Naujosios valdžios rinkimuose vėl pūstelėjo išdavikiški kvapai

VALDZIOS 9Ketvirtadienį garbiojo Šilutės mecenato H.Šojaus rūmuose prisiekusi naujoji rajono valdžia dalijosi iš anksto sutartus postus, vėl pamindama garbę ir išankstinius pažadus.

Balsavimo procedūrose pūstelėjo išdavikiški kvapeliai ir iš valdančiosios koalicijos, ir iš į opoziciją pretenduojančių politikų pusių. Nors ir pasirašę koalicijos sutartį, kai kurie politikai balsuodami užmiršo deklaruojamą garbę bei sąžinę ir balsavo prieš bendrus sutarimus. O kažkas iš nepatekusiųjų pas valdančiuosius pasistengė palaikyti naujos valdžios atstovus.

Direktore dirbs 1,5 savaitėsvalzia darbietis budrikas tomas

Po pirmojo naujos 8-osios kadencijos Tarybos posėdžio iškilmingosios dalies, kai savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis vėl buvo papuoštas mero regalijomis ir visi Tarybos nariai prisiekė dirbti sąžiningai ir nepažeisti gyventojų teisių bei viešųjų interesų, Taryba rinko savivaldybės valdžią.

Mero pavaduotoju tapo anksčiau tokias pat visuomenines pareigas ėjęs socialdemokratas Algirdas Balčytis, o Savivaldybės administracijos direktoriumi vėl buvo paskirtas socialdemokratų lyderis Sigitas Šeputis.

Kadencijai pasibaigus iš vicemero pareigų atstatydintas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Virgilijus Pozingis. Be to, iš pareigų atleista ir Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos pareigas ėjusi „tvarkietė“ Inesa Murauskienė.
Jos darbas Savivaldybėje dar pratęstas dešimčiai dienų, nes jai savivaldybės Taryba pavedė pavaduoti Savivaldybės administracijos direktorių iki rugpjūčio 3 dienos – tą dieną S.Šeputis vėl pradės eiti direktoriaus pareigas.

Vicemerams – gėlė ir knyga

valdzia kurlianskas jauniusAbu 7-ojo šaukimo savivaldybės Tarybos mero pavaduotojai A.Balčytis ir V.Pozingis iš pareigų atleisti be jokio atskiro sprendimo.

Kadangi abu vicemerai ėjo pareigas be atlyginimo, tai jiems nepriklausė nei išeitinės išmokos, nei kompensacijos už nepanaudotas atostogas. Tiesiog rajono meras V.Laurinaitis pasakė gražių padėkos žodžių ir įteikė po gėlę, pažadėjęs vėliau padovanoti ir po knygą.

S.Šeputį palaikė ne tik valdantieji

Savivaldybės administracijos direktorius S.Šeputis pasibaigus kadencijai atleistas atskiru savivaldybės Tarybos sprendimu, kuriame Šilutės savivaldybės administracijos Centralizuota buhalterija įpareigojama atsiskaityti su S.Šepučiu ir išmokėti vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką. Jeigu iki šios išmokos išmokėjimo S.Šeputis vėl pradės eiti valstybės tarnautojo pareigas, išeitinė išmoka bus mokama tik už laikotarpį iki jis vėl pradės eiti valstybės tarnautojo pareigas.

Taigi S.Šeputis išeitinių išmokų gaus tik už trečdalį mėnesio, nes jį iškart savivaldybės Taryba vėl paskyrė į savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, kurias pradės eiti rugpjūčio 3 dieną. Be to, S.Šepučiui bus išmokėta piniginė kompensacija už 38 kalendorines dienas nepanaudotų kasmetinių atostogų.

Už tai, kad S.Šeputis būtų paskirtas į administracijos direktoriaus pareigas, balsavo 17 politikų iš 25 Tarybos narių. Lygiai 17 politikų yra iš naujo susiformavusioje valdančiojoje koalicijoje, kurią sudarė partijos Tvarka ir teisingumas, socialdemokratų, Valstiečių – žaliųjų ir VRK „Už žmonių valdžią“ atstovai. Tačiau pats S.Šeputis balsavime nedalyvavo. Taigi darytina išvada, kad jį palaikė bent vienas politikas, esantis valdančiosios koalicijos užribyje.

Direktoriaus pavaduotojai kol kas nieko nesiūloma

Administracijos direktoriaus pavaduotoja I.Murauskienė savivaldybės Tarybos posėdyje neatrodė labai linksma. „Šilutės naujienų“ paklausta, kaip jaučiasi, atsakė, kad jaučiasi taip, kaip jaustųsi kiekvienas, atleidžiamas iš darbo. VALDZIOS 7

Savivaldybės administracijoje jos karjera baigsis rugpjūčio 3 dieną, kai tik direktoriaus pareigas vėl pradės eiti S.Šeputis.
Savivaldybės Taryba I.Murauskienę atleido iš pareigų ir Savivaldybės administracijos Centralizuotą buhalteriją įpareigojo išmokėti jai dviejų mėnesių darbo užmokesčio dydžio išeitinę išmoką, išmokant per 2 mėnesius lygiomis dalimis kas mėnesį. Be to, jai bus išmokėta piniginė kompensaciją už nepanaudotas kasmetines atostogas.

Savivaldybės meras V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ sakė, kad dar nekalbėjo su I.Murauskiene dėl galimos tolimesnės jos karjeros Savivaldybės administracijoje ar Juknaičių seniūnijoje, kur ji yra dirbusi iki paskyrimo į politinio pasitikėjimo pareigas Savivaldybės administracijoje.

Jis sakė, kad apie tai bus kalbama tuomet, kai pareigas pradės eiti S.Šeputis.

Vicemero rinkimai – vėl su intriga

Mero pavaduotoju išrinktas socialdemokratas A.Balčytis savo pareigas pradėjo eiti jau kitą dieną, po posėdžio.
Bet balsavimas už vicemerą aiškiai parodė, kad valdančiosios koalicijos nariai, nors ir pasirašę koalicinę sutartį, vėl nėra vieningi ir, kaip Šilutėje įprasta, vis tiek nepaiso savo garbės pažadų.

Tikėtasi, kad už tai, jog į mero pavaduotojo pareigas būtų paskirtas A.Balčytis, balsuos visi valdančiosios koalicijos nariai. Tačiau atvėrus slaptojo balsavimo dėžę vietoje tikėtųjų 17 balsų už vicemero paskyrimą rasta tik 15 balsų. 10 balsų buvo prieš, nors valdžios užribyje – besiformuojančioje opozicijoje – yra tik 8 politikai, kuriems ir dera nepritarti rajono mero V.Laurinaičio siūlymams.

Politikams beliko spėlioti, kas vėl išdavė susitarimus.

Vieni svarstė, kad galimai kitaip, nei sutarta, balsavo valstiečių – žaliųjų atstovai. Galbūt – pats V.Pozingis, nes jis jau ne pirmą kartą lengva ranka deda parašą po partijų sutartimis, bet pažadų nesilaiko. Jis labiausiai suinteresuotas savo kolegos A.Balčyčio nesėkme ir jis pats labiausiai troško mero pavaduotojo posto.

Kiti mano, kad A.Balčyčio vicemero poste tikriausiai nenori matyti pora socialdemokratų politikų – Arūnas Pupšys ir Alfredas Stasys Nausėda, kuriems su vicemeru A.Balčyčiu politinėje tiesiojoje – nepakeliui.

O gal balsuoti prieš vicemerą A.Balčytį buvo linkusi anksčiau „žmonių mere“ pravardžiuota Daiva Žebelienė, kuriai taip pat kaip ir V.Pozingiui vicemerės krėslas būtų labai mielas.

Tačiau prielaidos dėl pastarųjų politikų kitokio balsavimo yra mažiau tikėtinos, nes šie politikai dėl žodžio nesilaikymo dar nebuvo susekti.

Kitame savivaldybės Tarybos posėdyje, kuris numatytas rugpjūčio 6-ąją, administracijos direktorius S.Šeputis turės pristatyti administracijos direktoriaus pavaduotojo kandidatūrą.

Remiantis valdančiosios koalicijos susitarimu, šis postas turėtų būti pasiūlytas valstiečių – žaliųjų atstovui ir greičiausiai – asmeniškai V.Pozingiui. Pats V.Pozingis vengia tiesaus atsakymo, ar jis tolimesnę savo karjerą sieja su antraeilės svarbos pareigomis savivaldybės admnistracijoje.

VALDZIOS 2Įsteigtos 3 frakcijos

Oficialiai paskelbtiems darbotvarkės klausimams pasibaigus, savivaldybės Tarybos posėdyje buvo paskelbti pareiškimai apie tai, kad įsteigtos trys valdančiosios koalicijos frakcijos: partijos Tvarka ir teisingumas, Socialdemokratų ir jungtinė Valstiečių žaliųjų bei VRK „Už žmonių valdžią“.

Daugiausia narių – septynis – turės socialdemokratų frakcija, nes į jos sudėtį priimtas ir „darbietis“ Tomas Budrikis, kuris turi vienintelį šios partijos iškovotą mandatą. Socialdemokratų frakcijos pirmininkas bus A.Balčytis.

Partijos Tvarka ir Teisingumas frakcijos pirmininku paskirtas šios partijos skyriaus pirmininko pareigas vis dar einantis Vaidas Pavilonis. Šoje frakcijoje bus 5 nariai.

Jungtinės frakcijos pirmininko postas atiteko ne Valstiečių ir žaliųjų lyderiui V.Pozingiui, bet perleistas šios partijos atstovei Genovaitei Kimbrienei. Taip valstiečiai – žalieji tarsi išsiduoda, kad partijos skyriaus pirmininkas V.Pozingis netrukus pasitrauks iš savivaldybės Tarybos – tikėtina, kad gaus Savivaldybės administratoriaus direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Jei V.Pozingis pradės dirbti Savivaldybės administracijoje, mandatą turėtų gauti kitas Valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašo atstovas, „tylusis politikas“ Povilas Tunaitis.