Neįgalieji aptarė nuveiktus darbus

neigalieji metu_ataskaitaŠilutės rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė Laima Micienė, kaip ir kasmet pavasarį, visus rajono neįgaliuosius sukvietė išklausyti ataskaitą apie per metus nuveiktus darbus. Šiemet susirinkimas sutapo su mažųjų Velykėlių išvakarėmis, tad buvo gera proga ne tik prisiminti praėjusių metų renginius, bet ir susibėgus į būrį sudaužyti ne vieną margutį, sudainuoti linksmą dainą.

Draugijos pirminė L.Micienė išvardijo kokios per 2017 metus buvo teikiamos paslaugos įgyvendinant socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektą, priminė surengtas šventes ir keliones. Ji dėkojo draugijos darbuotojams už gerai atliekamus pavestus darbus, padalinių pirmininkams ir visiems nariams už aktyvų dalyvavimą draugijos veikloje. Finansinę ataskaitą kaip panaudotos projekto lėšos pateikė buhalterė Vaida Paškauskienė, perskaitytas ir revizijos komisijos patikrinimo aktas. Draugijos darbai už 2017 metus įvertinti gerai, neaiškumų niekam nekilo.

V ėliau klausėmės saviškių moterų ansamblio „Šilainė” dainų bei kapelos „Šilo aidai” kūrinių (vad. Antanas Kmita), geros nuotaikos pliūpsnį patyrėme žiūrėdami jumoro grupės „Botagėlis” – Olgos Matažinskienės, Sauliaus Ivanausko ir Jono Zumo pasirodymą. Eiles apie pavasarį skaitė pirmininkė L.Micienė ir Lilija Žąsytienė, tądien gimusiems nariams skambėjo gimtadienio daina, įteikta gėlių. Vėliau visi smagiai bendravome prie saldumynų stalo.

Dėkojame pirmininkei L.Micienei ir floristikos būrelio vadovei Zinaidai Mikelionis, kurių pastangų dėka popietė praėjo linksmai ir įdomiai.