Nauji Savivaldybės politikai apsiprato ir imasi darbo

 

X APKLAUSA_1Šilutės savivaldybės taryba surengė jau ketvirtąjį posėdį, vadinasi jau dirba tris mėnesius. Per šį laikotarpį paskirstyti visi valdžios postai ir pareigybės. Šios kadencijos Savivaldybės vadovai nėra tokie išdidūs ir pakvietė opozicijos politikus dalyvauti ne tik Savivaldybės tarybos komitetuose, bet ir į Savivaldybės įmonių stebėtojų tarybas.Taryboje yra ir dešimt politikų, kurie savo politines karjeras pradėjo tik dabar, arba tokioje Savivaldybės veikloje dalyvavo labai seniai. Tad jų ir paklausėme, kaip vertina dabartinę Savivaldybės valdančiają koaliciją, jos suformuotą valdžią? Kokie sprendimai jiems buvo patys skaudžiausi ir juos priimant skaudėjo širdį? Kokiuose komitetuose dirba ir kokių sprendimų ar darbų, jų nuomone, jau reikia imtis? Į tokius “Šilutės naujienų” klausimus atsakė septyni naujokai.

Audrius ENDZINAS, Lietuvos liberalų sąjūdis, verslininkas:

– Tarybą išrinko rinkėjai, džiaugiuosi, kad dalis jų pasitikėjo ir mano jėgomis. Prieš kelias kadencijas jau esu ėjęs tokias pareigas, vėliau porą kadencijų dirbau ir Seime, todėl žinau kaip derėtų dabar elgtis. 

Mano manymu, visi politikai pirmiausia turėtų peržiūrėti dokumentus, kurie reglamentuoja kaip galima elgtis Savivaldybės taryboje. Gal todėl pirmasis mano darbas – tai Savivaldybės tarybos reglamento pataisos, kurias įregistravau dar birželio mėnesio posėdžiui. Tuomet kai kuriems politikams pasirodė, kad pataisų galėtų būti ir daugiau, kad jos galėtų atsirasti ir iš kitų politinių grupių. Todėl dar tuometinio posėdžio metu prašiau sprendimo projektą atidėti ir per vieną mėnesį pateikti papildomus pataisymus. Tokių pasiūlymų nebuvo. Tikiuosi, kad liepos mėnesio Tarybos posėdyje meras įtrauks sprendimo projektą su Reglamento pataisomis į posėdžio dienotvarkę.

Esu Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narys. Taigi šio komiteto nariams pasiūliau nuvykti į šalia Laučių gyvenvietės motoklubui atiduotą sklypą. Esu gavęs nerimaujančių gyventojų pranešimų, kad ta žemė, kuria dabar naudojasi motociklininkai, taip pat yra buvusios kapinaitės. Manau, kad tik Savivaldybė gali užsakyti archeologinius tyrimus, kurie galėtų išsklaidyti tokias abejones. Tuomet motociklininkai žinos kaip gali naudotis jiems atiduotu sklypu, ir žmonėms bus ramu. Be to, tik Savivaldybė gali sutvarkyti keliuką link kapinaičių ir motociklininkų žemės, nes ten reikia sustatyti reikiamus kelio ženklus.

Man, nors ir nesančiam valdančiosios koalicijos nariu, veikti niekas netrukdo. Manau, kad taip bus ir toliau.

Edvardas JURJONAS, visuomeninis rinkimų komitetas “Už žmonių valdžią”, verslininkas:

– Manau, kad Savivaldybėje valdžia susiformavo tinkamai. Kiekvienam šilutiškiui džiugina širdį aplink vykstantys darbai Šilutės mieste. Gali būti, kad po kelių metų turėsime patį gražiausią miestą šiame regione. 

Savivaldybės taryboje esu valdančiojoje koalicijoje, tačiau tai nėra absoliuti taisyklė, kad privalau balsuoti tik taip, kaip nori koalicija. Nors valdančioji koalicija buvo paraginta balsuoti už sprendimo projektą dar 10-čiai metų pratęsti neatlygintiną patalpų panaudą “Atėnės” sporto klubui, aš už šį sprendimo projektą nebalsavau. Mieste yra ir daugiau panašią veiklą vykdančių klubų, kurie tokios privilegijos neturi. Tad kyla klausimas Kodėl?

Be to, nepritariau ir žemės mokesčių didinimui. Aš nesuprantu, kodėl mokesčiai turi būti didinami tik todėl, kad kaimynų žemės mokesčiai aukštesni. Tad Šilutės valdžia – tarybos politikai žemės mokestį padidino tik tam, kad surinkti daugiau pinigų į biudžetą. Vaikščiodamas po Šilutę ir jos apylinkes matau dar nemažai sklypų, kurie yra apžėlę ir netvarkomi. Tai jų savininkai tegu ir moka didesnius mokesčius. Sakyčiau, kad šioje srityje dirbantys valdininkai mato ne viską.
Jau dešimtmetį domiuosi buitinių atliekų tvarkymu. Jau nemažai padaryta, bet manau, kad Šilutės savivaldybės žmonės moka per didelę atliekų tvarkymo rinkliavą. Vertėtų kuo greičiau atkurti Atliekų tvarkymo darbo grupės veiklą, skelbti kuo daugiau informacijos, ką turi daryti kiekvienas žmogus, kodėl taip svarbu rūšiuoti atliekas. Juk už surūšiuotų atliekų tvarkymą mes nemokame.

Vygantas KAMARAUSKAS, partija Tvarka ir teisingumas, valstybės tarnautojas:

– Manau, kad valdžia susiformavo tvirta ir darbas Savivaldybės taryboje bei administracijoje vyksta sklandžiai. Esu išrinktas vadovauti Ekonomikos ir finansų komitetui. tad prisiklausau komitete ir Taryboje įvairių opozicijos politikų replikų. Tačiau turiu ir pasidžiaugti, kad visi mūsų politikai – tiek opozicijos, tiek valdančiosios koalicijos – yra korektiški ir santūrūs. Pavyzdžiui, paskutiniame mūsų komiteto posėdyje, valdančioji koalicija posėdžio metu neturėjo daugumos, bet visi dienotvarkės klausimai buvo svarstyti ir patvirtinti be jokių opozicijos pokštų. Visi dirbo dalykiškai.
Per tris mėnesius Savivaldybės taryboje man dar nebuvo klausimų už kuriuos balsuojant būtų neramu ar maustų sąžinę. Tikiuosi, panašiai jaučiasi ir kiti politikai.
Valdančiojoje koalicijoje kartas nuo karto vis padiskutuojame dėl valdančiosios daugumos veiklos programos. Manau, kad toks dokumentas turi netrukus atsirasti. Kitaip nebus aišku kokių tikslų siekiama.

Sigitas MAJUS, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, verslo įmonės direktorius:

– Dar nepraėjo tiek laiko, kad galėčiau tvirtai pasakyti, jog susiformavo tvirta valdžia. Nors darbas eina sklandžiai. Tarybos sprendimai priimami ir vykdomi. Man džiugu, kad Savivaldybės administracijos darbuotojai dirba išradingai. Pavyzdžiui, jeigu nepavyko rekonstruoti Šilutės katalikų bažnyčiai priklausančio pastato, kuris šilutiškiams labiau žinomas kaip buvusi vaikų tuberkuliozės sanatorija Eglutė, bendru projektu su Rusijos miesto Slavsko savivaldybe, tai dabar parengtas naujas projektas, o jam įgyvendinti surasti nauji partneriai iš Latvijos Saldus savivaldybės. Reikia manyti, kad šis pietinės Šilutės dalies objektas vis tik bus sutvarkytas ir papuoš Šilutę.
Buvo tokių sprendimų, kurie man nepatiko, nors kaip valdančiosios koalicijos narys turėjau balsuoti teigiamai. Taip buvo dėl žemės ir nekilnojamojo turto mokesčių didinimo. Aš manau, kad to dar buvo galima išvengti. Kita vertus, šių sprendimų projektai buvo pateikti paskutiniu momentu. Jeigu sprendimai dėl šių mokesčių būtų buvę atidėti, jie būtų patvirtinti pačios šalies vyriausybės, ir būtų priimti patys mažiausi. Tikiuosi, kad kitais metais tokie sprendimo projektai bus pateikti laiku, bent porą mėnesių anksčiau.

Manau, kad bendruomenės ir gyvenvietėse esančios švietimo įstaigos su rajono valdžia dar vis neranda sutarimo, kad nereikėtų uždarinėti tiek kaimo mokyklų. Yra nenormalu, kad, pavyzdžiui, Juknaičių pagrindinėje mokykloje nebeliko dešimtos klasės. Vadinasi tokios gyvenvietės gyventojai mano, kad jų mokykloje yra prastesnės ugdymo sąlygos. Kyla klausimas, kodėl miesto švietimo įstaigos moksleiviams patrauklesnės? Todėl jeigu situacija nebus sprendžiama iš esmės, Savivaldybei gali tekti miesto mokykloms uždrausti priimti moksleivius iš seniūnijų. Gali tekti atidarinėti meno ir sporto mokyklų klases seniūnijose.
Esu Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko pavaduotojas. Tad jeigu dėl vaikų trūkumo kaimų mokyklose teks jas uždarinėti, gali tekti ieškoti sprendimų, kaip apriboti vaikų migraciją tarp mokyklų.

Žygimantas KURLIANSKAS, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, verslininkas:

– Eidamas į Savivaldybės tarybą tikėjausi, kad svarstant sprendimus bus daugiau ir išsamiau diskutuojama. Dabar pastebiu, kad sprendimų aptarimui skiriama per mažai laiko, o jie priimami dažniausiai valdančiosios koalicijos politikų balsų persvara.
Prasčiausiai jaučiausi, kai reikėjo didinti žemės ir nekilnojamojo turto mokesčius. Tai buvo sprendimo projektas, kuris turėjo būti priimtas, nes antraip Savivaldybė būtų turėjusi didžiulį nuostolį.
Nepatinka nusistovėjusi tvarka uždarinėti mokyklas dėl vaikų skaičiaus trūkumo. Manau, kad nevisuomet savivaldybės valdžia ir bendruomenės gerai tuos klausimus aptaria. Kita vertus, turėtų būti sutarta, kad jeigu gyvenvietėje vaikų skaičius padidėja, mokyklos turi būti vėl atidaromos. Tikrai nėra gerai, kad mažamečiai vaikai į mokyklas vežiojami autobusais.

Esu paskirtas vadovauti Antikorupcijos komisijai, jau turėjome pirmą pažintinį posėdį. Manau, kad kitame susitikime jau turėsime ir konkrečių pasiūlymų ką vertėtų patikrinti.

Zigmantas MERLIŪNAS, Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai, vadybininkas:

– Man, kaip jaunam politikui ir dar esačiam Tarybos mažumoje, susidaro vaizdas, kad valdančioji koalicija yra tvirta. Turiu kai kurių pastebėjimų Savivaldybės administracijai. Keista buvo stebėti, kad keičiant mokesčių dydžius ar priimant kitokius ekonominius sprendimus, administracija nuolat vengia pateikti oficialius skaičius ir netgi tokiems veiksmams pagrįsti būtinus skaičiavimus. Todėl kartu su kitais politikais jau sutarėme kiekvieną kartą klausti ir laukti tol, kol skaičiavimai bus pateikti.
Esu Ekonomikos ir finansų komiteto narys, bei paskirtas vadovauti Kontrolės komitetui. Kontrolės komitete išklausius kontrolierės ataskaitą apie vykdytus tikrinimus kilo minčių, jog verta labiau pasidomėti Savivaldybės įmonėmis, kurios teikia paslaugas ir uždirba pinigus ir tokiomis įmonėmis, kurios naudojasi Savivaldybės turtu. Akivaizdu, kad lig šiol kai kuriais atvejais Savivaldybė už savo turtą negauna jokio pelno. Kodėl?

Edgaras PADIMANSKAS, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, medikas:

– Man patinka, kad ankstesnės ir dabartinės kadencijos Savivaldybės tarybos valdančiosios koalicijos sutapo. Tad darbai Savivaldybės teritorijoje vyksta be trukdžių ir valdžios stumdymosi.
Manau, kad valdančioji koalicija postus Taryboje ir administracijoje pasidalino teisingai, tad jokių konfliktų šioje srityje nėra ir darbas sklandus.
Man daugiausia laiko ir energijos teko paaukoti sprendžiant Vainuto ir Juknaičių ambulatorijų bei Švėkšnos PSPC reorganizacijos, prijungiant prie Šilutės PSPC, klausimą. Teko daug bendrauti su Šilutės PSPC medikais, kurie neslėpė nerimo dėl jų darbovietės finansinės sėkmės, kai bus prisijungtos šios nuostolingai dirbančios įstaigos.
Tačiau akivaizdu, kad Šilutės PSPC direktorė Lina Stanišauskienė daug padarė apie tai kalbėdama su savo pavaldiniais, kad nerimaujančių nebeliko. Neveltui šio projekto sprendimas buvo vienam mėnesiui nukeltas.
Dirbu Socialinių reikalų komitete. Pastebėjau, kad yra klausimų, kurie svarstomi šiame komitete, nors jie ir nepriklausytų šiam komitetui svarstyti. Manau, jeigu klausimas yra aktualus, tai nieko tokio, jei ir daugiau politikų jį apsvarstys.

Daiva PLIKŠNIENĖ, Lietuvos liberalų sąjūdis, kaimo turizmo sodybos šeimininkė:

Darbas savivaldybės taryboje yra kaip ir bet kuris kitas naujas darbas, kuriame reikia ir mokytis, ir analizuoti, ir priimti sprendimus vienu metu. Pradžia nebuvo lengva, bet kuo toliau, tuo jaučiuosi ramiau ir labiau savimi pasitikiu.
Dirbu Ekonomikos ir finansų komitete. Prieštaravau tarybos sprendimui kelti mokestį už žemę. Manau, kad šis sprendimas nebuvo pakankamai išdiskutuotas su visuomenės atstovais, o argumentas, kad „kitose savivaldybėse šis mokestis dar didesnis“, man neatrodo svarus.
Didžiausią problemą matau rajono švietimo sistemoje. Turi būti paruošta tokia strategija, kurią vykdant būtų sudaromos patogios sąlygos ir mokytojams, ir auklėtojams dirbti, ir vaikams mokytis. Trisdešimt vaikų miesto mokyklos klasėje ar dvidešimt vaikų darželio grupėje neturėtų būti norma.
Su Alina URBONIENE ir Vygantu STOŠKUMI, partijos Tvarka ir teisingumas nariais susisiekti nepavyko.