Neįgaliųjų reabilitacijos projektams bus išdalinta 77 226 eurų suma

Šilutės savivaldybės Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems projektams finansuoti 2022-aisiais metais bus skirta 77 226 eurai, nors visos šios organizacijos kartu prašė kiek daugiau - 88 784 eurų. Finansavimą kitais metais gaus visos jo prašiusios organizacijos.  

Daug renginių kasmet organizuojantys Šilutės rajono neįgaliųjų draugijos nariai savo projektui „Atrask save iš naujo“ prašė skirti 18 000 eurų, bet gaus tik 14 134 eurus.
VšĮ Klaipėdos kurčiųjų reabilitacijos centras savo pateiktam projektui „2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims su klausos negalia ir jų šeimos nariams Šilutės rajone“ įgyvendinti prašė 18 000 eurų. Jiems paskirta 16 044 eurų suma.

Sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Šilutės Viltis“ savo projektui „2022 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektas „Draugystė“ įgyvendinimui irgi prašė 18000 eurų, o gaus 16 044 eurų sumą.

VšĮ LASS pietvakarių centras projektui „Regėjimo negalia – ne kliūtis pilnaverčiam gyvenimui“ taip pat prašė 18 000 eurų, paskirta 16 044 eurų suma.

Žmonių su sielos negalia klubas „Sielos paguoda“ savo projektui „Socialinės reabilitacijos paslaugos asmenims, turintiems psichikos negalią ir jų integracija į visuomenę Šilutės rajone“ prašė 16 784 eurų, paskirta 14 960 eurų.

Šilutės rajono neįgaliųjų draugija projektui „Atrask save iš naujo“ irgi norėjo gauti 18 000 eurų sumą, bet jiems paskirta 14 134 eurai.
Taigi visos minėtos organizacijos projektams įgyvendinti prašė iš viso 88 784 eurų, tačiau įgyvendinimui iš Valstybės biudžeto ir Savivaldybės biudžeto joms paskirstyta 77 226 eurai.

Savivaldybės socialinių paslaugų skyriaus vedėjas Alvidas Šimelionis „Šilutės naujienoms“ paaiškino, kodėl teko šiek tiek pakoreguoti organizacijų projektams įgyvendinti prašomas sumas. Jis sakė, kad pirmiausia finansavimo mažinimo priežastis yra ta, jog paramos skyrimo komisija turėjo įtilpti į paramai skirtą sumą, kuri 2022 metams yra 77 226 eurų.

Šiemet paraiškos projektų įgyvendinimui, kaip būdavo įprasta, nepateikė diabeto klubas „Margainis“. Taigi finansavimo sumos kitoms organizacijoms išliko šiek tiek didesnės.

Vienai iš paminėtų organizacijų – Šilutės neįgaliųjų draugijai – projekto finansavimo suma sumažinta kiek daugiau nei kitoms organizacijoms, nes neįgaliųjų projektas neatitiko kelių būtinų prioritetų: Neįgaliųjų draugija neturi savo struktūroje socialinio darbuotojo, projektui vykdyti nepasirinko partnerio.
Komercijos direktorius, korespondentas