Nekilnojamojo turto mokesčio tarifas liko nepadidintas

TURTO MOKESTRajono Tarybos posėdis malonia staigmena pradžiugino verslininkus, komercinės paskirties nekilnojamojo turto valdytojus – turto mokestis liko nepadidintas.

„Šilutės naujienos“ jau rašė, kad rajono Tarybos komitetuose buvo nutarta pakelti nekilnojamojo turto mokesčio tarifą iki 0,6 proc., o nenaudojamo ir apleisto turto mokesčio tarifą pakelti iki 2 proc. valdomo turto vertės. (Praėjusius 2 metus nekilnojamojo turto mokesčiai atitinkamai buvo 0,3 ir 1 proc.).

Staigmena rajono Tarybos posėdyje įvyko prieš pat balsavimą, kai socialdemokratas, mero pavaduotojas Algirdas Balčytis pasiūlė alternatyvų sprendimą. Jis rajono politikus paragino tvarkingiems rajono verslininkams nekelti nekilnojamojo turto mokesčio tarifo ir palikti jį mažiausią, kokį rajono Taryba gali nustatyti – 0,3 proc.

O nesugebantys panaudoti savo valdomo turto verslininkai, pasak A.Balčyčio, tegu moka daugiau – 2 proc. – taip, kaip ir buvo aptarta tarybos komitetuose.

A.Balčyčio pasiūlymui pritarė dauguma politikų. Nors nemaža dalis jų turi nekilnojamojo turto, jiems neprireikė nusišalinti nuo balsavimo – remdamasi įstatymu, rajono merė Daiva Žebelienė savo potvarkiu juos įpareigojo balsuoti.

Mažiausią tarifą siūlė ir komiteto posėdyje

Socialdemokratų iniciatyva nepritarti dvigubinti nekilnojamojo turto mokestį kilo dar Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdyje. Šio komiteto pirmininkas, socialdemokratas A.Balčytis pasiūlė kitokį sprendimo projektą dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifo, nei buvo apsisprendę Ekonomikos ir finansų komiteto politikai: A.Balčytis siūlė 0,3 proc. tarifą, o Ekonomikos ir finansų komitetas buvo už 0,6 proc. tarifą.

Dar labiau A.Balčytis kritikavo Savivaldybės administracijos parengtą sprendimo projektą šį tarifą pakelti iki 1 proc. ir planuoti, kad šio mokesčio į rajono biudžetą įplauks nemažiau nei 400 tūkst. Lt.

Pasak A.Balčyčio, planuojant biudžeto pajamas reikia išmanyti ne tik aritmetiką, bet vadovautis ir ekonomiką skatinančiais dėsniais. Jo nuomone, Šilutės verslininkus reikia ne spausti didesniais mokesčiais, o sudaryti palankesnes verslo sąlygas.
Tačiau tuomet dauguma Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto narių solidarizavosi su Ekonomikos ir finansų komiteto politikų sprendimu rinkti 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestį.

Netikėtas posūkis

Rajono Tarybos posėdyje Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas Arvydas Jakas pristatė komiteto sprendimą nekilnojamojo turto mokesčio tarifą nustatyti 0,6 proc. Šis sprendimo projektas buvo alternatyva Savivaldybės administracijos parengtam sprendimui kitais metais taikyti 1 proc. nekilnojamojo turto mokestį.

Netikėtą posūkį nekilnojamojo turto mokesčio nustatymo procedūroje pasiūlė mero pavaduotojas A.Balčytis. Jis politikus paprašė balsuoti už trečią alternatyvą – 0,3 proc. tarifą. Priekaištaujantiems, kad toks pasiūlymas pateiktas per vėlai ir galbūt neatitinka Tarybos veiklos reglamento, A.Balčytis sakė, jog  bendru sutarimu gali būti siūlomas ir toks tarifas.

Rajono merė D.Žebelienė neprieštaravo sprendimo projektų papildymui. Buvo sutarta balsuoti už kiekvieną siūlymą atskirai – įsiteisėtų tas sprendimas, kuris surinktų balsų daugumą.

Pirmiausia balsuota už Ekonomikos ir finansų komiteto siūlymą – 0,6 proc. tarifą nekilnojamajam turtui ir 2 proc. tarifą apleistam turtui. Už šį sprendimą balsavo 8 Tarybos nariai, o likusieji 15 posėdyje dalyvavusių politikų balsavo prieš arba nebalsavo. Šis sprendimas nepriimtas.

Balsavimui pateikus A.Balčyčio pasiūlymą – 0,3 ir 2 proc. tarifus, net 18 politikų tam pritarė. Nebalsavo ar balsavo prieš 5 politikai.

Balsuoti už Savivaldybės administracijos pateiktą siūlymą (1 proc. ir 3 proc. tarifus) nebereikėjo.

„Ubagaujam, bet norėjom nuskriausti…“

A.Balčytis džiaugėsi, kad Taryba nubalsavo nedidinti nekilnojamojo turto mokesčio tarifo. „Rajono verslininkai savo lėšomis daug prisideda organizuojant miesto šventes, ir rajono Tarybai būtų buvę negarbinga už tokią paramą atsilyginti padvigubinta mokesčio našta. Ubagaujam, bet rėmėjus norėjom nuskriausti…“, – komentavo A.Balčytis.

A.Balčyčio nuomone, Savivaldybės administracija ir rajono Tarybos vadovai turi stengtis kuo daugiau įdarbinti rajono verslininkus įgyvendinant naujus ES finansuojamus projektus ir taip gausinti rajono biudžetą pelno bei fizinių asmenų pajamų mokesčiais.

Liberalcentristai sudvejojo

Keista, tačiau liberalių idėjų principais besivadovaujantys politikai, kuriems dera mažesniais mokesčiais gerinti verslo sąlygas, suabejojo mažiausio tarifo nekilnojamajam turtui nustatymu.

Liberalcentristai Algirdas Gečas ir Vytautas Laurinaitis (išskyrus Steponą Kazlauską) nebalsavo už mažiausią tarifą nekilnojamajam turtui.

V.Laurinaitis „Šilutės naujienoms“ aiškino, kad jam priimtinesnis 0,6 proc. nekilnojamojo turto mokestis. Jo nuomone, verslininkams šis mokestis nėra neįveikiamas. Prieš 3 ir 4 metus šis tarifas yra buvęs 1 proc. Be to, rajono biudžetui labai trūksta pajamų.

A.Gečas sakė, kad yra nusivylęs, jog valdančiosios koalicijos politikai taip netikėtai pakeičia nuomonę mokesčių klausimu. Jau buvo sutarta, jog nekilnojamojo turto mokesčio tarifas 2014 metams bus 0,6 proc., tad kodėl vicemerui prireikė ekspromtu pakeisti sutarimą, neaišku.

A.Gečui neramu dėl kitų metų biudžeto pajamų. Akivaizdu, kad jos galėjo būti bent 200 tūkstančių litų didesnės. Kai lėšų trūksta, kyla idėjos naikinti kokią nors socialinę įstaigą. „Ar kitais metais pritrūkus biudžeto pajamų nebus pasiūlyta panaikinti kurį nors miesto vaikų darželį?“ – nuogąstavo A.Gečas.

Be šių politikų, už mažiausią tarifą nebalsavo valstiečių – žaliųjų politikė Genovaitė Kimbrienė ir darbiečiai Juozas Sauspreškis bei Povilas Tunaitis.

Teritorijų ir kaimo reikalų komiteto posėdyje mažesniam tarifui nepritaręs Liberalų sąjūdžio atstovas Jonas Purlys Tarybos posėdyje savo nuomonę pakeitė ir balsavo taip, kaip ir dera liberalui, – už mažiausią nekilnojamojo turto mokesčio tarifą – 0,3 proc.