Negaluojanti politikė melžia rajono biudžetą

STASESavivaldybės biudžetą slegia 50 mln. Lt skola. Biudžeto skylių lopymas užkraunamas ir ant administracijos darbuotojų pečių – jie privalo eiti nemokamų atostogų. Tačiau rajono Tarybos nariai nenustoja kaišioti rankų į rajono biudžeto kišenę.

Kiekvienas iš jų kas mėnesį susižeria iki 1 tūkst. litų kompensacijų „už patirtus nuostolius“ atliekant politikų pareigas, kurioms atlikti paprastai skiria po 5 – 6 valandas per mėnesį.

Šią puikiąją lesyklą atrado ir birželio viduryje iš mero pavaduotojos pareigų atleista Stasė Skutulienė. Tik ji pasirodė dar gudresnė už kolegas: tris pastaruosius mėnesius rajono Tarybos ir komitetų posėdžių nelankė, tačiau pareikalavo jai sumokėti maksimalią kompensaciją – 2543,03 Lt. „Patirtus nuostolius“ ji pateisino degalų kvitais.

Pasitiko su gėlėmis

Buvusi rajono mero pavaduotoja S.Skutulienė nematė savo atstatydinimo iš pareigų procedūros, nes nuo birželio vidurio, kai buvo pradėta griauti Virgilijaus Pozingio suformuota valdžia, mero pavaduotoja pasiligojo. Rajono Tarybos ir Socialinių reikalų komiteto posėdžiuose laukta politikė nesirodė 3,5 mėnesio – iki pat rugsėjo 27 dienos.

Tik praėjusį ketvirtadienį ji kaip niekur nieko atsirado rajono Tarybos posėdyje ir, galima sakyti, buvo iškilmingai sutikta. Rajono merė Daiva Žebelienė pasveikino S.Skutulienę su prieš kelias dienas praėjusia gimimo diena, įteikė puokštę gėlių.

Tačiau puiki politikės veiklos pradžia truko tik iki posėdžio pabaigos, kai kolegos socialdemokratai perskaitė pareiškimą, prašydami atstatydinti S.Skutulienę iš rajono Tarybos narės pareigų.

Sociademokratų frakcijos pirmininkas Saulius Vytuvis prašė merės D.Žebelienės išsiaiškinti, ar gali Tarybos narė S.Skutulienė toliau eiti šias pareigas, nes ji nedalyvavo penkiuose iš eilės rajono Tarybos posėdžiuose.

S.Vytuvis priminė, kad S.Skutulienė į rajono Tarybą yra išrinkta pagal Socialdemokratų partijos sąrašą, o dabar nevykdo Tarybos nario pareigų.

Merė pažadėjo išsiaiškinti nelankymo priežastis ir socialdemokratų iškeltą klausimą pateikti rajono Tarybos Etikos komisijos svarstymui.

S.Skutulienė, išgirdusi kolegų priekaištus, pakankamai garsiai ištarė galinti pateikti dokumentus apie sveikatos problemas.

Naudojosi, nes naudojasi ir kiti

Etikos komisijai gali tekti svarstyti klausimą ne tik dėl S.Skutulienės posėdžių nelankymo, bet ir dėl galimo piktnaudžiavimo pasinaudojant politikų teise į kompensaciją už patirtus nuostolius atliekant Tarybos nario pareigas. Mat nedalyvavusi rajono Tarybos darbe S.Skutulienė vis tiek pasiėmė kompensaciją „už patirtus nuostolius atliekant Tarybos nario pareigas“.

„Šilutės naujienoms“ komentuodama savo kolegų politikų abejones, ar ji gali toliau eiti rajono Tarybos narės pareigas, S.Skutulienė sakė, kad posėdžius ji praleido dėl sveikatos sutrikimų – turi tai pateisinančius dokumentus.

Turėdama „biuletenį“, ji negalėjo dalyvauti komitetų ir Tarybos posėdžiuose, nes kiekvienas posėdžio dalyvis yra registruojamas, o už jo sugaištą laiką yra skaičiuojamas atlygis. Ji negalėjo dubliuoti „biuletenio“ ir darbo rajono Taryboje laiko, todėl į posėdžius nėjo.

Kodėl negaluodama ir, regis, Tarybos nario pareigų neatlikdama politikė nusprendė pasiimti daugiau nei 2500 litų kompensaciją už politinio darbo išlaidas?

S.Skutulienė dėstė, kad niekas iš jos Tarybos nario mandato neatėmė ir ji turinti teisę į visiems Tarybos nariams priklausančias kompensacijas.

„Nesu blogesnė už tuos pačius mano atstatydinimo norinčius socialdemokratus, kurie visuomet pasiima kompensacijų tiek, kiek gali“, – sakė į politiką grįžusi moteris.