įspėsiąs apie privalomas pertvarkas.

Tada pagaliau prasidės ir kanalo valymo darbai.