Naumiestiškiai gimnazistai rado priežasčių likti gimtinėje

 

Tikybos pamokaEmigracijos problema Lietuvoje seniai žinoma kaip vienas iš gyvenimiškų faktų (Timothy J. Hatton, 1999). Tačiau nepaisant to, išvykstantieji tampa didele Lietuvos problema, nes šalis netenka darbo jėgos, o tai sudaro kliūtis ekonominiam šalies vystymuisi.

Taip pat yra svarbu ir tai, kad emigruoja jauni, darbingo amžiaus žmonės – mokesčių mokėtojai, kurių įmokų pagrindu aprūpinama socialinės rūpybos sistema. Jei nebeliks žmonių, į biudžetą įnešančių pinigų, gali kilti socialinė krizė, smukti ekonomika, taip pat atsiras poreikis pritraukti specialistų iš trečiojo pasaulio šalių. Šia  Lietuvai aktualia tema kovo 5 d. Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje,12-oje klasėje atvirą tikybos pamoką  vedė tikybos mokytoja metodininkė Virginija Rupainienė. Pamoką stebėjo Šilutės ŠPT kuratorė Nijolė Rimkuvienė, Vainuto gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Jolanta Lunskienė. Pamokoje buvo siekiama atrasti  5 – 10 priežasčių, dėl kurių neverta emigruoti iš Lietuvos.  Buvo iškeltas uždavinys – atlikti gyventojų (suaugusių žmonių) apklausą, kodėl jų nuomone neverta emigruoti? Mokiniai diskutuodami grupėse, naudodami apklausos duomenis, tyrinėdami Biblijos tekstus, susipažinę su sėkmės istorijomis suformulavo 10 priežasčių, dėl kurių būtų neverta emigruoti. Jie atskleidė problemą, kad emigracija – tai išvykimas iš valstybės, ketinant pasilikti užsienyje ilgiau nei metus.

Buvo džiugu girdėti, kad mokiniai išsakė savo ketinimus likti Lietuvoje ir siekti aukštojo išsilavinimo.