Neįgaliųjų gyvenimo sąlygų gerinimui – daugiau pinigų ir galimybių

 

bustas neigaliuju_AntanuiKaip žinia, neįgalieji gali kreiptis į Savivaldybę, kad jiems būtų pagerintos gyvenimo sąlygos namuose: įrengta vonia, liftas, keltuvas ar turėklai laiptinėje. Šiemet neįgaliųjų būsto pritaikymo programoje atsirado naujovių: namus bus galima pritaikyti ne tik judėjimo, bet ir proto ar psichinę negalią turintiems neįgaliesiems; būsto pritaikymo darbus bus galima organizuoti patiems, be viešųjų pirkimų. Taip pat namą ar butą bus galima ne tik pritaikyti, bet ir pakeisti kitu, net esančiu kitame mieste.

Šiemet beveik 1500 Eur padidinta valstybės biudžeto lėšų dalis, skirta vienam neįgaliajam. Šilutės savivaldybė jau gavo 27 600 Eur lėšų iš valstybės biudžeto, skirtų pagerinti neįgaliųjų gyvenimo sąlyga. Savo dalį lėšų, skirtų darbams atlikti, pridės ir savivaldybė.
Šiemet dėl šios paramos jau kreipėsi 4 gyventojai. Priminsime, kad pernai rajone buvo pritaikyti 16 neįgaliųjų būstų (įskaitant ir vaikus), o viso tam skirta 50 536 Eur.

Naujoves šioje srityje apžvelgti padėjo Socialinės paramos skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis ir vyriausiasis specialistas – teisininkas Vaidas Kuzas.

Būstą pritaikys daugiau neįgaliųjų

A. Šimelionis pasakojo, kad naujajame apraše nustatyta, jog būstas gali būti pritaikomas ne tik neįgaliesiems, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis ir kurie naudoja bet kurio tipo neįgaliojo vežimėlį ar kitą judėjimo priemonę (ramentai, vaikštynės), bet ir tiems, kam nustatytas specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) pirmojo lygio poreikis dėl psichikos ar proto negalios. Pagal negalios lygį numatyti ir galimi pritaikymo darbai bei perkama įranga.

Proto ar psichikos negalią turintiems neįgaliesiems galės būti įrengti tik saugos elementai namuose, pavyzdžiui balkono grotelės, dujų nuotekos signalizacija, sienų minkštinimas, durų apsauga ir pan.
„Kad psichikos ligonis nesusižeistų pats ir nepakenktų kitiems“, – sakė vedėjas.

Apraše įtvirtinta naujovė, kad reikalavimas dėl deklaruotos ir faktinės gyvenamosios vietos netaikomas, kai būstas nėra visiškai baigtas, tačiau būsto baigtumas turi būti ne mažesnis kaip 80 proc. Būsto savininkas, jei būstas nepriklauso pačiam neįgaliajam, turi sutikti su būsto pritaikymu neįgaliajam, nuosavybė į būstą negali būti apribota, taip pat būstas negali būti išnuomotas, išskyrus, jeigu tai socialinis būstas arba jis Savivaldybės nuosavybė.

Pasak A. Šimelionio, anksčiau daugiabučių gyventojai nesutikdavo, kad laiptinėje būtų daromi darbai, pavyzdžiui įrengiamas liftas, motyvuojant, kad jis užgriozdins laiptinę. Pagal naująją tvarką, jeigu kitų butų savininkai nepritaria bendrojo naudojimo patalpų pritaikymui neįgaliajam, teigiamą sprendimą gali priimti Savivaldybės administracija. Toks pritaikymas negali sumažinti kitų gyventojų nekilnojamojo turto vertės.

Dar viena patogi naujovė būstą norintiems pritaikyti neįgaliesiems ta, kad nuo šiol jie savarankiškai galės organizuoti pritaikymo darbus, įskaitant keltuvų, liftų įrengimą. Galės darbus atlikti patys, tik reikės susirinkti sąskaitas. Vėliau išlaidos bus kompensuojamos. Taip bus ir pigiau, ir greičiau, ir be viešųjų pirkimų. Žmogus galės pats išsirinkti ir medžiagas.

Būstą bus galima keisti kitu

Naujajame apraše padidinta valstybės biudžeto lėšų dalis nuo 4 218 eurų iki 5 700 eurų, bet šių lėšų dalis negali viršyti 60 proc. visos būsto pritaikymo darbų kainos, o likusią 40 proc. lėšų dalį kompensuoja Savivaldybė.

Iš viso su Savivaldybės biudžeto dalimi vienam neįgaliajam būsto pritaikymo darbams gali būti skiriama iki 9 500 eurų. Tačiau, pasak A. Šimelionio, jeigu reikia, Savivaldybė skiria ir daugiau lėšų iš nepanaudotų socialinės paramos lėšų.

Taip pat didinama lėšų suma ir keltuvo ar lifto įrengimo išlaidų kompensavimui. Kai įrengiamo keltuvo ar lifto kėlimo aukštis siekia pirmąjį namo aukštą ir jo įrengimą organizuoja pats pareiškėjas, tai kompensuojamų lėšų suma, palyginus su praėjusiais metais, didinama nuo 4 370 eurų iki 5 383 eurų. Kai tokio pat aukščio įrenginio darbus organizuoja Savivaldybė arba keltuvo ar lifto kėlimo aukštis yra didesnis nei namo pirmasis aukštas ir darbus organizuoja pats asmuo, šios lėšos palyginus su pernai didėja nuo 8 740 eurų iki 10 450 eurų.

Apraše numatytos platesnės galimybės neįgaliesiems gauti kompensaciją būsto keitimui, kai parduodamas neįgaliajam nepritaikytas būstas ir perkamas pritaikytas (skirtumas gali būti padengiamas visiškai ar iš dalies). Anksčiau keisti būstą galėjo tik tie neįgalieji, kuriems reikėjo keltuvo ar lifto, o dabar keitimo kompensaciją galės gauti ir asmenys, kuriems reikia bet kurio tipo vežimėlio ar kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis.

Keisti būstą bus galima nepriklausomai nuo Savivaldybės, tai yra neįgalusis gali gyventi viename mieste, bet tinkamo būsto gali ieškoti kitame. Tuomet kompensaciją išmokėtų ankstesnės gyvenamosios vietos savivaldybė. Kompensacija apskaičiuojama įvertinus parduoto nepritaikyto būsto faktinės kainos ir nupirkto pritaikyto būsto faktinės kainos skirtumą, kuris neturi viršyti 15 846 eurų. Ši kompensacija pervedama, kai asmuo yra įtrauktas į einamųjų metų sąrašą būstui pritaikyti. Kompensacija neišmokama nupirkto būsto paveldėtojams taip pat jei nutraukiamas būsto pritaikymo finansavimas iš valstybės biudžeto lėšų.

Jau kreipėsi 4 gyventojai

Dėl būsto pritaikymo neįgaliajam su prašymu reikia kreiptis į Savivaldybės administraciją, kurioje sudaryta komisija, nagrinėdama prašymą, nustato būsto pritaikymo poreikį. Būstai neįgaliesiems pritaikomi iš valstybės ir savivaldybės biudžetų lėšų. Valstybės biudžeto lėšas skirsto Neįgaliųjų reikalų departamentas.

Specialistas V. Kuzas sakė, kad pernai, pagal dvi programas, buvo palengvintos 16 neįgaliųjų gyvenimo sąlygos (tame tarpe ir vaikų). Tam panaudota 31 800 Eur valstybės ir 14 800 Eur Savivaldybės lėšų. Anot A. Šimelionio, Šilutės savivaldybė stipriai pirmauja pritaikant būstus neįgaliesiems, pernai šiam tikslui net 3 kartus gavo papildomų lėšų.

„Kitos savivaldybės stebisi, per metus pritaiko 2-3 būstus, o Šilutėje pritaikoma iki 10 būstų ar daugiau“ – sakė vedėjas, ragindamas neįgaliuosius ir jų artimuosius kreiptis dėl savo gyvenimo sąlygų pagerinimo.

Šiemet savivaldybė gavo 27 600 Eur valstybės lėšų, tačiau pridės ir savo dalį. Jau gauti keturių gyventojų prašymai jų gyvenimo sąlygoms pagerinti.

Balandžio pradžioje Socialinės paramos skyriaus darbuotojai iš „Senjorų Eldorado“ parsivežė techninių priemonių neįgaliesiems. A. Šimelionis dėkoja vadovei Laimutei Giedraitienei, nes šias vaikštynes žmonės gali pasiimti nemokamai, joms gauti nereikia pažymų iš gydytojų. Tiesa, jos nėra naujos. Norintys pasiimti vaikštynę, ramentus ar pasiteirauti dėl kitų priemonių, gali kreiptis į Socialinės paramos skyrių arba „Senjorų Eldoradą“ tel. 8 600 16368