Neįgalieji privalo pasikeisti pažymėjimus

 © silutesnaujienos.ltNuo 2012 m. senatvės pensijos amžius didės moterims kasmet 4 mėnesiais, o vyrams – 2 mėnesiais, kol pasieks 65 metus, t.y. 2026-aisiais.

Dėl šios priežasties nuo 2011 m. spalio 1 d. bus keičiami neįgaliųjų pažymėjimai.

Daugiau informacijos apie neįgaliųjų pažymėjimų keitimą asmenys gali gauti Šilutės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje – kreiptis į 106 kabinetą, telefonas 79 257, arba į seniūnijų socialinio darbo organizatores.

Vadovaujantis darbingumo lygio nustatymo tvarkos aprašu, darbingumo lygis asmenims gali būti nustatomas iki senatvės pensijos. Tokiu atveju neįgaliojo pažymėjime ir darbingumo lygio pažymoje yra nurodoma konkreti asmens, kuriam nustatytas darbingumo lygis, senatvės pensijos amžiaus sukakties diena.

Pradėjus galioti Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymui, keičiasi ir šių žmonių senatvės pensijos amžiaus sukakties data.

Vietoj šiuo metu turimų dokumentų neįgaliems asmenims išduodami nauji, kuriuose bus nurodyta nauja senatvės pensijos amžiaus sukakties diena.

Dokumentus asmenys gali pasikeisti visuose 25 Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NDNT) teritoriniuose skyriuose pateikę ar atsiuntę registruotu paštu prašymus ir nuotraukas. Nepasikeitus dokumentų gali kilti sunkumų naudojantis priklausančiomis lengvatomis ir garantijomis.

Svarbu žinoti:

Asmeniui arba jo įgaliotam atstovui atvykus į NDNT teritorinius skyrius pagal deklaruotą gyvenamą vietą reikia pateikti šiuos dokumentus:

* neįgaliojo pažymėjimą (originalą);

* 3×4 cm dydžio nuotrauką;

* laisvos formos prašymą dėl neįgaliojo pažymėjimo pakeitimo. Prašymo forma rasite svetainėje: www.ndnt.lt arba NDNT teritoriniuose skyriuose;

* NDNT, neįgaliųjų pažymėjimų keitimui gavusi būtinus dokumentus, naujus pažymėjimus išduos per 10 darbo dienų. Esant reikalui, asmenims bus išduodamos ir Darbingumo lygio pažymos.

Šilutės r. savivaldybės Socialinės paramos skyrius