Neįgalieji aptarė nuveiktus darbus

 

neigalieji susirinkimas2Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laima Micienė, kaip ir kasmet pavasarį bundant gamtai, pabudino ir visus rajono neįgaliuosius, sukviesdama išklausyti ataskaitą apie praeitų metų nuveiktus darbus. Šiemet susirinkimas sutapo su linksma pavasario švente – Motinos dienos išvakarėmis.

Gausus būrys lemties bičiulių iš Šilutės, Gardamo, Katyčių, Vainuto rinkosi išklausyti ir kartu prisiminti, kur visi viename būryje keliavo, ilsėjosi, pramogavo.

Pirmininkė L. Micienė išvardijo kokios per 2018 metus buvo teikiamos paslaugos įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, priminė surengtas šventes, keliones. Ji dėkojo draugijos darbuotojams už gerai atliekamus pavestus darbus, padalinių pirmininkams ir visiems nariams už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje.

Finansinę ataskaitą pateikė buhalterė Vaida Paškauskienė, perskaitytas ir revizijos komisijos patikrinimo aktas. Draugijos nariai 2018 metų veiklą vienbalsiai įvertino gerai, neaiškumų nekilo.

Pirmininkė Laima parengė ir siurprizą – pristatė 16 savo ant drobės tapytų paveikslų. Geros nuotaikos pliūpsnį dovanojo humoro grupė „Botagėlis“, suvaidinusi vaizdelį „Močiutės greitieji kreditai“. Neįgalieji dėkojo vaidintojams Renatai Rutienei, Lilijai Žąsytienei, Irmai Reikertienei, Sauliui Ivanauskui, Stasiui Tunilai, kurie vaizdingai parodė, kad mamyčių ir močiučių meilė savo vaikams, anūkams niekada nesibaigia. Tokios popietės jau nebeįsivaizduojamos be smagių saviškių moterų ansamblio „Šilainė“ dainų ir kapelos „Šilo aidai“ (vad. Antanas Kmita) atliekamų kūrinių. Sveikuolių užimtumo būrelio „Mėta“ nariai savo veiklą pristatė surengę vaišes su žaliaisiais kokteiliais, arbata ir pyragais. Floristikos būrelio vadovė Zinaida Mikelionis su savo narėmis suruošė turtingą rankdarbių parodėlę. Po užimtumo būrelių pasirodymų pirmininkė su gražiu jubiliejumi pasveikino aktyvią draugijos narę Irmą Reikertienę, jai skambėjo gimtadienio daina.

Aptarę nuveiktus darbus, pasidžiaugę linksmomis veiklos akimirkomis smagiai bendravome prie arbatos puodelio, o kam sveikata leido, tie trankią polkutę trepsėjo. Kartu planavome naujas keliones ir pasižadėjome būti dar aktyvesni draugijos veikloje.