Naujoje HN nustatyti karšto vandens saugos reikalavimai

Nuo liepos 1 d. įsigaliojusi Lietuvos higienos norma HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ padės užtikrinti, kad vartotojus pasiektų saugus karštas vanduo. Laikytis reikalavimų turės asmenys, projektuojantys, statantys, rekonstruojantys, remontuojantys, įrengiantys ir eksploatuojantys pastatų vidaus vandentiekio sistemas, taip pat karšto vandens tiekėjai, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Girl washing her hands

„Į higienos normos reikalavimus, ypač temperatūros, rekomenduojame atsižvelgti ir gyventojams, kurie namuose ir daugiabučiuose karšto vandens temperatūrą reguliuoja patys, tam naudodami elektrą arba kitus energijos šaltinius. Naudojant nepakankamai karštą vandenį, gali kilti rizika sveikatai. Nuolatinis tinkamas temperatūros palaikymas yra svarbiausia legioneliozės prevencijos priemonė“, – sako SAM atstovas Audrius Ščeponavičius.

Karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 °C (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo). Vandens tiekimo sistemoje turi būti sudaryta galimybė karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 °C. Karštas vanduo turi būti ruošiamas iš geriamojo vandens ir jo sauga turi būti užtikrinama iki naudojimo vietų.

Legionella bakterijų tyrimas karštame vandenyje turi būti atliekamas, kai pastato karšto vandens sistema ar jos dalis pradedama naudoti daugiau kaip po 1 mėnesio pertraukos; po vandens tiekimo sistemos rekonstravimo, remonto; kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.

Aptikus Legionella bakterijų, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių – tinkamo temperatūros palaikymo užtikrinimo, dezinfekcijos, plovimo ir kt. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 Legionella bakterijų, papildomai turi būti valoma vandens tiekimo sistema. Atlikus valymą ir kenksmingumo šalinimą, vėl turi būti atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas Legionella bakterijoms nustatyti.

Karšto vandens tiekimo sistemos dezinfekcijai turi būti naudojami Lietuvoje įteisinti produktai, pvz., turintys veikliąją medžiagą – chlorą. Apie planuojamos dezinfekcijos laiką, trukmę, saugos priemones karšto vandens sistemų prižiūrėtojas ir tiekėjas privalo raštu informuoti vartotojus ne vėliau kaip prieš dvi dienas.

Vandens sistemose nusėdęs dumblas, rūdys sudaro sąlygas Legionella bakterijoms daugintis. Šios bakterijos gali sukelti legioneliozę – ūminę infekcinę ligą, kuri gali pasireikšti karščiavimu, raumenų skausmais, kosuliu ir plaučių uždegimu. Žmogus legionelioze užsikrečia aerogeniniu būdu, įkvėpęs vandens dulksnos su legionelėmis. Palankiausia vandens temperatūra Legionella bakterijoms daugintis – nuo 20ºC iki 50ºC. Šiemet Lietuvoje nustatyti 48 susirgimai legionelioze.

SAM Komunikacijos skyriaus inf.