Naujame ES finansavimo periode Šilutė nepradės nuo nulio

budrikas2013 metais Šilutės rajono savivaldybės administracija iš Europos struktūrinių fondų planuoja įsisavinti apie 25 mln. litų. Šiuo metu vykdomi 28 projektai, pilnai baigti – 8, kuriems buvo skirta finansinė parama iš ES struktūrinės paramos 2007-2013 metų laikotarpio. Šiemet planuojama parengti ir teikti 6 naujų projektų paraiškas.

Planavimo ir plėtros skyriaus vadovas Remigijus BUDRIKAS „Šilutės naujienoms“ papasakojo apie būsimas investicijas į rajoną, kurios tiesiogiai ar netiesiogiai palies kiekvieną gyventoją.

Projektai turizmui, socialinei atskirčiai mažinti

2013 metais įgyvendinamų projektų pagrindą sudaro projektai, pradėti dar pernai. Projektų įgyvendinimo terminas trunka nuo metų iki trijų. Iš viso iki 2014 metų mūsų rajone yra ir bus įgyvendinti 45 projektai, kurių bendra vertė per 260 mln. Lt. ES fondai projektams finansuoti skyrė apie 200 mln. litų. Pernai iš Klaipėdos regiono savivaldybių Šilutės rajono savivaldybė pateikė daugiausia paraiškų ir gavo daugiausia lėšų.

Pasak R.Budriko, išskirti keletą reikšmingesnių projektų negalima, nes kiekvienas svarbus savaip. Visi jie turi pridėtinę vertę turizmo sektoriui, socialinei atskirčiai mažinti. Tarp svarbesnių socialinės srities projektų minėtina Šilutės senelių globos namų modernizacija (ES Sanglaudos fondas skyrė 100 proc. lėšų –  860 000 litų), planuojamas atlikti Juknaičių savarankiško gyvenimo namų pastato remontas (Sanglaudos fondas skyrė 718 959,75 Lt).

Jau pastatytuose Šilutės rajono laikino gyvenimo namuose Tulpių gatvėje 12 (85 proc. reikiamos sumos skyrė Sanglaudos fondas – 1 637 950 Lt) bus vykdomas naujas projektas pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimas, integralios pagalbos plėtra“. Tai socialinės srities projektas, skirtas sukurti ir plėtoti socialinę globą ir slaugą į namus senyvo amžiaus, neįgaliems asmenims ir jų šeimų nariams. Projekto, kuriame VĮ „Socialinių paslaugų centras“ įstaiga yra partneris, vertė – 504 tūkst. litų.

Turizmui svarbūs projektai: išvalyta Šyšos upės vaga ir senvagė Šilutės mieste (1,12 mln. Lt skyrė Sanglaudos fondas), vyksta daug visuomenės dėmesio sulaukęs Minijos kaimo krantinių sutvarkymas (iš Sanglaudos fondo gauta 4 445 000 litų), H.Šojaus dvaro pastatų komplekso renovacija (iš Europos regioninės plėtros fondo gauta 6 587 352 Lt). R.Budrikas pastebi, jog pastarasis projektas labai sudėtingas, komplikuotas, kadangi pastatai yra kultūros paveldo objektas, iškilo ir finansų trūkumo klausimas.

Baigtas įgyvendinti Šilutės miesto ir istorinio parko dviračių – pėsčiųjų takų rekonstrukcijos I etapas (Sanglaudos fondas skyrė 986 134 Lt). ES fondams skyrus apie 599 tūkst. Lt paramą rekonstruojama turistų pamėgta Ventės rago ornitologinė stotis, jau gauta apie 1,9 mln. Lt parama Kintuose įrengti prieplauką.

Naujame finansavimo periode nepradės nuo nulio

Mūsų rajono savivaldybė yra parengusi ir vadinamųjų „minkštųjų“ projektų, t.y. susijusių su dokumentų, planų rengimu, specialistų mokymais.

„Daugelis žmonių, galbūt, skeptiškai vertina galimybių studijas, strateginio planavimo dokumentus, tačiau jie labai svarbūs. Mes strateginio planavimo dokumentus turime du. Šilutės rajono strateginis plėtros planas ir trumpalaikis – trimetis – strateginis veiklos planas“, – komentavo R.Budrikas.

Planavimo ir plėtros skyriaus vadovas aiškina, kad be galimybių studijos, investicinių projektų Savivaldybė nebegalėtų teikti paraiškų tam tikriems projektams, nes be šių dokumentų paraiškas atmestų per pirmąjį vertinimą. Todėl esant galimybei naudinga dokumentus pasirengti iš anksto.

„Dabar stengiamės paruošti dokumentus, kurie mums pasitarnaus naujam 2014-2020 m. finansavimo periodui. Tuo periodu į Lietuvą ateina didelės lėšos ir prioritetas bus teikiamas tiems projektams, kur pareiškėjas, šiuo atveju Šilutės rajono savivaldybės administracija, turės ir projektavimo dokumentus. Šioje vietoje mes jau pasistūmėję ir nepradėsime nuo nulio“, – sakė R.Budrikas.

Strateginės plėtros planas – rajono Konstitucija

Pasak Planavimo ir plėtros skyriaus vadovo, strateginis plėtros planas – ypač svarbus planavimo dokumentas, kuris apibrėžia rajono savivaldybės raidos kryptis. Tai strateginis dokumentas – kaip Konstitucija, kur nukreipti lėšas, žmogiškuosius resursus, kad nebūtų chaotiško darbo.

Šiuo metu Savivaldybė savo veiklą planuoja ir vykdo vadovaudamasi Šilutės rajono strateginiu plėtros planu 2005-2014 metams. Pasibaigus šiam laikotarpiui nebebus strateginio planavimo dokumentų, kurie leistų nustatyti rajono plėtros galimybes ir perspektyvas.

Dabar rengiamam Šilutės rajono 2015-2024 metų strateginiam plėtros planui parengti iš ES fondų skirta per 290 tūkst. litų, dar per 51 tūkst. Lt turėjo pridėti Savivaldybė. Įvykus viešajam pirkimui strateginio plėtros plano parengimo paslaugai teikti buvo sutaupyta ženkli suma lėšų, t.y. ši paslauga buvo nupirkta už tūkstantį litų. Likusi pinigų dalis bus panaudota Šilutės centrinės gatvės, įskaitant ir tą vietą kur šiuo metu yra Šiluės rajono savivaldybės pastatas, techniniam projektui parengti. Jis vėl bus naudingas teikiant projektus naujuoju 2014-2020 metų ES finansiniu periodu. Strateginis planas turi būti parengtas iki kitų metų pavasario.

Rengiant šį dokumentą sudaromos koordinacinės ir darbo grupės. Jose dalyvauja rajono bendruomenės nariai. „Kaip planavimo procesas vyks toliau, informuosime spaudoje, kad kuo daugiau žmonių dalyvautų jį rengiant, teiktų savo idėjas“, – sakė R.Budrikas.

Projektų nauda – ne tik tiesioginė

Planavino ir plėtros skyriaus vadovas sako, jog ES struktūrinių fondų parama duoda didžiulę pridėtinę vertę. Visų pirma, tiesioginę naudą rajonui – sutvarkyti visuomeninės paskirties pastatai: atlikta Žemaičių Naumiesčio gimnazijos pastato rekonstrukcija, modernizuotas rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras, rekonstruoti buvusios Verdainės pagrindinės ir Juknaičių pagrindinės mokyklų pastatai.

Šilutės rajono savivaldybės administracija planuoja teikti paraiškas H.Šojaus dvaro restauracijos darbams užbaigti, viename iš dvaro komplekso pastatų įkurti konservavimo centrą, įrengti prieplauką Uostadvaryje.
ES logo su trim fondais spalvotas copy
R.Budriko duomenimis, apie 95 proc. projektams reikiamų paslaugų, prekių tiekėjų yra iš Šilutės rajono. Tai reiškia papildomas darbo vietas. Apsisukusios ratu, dalis lėšų grįžta į rajono biudžetą mokesčių pavidalu.

Daugiau: refinansavimas