Naujakurių alėjos gyventojai toliau ginčijasi su valdžia dėl gatvių tvarkymo eilės

Šilutės miesto Naujakurių alėjos gyventojai yra aktyvūs, kai sprendžiami jų gyvenamosios vietos reikalai.

Šilutės seniūno R. Steponkaus iniciatyva Naujakurių alėjos gyventojai išklausė ir aptarė, kurias gatves reikėtų greičiau tvarkyti.

Todėl niekas nenustebo, kai į Šilutės seniūno kvietimą aptarti Naujakurių gatvių tvarkymo eiliškumą suėjo nemažiau kaip 100 žmonių, kartu su savo seniūnaičiu Stasiu Juškevičiumi.

Seniūnijos ir Savivaldybės valdžios atstovams teko išklausyti gyventojų nuomones dėl gatvių asfaltavimo ir priekaištus, kad Savivaldybės valdžios numatyti planai neatitinka jų lūkesčių.

Seniūnas gauna laiškų su prašymais

Naujakurių alėjos sporto aikštelėje antradienio pavakary susirinkusiems žmonėms seniūnas Raimondas Steponkus sakė, kad nuolat gauna laiškų, kuriuose gyventojai pageidauja, kad būtų tvarkomos – asfaltuojamos jų gyvenamų vietų gatvelės.

Lėšų gatvėms tvarkyti seniūnija negauna tiek, kiek reikėtų. Todėl 10 seniūnaitijų – Pagrynių, Macikų, Laučių, Grabupių, Traksėdžių, Knygnešių, Liepų, Jaunimo, Žibų ir Naujakurių seniūnaičiai kiekvienais metais renkasi ir kartu su seniūnu sprendžia, kurias miesto ir seniūnijos gyvenviečių gatves tvarkyti ir asfaltuoti. Beje, sueigos dalyviams tenka vadovautis dar 2017 m. sausio mėnesio Savivaldybės tarybos sprendimu dėl kelių priežiūrai lėšų skirstymo ir panaudojimo. Šiame sprendime, be kita ko, nurodoma, jog tiesiant, rekonstruojant ar tvarkant savivaldybės vietinės reikšmės kelius ar gatves rekomenduojama lėšas naudoti vadovaujantis eiliškumu pagal šią gatvių klasifikaciją: pagrindinės gatvės, aptarnaujančios gatvės, pagalbinės gatvės.

Pasak seniūno, dabar jis yra gavęs prašymų, kad reikėtų tvarkyti dvi Naujakurių alėjos gatveles – Ajerų ir Kaštonų. Jos yra pagrindinių gatvių grupėje jungiančios Naujakurius su Traksėdžių gyvenviete.

Seniūnas sakė, jog sukvietė naujakuriškius tam, kad juos informuotų apie tai ir kad išklausytų jų nuomones.

Seniūnaitis vardijo ir daugiau gatvių

Naujakurių seniūnaitis Stasys Juškevičius kritikavo Savivaldybės tarybos rekomendacijas, kaip naudoti lėšas, skirtas kelių ir gatvių atnaujinimui.

Jis vardijo Santaros, Putinų, Minijos, Šermukšnių, Žilvičių ir dar nemažai kitų gatvių, kuriose visos sodybos yra gyvenamos jau apie 50 metų. Kai kuriose sodybose pasikeitė ir gyventojai, taip ir nesulaukę kada jų gatvės bus sutvarkytos.

Pasak Naujakurių seniūnaičio S. Juškevičiaus, jų bendruomenė yra sutarusi, kad gatvės turi būti tvarkomos pagal istoriškumo kriterijų. Kitaip tariant, pirmiausia tos, kuriose yra visos sodybos apgyvendintos ir yra išvedžiotos būtinos komunikacijos.

Tokius kriterijus atitinka Santaros gatvė ir ji jau turėjo būti sutvarkyta prieš kelerius metus.
S. Juškevičius kritikavo seniūnijos vadovą R. Steponkų teigdamas, kad dabar Naujakurių alėjos gatvės tvarkomos nenuosekliai, neturint net aiškaus plano, kuriame būtų išdėstytas visų gatvių sutvarkymo eiliškumas. Jo nuomone, seniūno išvardinti laiškai iš Ajerų ir Kaštonų gatvių gyventojų nėra stiprus argumentas. Sutvarkius Kaštonų gatvę ji bus tik sujungta geresne danga su Smėlyno gatve, o naujakuriškiai jokio didesnio poreikio važinėti į Traksėdžius ar ten esančius sodus neturi.

S. Juškevičius sakė, kad Šilutės seniūnijos seniūnaičių sueigoje siūlys pirmiau tvarkyti jo išvardintas gatveles.

Seniūnas R. Steponkus ir mero pavaduotojas Sigitas Šeputis dėkojo suėjusiems žmonėms už išsakytas nuomones. Jie sakė, kad gerai būtų gauti tiek lėšų į savivaldybės ir seniūnijos biudžetą, kad pavyktų įgyvendinti visus pageidavimus.

Pasak R. Steponkaus, dabar teks seniūnaičių sueigai pasirinkti tvarkytinas gatves vadovaujantis Savivaldybės tarybos rekomendacijomis.

Susitikimas baigėsi susirinkusiųjų plojimais, kurie pritarė tiek seniūno, tiek seniūnaičio pasiūlymams.

Komercijos direktorius, korespondentas