Naujoji valdžia perdalino postus ir išstumdė neįtikusius

VITKAUSKAS AUTMero Šarūno Laužiko vadovaujama valdančioji koalicija negaišo laiko tyrinėti, kaip sekėsi dirbti anksčiau rajono Taryboje sudarytoms Savivaldybės įmonių ir įstaigų stebėtojų taryboms, tarybų pirmininkams, Savivaldybės turto privatizavimo komisijai bei politikams, deleguotiems į Klaipėdos regiono plėtros tarybą ar Lietuvos savivaldybių asociacijoje.

Visose minėtose institucijose dirbantys politikai perskirstyti iš naujo taip, kad buvusieji Daivos Žebelienės valdančiosios koalicijos bendražygiai atsidurtų nereikšmingose pareigose ir neturėtų sprendžiamosios įtakos.

Arvydas Jakas Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininko postą privalėjo perduoti „tvarkiečiui“ Vaidui Paviloniui, Algirdas Gečas Socialinių reikalų komiteto pirmininko pareigas užleido „darbiečiui” Juozui Sauspreškiui, Algirdas Balčytis Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto vadovavimo vadeles perleido „darbiečiui“ Darijui Pundžiui.

Labiausiai nuoskaudą pajuto liberalsąjūdietis Edvardas Vitkauskas – jis išgrūstas iš visų anksčiau eitų pareigų: Savivaldybės turto privatizavimo komisijos pirmininko, Šilutės rajono sporto tarybos nario bei savivaldybės šilumos įmonės – UAB „Šilutės šilumos tinklai“ stebėtojų tarybos nario.

Pasiekė puikių rezultatų

Sėkmingas verslininkas ir rajono politikas E.Vitkauskas „Šilutės naujienoms“ kalbėjo, kad jis dabar bene vienintelis iš rajono politikų yra paliktas „už visų bortų“ ir nebeturi galimybės aktyviai įgyvendinti Tarybos nario pareigas – organizuoti geresnę savivaldybės institucijų veiklą.

Pasak E.Vitkausko, jeigu prieš atstatydinimus iš pareigų kas nors būtų panorėjęs išklausyti jo veiklos ataskaitas, jis būtų turėjęs ką papasakoti.

Jam vadovaujant Savivaldybės turto privatizavimo komisijai, per pusantrų metų pavyko gerokai išjudinti apmirusią savivaldybės turto privatizaciją. Pardavus keletą pastatų, į rajono biudžetą įplaukė mažiausiai 1 mln. litų, o Savivaldybė atsikratė jai nebereikalingo turto ir jo priežiūros išlaidų.

E.Vitkauskas mano, kad dar sėkmingesnė jo veikla buvo „Šilutės šilumos tinklų“ stebėtojų taryboje. Būdamas stebėtojų tarybos nariu, jis primygtinai siekė, kad savivaldybės šilumos įmonės vadovybė daug anksčiau nei įprasta pradėtų kuro įsigijimo konkursus ir jį įsigytų palankiausiomis sąlygomis. Buvo pakeista praktika, kad kurą tiektų vienintelis kuro tiekėjas – kuras perkamas iš trijų tiekėjų. Su įmonės vadovu ir kitais įmonės stebėtojų tarybos nariais lankytasi pažangiausiose Lietuvos savivaldybių šilumos įmonėse, kad perimtų jų patirtį.

E.Vitkauskas „Šilutės šilumos tinklų“ direktorių Algį Šaulį vertina kaip rūpestingą vadovą, gyrė, kad jis sutiko imtis būtinų permainų – sudaryti sąlygas biokurą supirkti ir iš mažųjų kuro tiekėjų.

Baimė ar kerštas?

E.Vitkauskas mano, kad naujosios valdžios koalicijos vadovas Š.Laužikas pašalino jį iš minėtų savivaldos institucijų tikrai ne dėl to, kad buvo nepatenkintas veiklos rezultatais. Nebent dėl baimės, jog opozicijos politikui itin gerai sekėsi atlikti pareigas, jog ta E.Vitkausko veikla ateityje gali patraukti daugiau rinkėjų.

Beje, yra ir kita prielaida – kerštas. Ši prielaida viešai buvo pasakyta ir rajono Tarybos posėdyje, kai rajono meras Š.Laužikas teikė tvirtinti naujas visų savivaldos institucijų – stebėtojų tarybų, komisijų sudėtis be E.Vitkausko.

Tuomet E.Vitkauskas mero Š.Laužiko paklausė, kad gal tai kerštas už tai, jog jis „užmynė ant minkštos vietelės“ – būdamas Savivaldybės atstovu VšĮ „Pasienio žuvys“ valdyboje, nepritarė, kad Š.Laužiko šeimos verslui būtų atiduota žvejų viešiesiems projektams skirta europinė parama.

Į skandalingąją istoriją dėl savo prieplaukos rekonstrukcijos projekto ir siekiamos gauti žvejų ir žuvies verslui skirtos paramos Š.Laužikas pakliuvo vos tik pradėjęs eiti rajono mero pareigas.

E.Vitkauskas viešai išdrįso suabejoti, ar rajono meras Š.Laužikas nepainioja viešųjų ir privačių interesų, siekdamas už europinius pinigus – beveik 400 tūkst. litų – savame laisvalaikio ir poilsio komplekse „Ventainė“ įrengti prieplauką, oficialiai skirtą iškrauti verslinės žvejybos laimikius.

Žvejų atstovai ir E.Vitkauskas tuomet abejojo, ar tikrai prieplauka „Ventainėje“ bus vieša, visiems laisvai prieinama. Jei prieplaukos rekonstrukcijos objektas būtų buvęs pristatytas ne kaip viešasis, o kaip privataus verslo projektas, jis būtų galėjęs gauti ne pageidaujamą bemaž 400 tūkst. Lt paramą, bet perpus mažesnę.

Nebuvo rekomendacijų

„Šilutės naujienoms“ nepavyko susisiekti su meru Š.Laužiku ir jo paklausti apie E.Vitkausko pašalinimą iš įvairių pareigų. Tačiau į telefono skambutį atsiliepęs vicemeras V.Pozingis paneigė prielaidas apie galimą asmeninį Š.Laužiko kerštą E.Vitkauskui.

Pasak V.Pozingio, formuojant naujas komisijas ar stebėtojų tarybas buvo laikomasi principo, kad į jas patektų po du valdančiosios koalicijos narius ir po vieną rajono politiką, atstovaujantį Tarybos mažumai. Tačiau mažumoje likę politikai į jokius postus liberalcentristų nerekomendavo.