Naumiestiškiai lanko sielovados seminarus

naumiestis sielovada 058Šiais metais Žemaičių Naumiesčio gimnazijoje vyko ketvirtas seminaras iš ciklo „Pašnekesiai apie šeimą“.

Juos vedė Vilniaus sielovados centro „Bendrakeleiviai“ lektoriai.

Su  tėvais ir mokytojais bendravo centro vadovė, sielovadininkė Elvyra Kučinskaitė, psichologijos mokslų daktarė, Vilniaus universitetinės klinikinės ir organizacinės psichologijos katedros docentė Rasa Bieliauskaitė, sielovadininkas, dvasios palydėtojas, dr. Regimantas Laugalys, savipagalbos grupių vadovas Algimantas Bernotas.

Pokalbius ir žaidimus su vaikais ir jaunimu vedė „Keistuolių“ teatro aktorė Joana Čižauskaitė, paauglių grupės vadovė Agnė Žemaitytė.naumiestis sielovada 059

Seminarai suteikė galimybę naujai pažvelgti į mums artimų žmonių poreikius, santykius, kartu ir atskirai pasvarstyti apie šiuos ir kitus opius klausimus: kas trukdo mums susišnekėti su savo vaikais, kodėl visi kartais jaučiamės nesuprasti, nepriimti ir susvetimėję, kaip bendrauti, kad tikrai girdėtume ir suprastume vieni kitus?

Šį sielovados centro projektą finansavo Lietuvos Kultūros ministerija. O mes džiaugiamės, kad mūsų gimnazija buvo pasirinkta šiam projektui įgyvendinti.

Bendravimas su sielovadininkais visiems, kurie dalyvavo susitikimuose, suteikė naujų impulsų pratutinti šeimos, gimnazijos kolektyvo kasdienybę džiaugsmu bei savitarpio supratimu.

Informavo tikybos vyr. mokytoja Virginija RUPAINIENĖ.